Language: NOR | ENG

Giovanna Calogiuri

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for folkehelse
Besøksadresse:
Rom: 4L3335
Terningen Arena - L-blokk
Hamarveien 112 N-2406 Elverum
Vis i kart
Enhet:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

Studieprogramansvarlig for Master i folkehelsevitenskap MFHV

Emneansvarlig for 1MFV102 Vitenskapsteori og metodelære 

Emneansvarlig for 1 MFV201 Spesifikk metoder og prosjektbeskrivelse

Undervisning, sensoring, og veiledning innen  Master i folkehelsevitenskap MFHVBacheor i folkehelsearbeid

Forskning (40%)

Leder av forskningsgruppe for Måling av fysisk aktivitet og helse 

Bakgrunn

Postdoc tilknyttet prosjektet “The importance of environment, nature and nature elements for health promoting experiences and activities”, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Forsker ved Høgskolen i Finnmark (UiT - Alta).

Studenterveileder og assistant professor ved Universitet i Milano.

Visiting Professor ved Høgskolen i Finnmark (UiT - Alta).

PhD i Idrettsvitenskap med vekt på helsefag/kronobiologi ved Universitet i Milano, med utvekling semester ved Høgskolen i Finnmark.

Bachelor og Master i Idrettsvitenskap, Universitet i Milano.

Ekspertområder

Forskningsområder: Fysisk aktivitet og helse, treningskronobiologi, deltagelse i/epidemiologiske studier av fysisk aktivitet og idrett.

Forskningsmetoder: eksperimentelle og kvasieksperimentelle studier, feltstudier, tverrsnitts undersøkelser, sekundæranalyse av dataregistre.

Undervisning: Vitenskapeligteori og metodelære, Kvantitative forskningsmetoder og statistikk, Fysisk aktivitet og helse, Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv, Helsepsykologi, Diabetes og karsykdommer, praktiske emner (turn, tilpasset fysisk aktivitet, trening og bevegelighet til musikk, aktiviteter i vann).

Veiledning: Bachelor studenter, master studenter, og utvekling stipendiater.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin