Gerd Wikan

Dosent
E-post:
gerd.wikan@inn.no
Telefon:
+47 62 51 76 29
Mobiltelefon:
+47 986 82 115
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Gerd Wikan er samfunnsgeograf med fattigdoms- og utviklingsstudier som ett av forskningsfeltene. Utdanningsforskning og lærerutdanningsforskning er et annet forskningsområde. For tiden arbeider hun særlig med problemstillinger knyttet til internasjonalisering av lærerutdanningen i Norge. Stikkord er internasjonal utveksling, interkulturell og global kompetanse. 

Prosjekter (14)

Pågående (3)

Avsluttede (11)

Vis avsluttedet prosjekter

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Forskningsemner

Utdanning og diversitet

Publikasjoner (176)

Utvalgte (176)

 • Klein, Jørgen; Wikan, Gerd Nora (). Teacher education and international practice programmes: Reflections on transformative learning and global citizenship.
 • Wikan, Gerd Nora; Olsen, Sissel Tove (). Intervention in international practicum in the Global South.
 • Wikan, Gerd Nora (). MUPIT - Multicultural practicum groups.
 • Wikan, Gerd Nora; Olsen, Sissel Tove; Klein, Jørgen; Hagen, Anikke (). GOOD MORNING, MISS, HOW ARE YOU? Praksisstudier i fremmed land - bedre lærere i eget land?.
 • Wikan, Gerd Nora; Olsen, Sissel Tove (). Intervention in international practicum in the Global South.
 • Olsen, Sissel Tove; Wikan, Gerd Nora (). Intervention in international practicum in global south.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). Can International Practicum Foster Intercultural Competence Among Teacher Students?.
 • Wikan, Gerd Nora; Haug, Inger; Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten; Klein, Jørgen (). Global bevissthet og interkulturell kompetanse hos lærerstudenter.
 • Olsen, Sissel Tove; Wikan, Gerd Nora (). Kvalitetssikring av internasjonal praksis i lærerutdanningen.
 • Wikan, Gerd Nora (). International Practicum - A transformative learning experience for student teachers?.
 • Wikan, Gerd Nora (). Can international practicum foster intercultural competence among student teachers?.
 • Wikan, Gerd Nora (). Can international practicum foster intercultural competence among student teachers.
 • Wikan, Gerd Nora (). Can International Practicum Foster Intercultural Competence?.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). Can international practicum develop intercultural competence among student teachers?.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). An investigation of student teachers’ professional development following a teaching placement in Southern Africa.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Flexible Studies as Strategy for Lifelong Learning.
 • Wikan, Gerd Nora; Olsen, Sissel Tove; kari, bratland (). Intercultural Competence and Global Awareness – A Study of International Practicum/BA studie.
 • Wikan, Gerd Nora (). What did you learn in school today? A study of learning achievements in primary schools in Namibia.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen; Louise, Mostert (). Challenges in primary education in Namibia.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen; Mostert, Louise (). Challenges in primary education in Namibia.
 • Klein, Jørgen; Wikan, Gerd Nora (). Global citizenship and teacher education: transformative learning through international practicum.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). An investigation of student teacher's professional development following a teaching placement in Southern Africa.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). Global perspectives in teacher education: a study of international practicum.
 • Olsen, Sissel Tove; Hagen, Anikke; Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). Praksis og feltstudier i Afrika - bedre lærere hjemme?.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms: a co-inquiry project between practitioners and researchers.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). Intercultural competence and global awareness in teacher education: a study of an international practicum.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms: a co-inquiry project between practitioners and researchers.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). Interactive white boards and the classroom.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). A comparison of kindergarten teacher students: On-campus/full-time versus flexible studies.
 • Wikan, Gerd Nora; Bugge, Liv Susanne (). Student performance in teacher education in Norway: the impact of student,institutional and structural factors.
 • Bakke, Elin; Bjørnebye, Morten; Haugan, Jens; Sommervold, Tove; Tangen, Dag Østvold; Vigmostad, Inger; Wikan, Gerd Nora (). Rapport. E-læringsprosjektet på LUNA. Et utviklingsprosjekt innenfor området e-læring. Studieåret 2013-2014. 34 s.
 • Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Wikan, Gerd Nora; Luangala, John (). Empowering Women: The Case of a Master’s Programme in Teacher Education».
 • Nes, Kari; Wikan, Gerd Nora (). Interactive whiteboards as artefacts to support dialogic Learning Spaces in primary schools. 13 s.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). IWB and the classroom.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). IWB as an artefact to support dialogical learning space- evidence from Norwegian primary schools.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). A comparison of Kindergarten Teacher Students: On-campus/full-time versus flexible studies.
 • Wikan, Gerd Nora; Bugge, Liv Susanne (). What can higher insitutions do to influence students' performance and progress?.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). How Students spend their Time and the Impact on Study Performance and Progress.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Student level factors influencing performance and study progress.
 • Olsen, Sissel Tove; Johannessen, Baard; Wikan, Gerd; Bakke, Elin (). Praksis i utlandet - en mulighet for internasjonalisering i lærerutdanningen?.
 • Mølster, Terje; Wikan, Gerd Nora (). Du husker bedre noe du har laget en film om : om kunnskapsproduksjon med digitale verktøy.
 • Wikan, Gerd Nora; Mostert, Louise; Banda, Dennis (). The language of education policy. Implementation,practice and learning outcomes in Zambia,Namibia and Norway. ISBN 978-82-7671-871-3. 39 s.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). How students spend their time and the impact of study performance and progress.
 • Wikan, Gerd Nora; Mølster, Terje (). Bruk av IKT i ungdomsskolen.
 • Wikan, Gerd Nora; Mølster, Terje (). Training teachers to use ICT as an integrated part of their teaching.
 • Wikan, Gerd Nora (). Challanges in the Norwegian Education System.
 • Wikan, Gerd (). Home environmental factors and how they affect learners progress and performance in Windhoek, Namibia.
 • Wikan, Gerd (). Education and Development.
 • Wikan, Gerd; Mostert, Louise (). Home environmental factors influencing performance and ptrogress of primary school pupils in Windhoek. 19 s.
 • Wikan, Gerd; Mølster, Terje (). Norwegian secondary school teachers and ICT.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Living conditions of student teachers in Norway.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). How students spend their time.
 • Wikan, Gerd Nora; Mølster, Terje (). Training Teachers to use ICT as an integrated part og their Teaching.
 • Wikan, Gerd; Mølster, Terje; Faugli, Bjørn; Hope, Kjetil Rafael B (). Enhancing subject attainment by using digital multimodal text production and peer presentation in secondary school project work.
 • Wikan, Gerd (). Performance and progress among primary school learners in Windhoek, Namibia.
 • Wikan, Gerd (). Training teachers to use ICT as an integrated part of their teaching.
 • Wikan, Gerd; Mølster, Terje; Faugli, Bjørn; Hope, Kjetil Rafael B (). Digital multimodal texts and their role in project work: opportunities and dilemmas.
 • Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje; Hope, Kjetil Rafael B (). Does MS Photo story 3 make a difference? The views and experiences of a group of Norwegian secondary school teachers.
 • Wikan, Gerd (). Development cooperation - Norwegian Experiences.
 • Wikan, Gerd (). Current Issues in Norwegian Educational Policy.
 • Hatlehol, Birte; Mølster, Terje; Wikan, Gerd; Hope, Kjetil Rafael B; Faugli, Bjørn (). Læring gjennom multimodal tekstskaping.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd (). Living conditions of student teachers in Norway.
 • Wikan, Gerd Nora (). Digital literacy and learning.
 • Wikan, Gerd Nora; Mølster, Terje; Hope, Rafael; Faugli, Bjørn (). Digital literacy and learning. An Action Research Project in a Norwegian Secondary School.
 • Hope, Rafael; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje (). Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 3 Digital literacy in a Norwegian lower secondary school : work report 3. ISBN 9788276717556. 48 s.
 • Mølster, Terje; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Hope, Rafael (). Kunnskapsproduksjon med digitale verktøy som motivasjonsfaktor.
 • Mølster, Terje; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Hope, Rafael (). Digital learning artifacts: Multimodal text production and its effect on learners¿ digital literacy and their comprehension of subject issues.
 • Wikan, Gerd (). Enhancing subject attinment by using digital multimodul textproduction and peer presentation in secondary school project work.
 • Wikan, Gerd (). Enhancing subject attainment by using digital multimodul text production and peer presentation in secondary school project work.
 • Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje; Hope, Rafael (). ICT-supported learning processes: the potential role of ICT as a learning-enhancing-artifact for secondary school pupils.
 • Mølster, Terje; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Hope, Rafael (). Digital learning artifacts: Multimodal text production and its effect on learners¿ digital literacy and their comprehension of subject issues.
 • Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje (). ICT supported learning proceses. Teacher attitudes on the potential role of ICT as a learning-enhancing-artifact for secondary school pupils.
 • Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (). Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 2: Ajer Digital literacy in a Norwegian lower secondary school : work report 2 Ajer. ISBN 9788276717150. 75 s.
 • Smith, Robert; carm, ellen; Nagel, Tove; Wikan, Gerd (). Report to Norad from an expert group on teacher education. 47 s.
 • Wikan, Gerd (). The role of education in the development process . Challanges in primary education in Namibia. ISBN 9783950237580. 14 s.
 • Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (). Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1 : Åretta A survey of digital literacy in a Norwegian lower secondary school : work report 1: Åretta. ISBN 9788276716696. 86 s.
 • Wikan, Gerd; Mostert, M. Louise (). Reading habits and attitudes of primary school pupils in Namibia and Norway.
 • Wikan, Gerd (). Challenges in the Primary Education in Namibia.
 • Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje; Hope, Rafael (). Digital literacy and learning : an Action Reserach Project in a Norwegian Secondary School.
 • Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje; Hope, Rafael (). ICT-supported learning processes: The potential role of ICT as a learning-enhancing- artifact for secondary school pupils.
 • Wikan, Gerd (). Challenges in the primary education in Namibia Utfordringer i grunnutdanningen i Namibia. ISBN 9788276716801. 27 s.
 • Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (). Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Ajer A survey of digital literacy in a Norwegian lower secondary school : work report 1: Ajer. ISBN 9788276716672. 90 s.
 • Carm, Ellen; Wikan, Gerd; Smith, Robert Langley; Nagel, Tove (). Report to NORAD from an Expert Group on teacher Education. 43 s.
 • Wikan, Gerd (). KRL faget bryter menneskerettighetene også i lærerutdanningen.
 • Wikan, Gerd (). The role of education in the development process. Challenges in primary education in Namibia.
 • Wikan, Gerd (). Non-enrolled,drop-out and pupils. The State of Education for All in Namibia.
 • Wikan, Gerd (). Non-enrolled, drop-outs and pupils the state of education for all and the case of Namibia.
 • Wikan, Gerd Nora; Louise, Mostert; Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Nes, Kari; Nyathi, Francis; Hengari, Job (). Reading among grade six learners in Namibia and Norway : an investigation of reading habits and attitudes of learners in the Khomas and Oshana regions of Namibia and the Hedmark region in Norway. ISBN 9788276716306. 100 s.
 • Lindseth, Odd Helge; Wikan, Gerd (). Er det typisk norsk skole å være dårlig?.
 • Wikan, Gerd (). Non-enrolled, drop-outs and pupils The State of Education for All in Namibia.
 • Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (). Multimedier i global læring. ISBN 8276715214. 30 s.
 • Wikan, Gerd (). Cash, crop and cattle. A study of rural Livelihood in Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Cash,Crop and Cattle: A study of Rural Livelihoods in Botswana.
 • Mønness, Erik; Rydgren, Tore Litlere; Haave, Hanne Marit; Løhren, Mette; Nordby, Anders; Nylund, Dag; Romstad, Harald; Strand, Mona; Wikan, Gerd (). Rapport forprosjekt Campus 4 Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk. ISBN 8276715028. 64 s.
 • Wikan, Gerd (). The level of living in rural Botswana re-studied.
 • Wikan, Gerd (). Globalis. The challenge of understanding the world.
 • Wikan, Gerd (). Globalis. A way to understand the world.
 • Wikan, Gerd (). Poverty in Botswana.
 • Wikan, Gerd (). The level of living in rural Botswana re-studied.
 • Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (). Digitale medier i global læring : erfaringer med Globalis Digital Media in Global Learning : lessons from Globalis. ISBN 8276713610. 20 s.
 • Lindseth, Odd Helge; Wikan, Gerd (). Man kan ikke lære bort noe man ikke kan.
 • Wikan, Gerd (). Rural development in Botswana. ISBN 8276712754. 94 s.
 • Wikan, Gerd (). REport, Study trip to Lao.
 • Wikan, Gerd (). Report: Study trip to Lao Peoples Democratic Republic.
 • Wikan, Gerd (). Kolonitiden som forklaringsfaktor for situasjonen i Det sørlige Afrika i dag.
 • Wikan, Gerd (). Utviklingen i det Sørlige Afrika med vekt på situasjonen i Malwi.
 • Wikan, Gerd (). Levekår på landsbygda i Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Cash, crops and cattle. A study of rural livelihoods in Botswana. ISBN 8276711669. 182 s.
 • Wikan, Gerd (). Cash, crops and cattle. A study of rural livelihoods in Botswana. ISBN 8276711669. 182 s.
 • Bugge, Liv Susanne; Lindseth, Odd Helge; Wikan, Gerd (). Læreren skal gi kunnskaper.
 • Wikan, Gerd (). Unequal development: the case of Botswana. ISBN 82-7671-085-9. 30 s.
 • Wikan, Gerd; Imerslund, Knut (). Varer diamanter evig? En analyse av Botswanas økonomiske utvikling.
 • Wikan, Gerd; Imerslund, Knut (). Varer diamanter evig? En analyse av Botswanas økonomiske utvikling.
 • Wikan, Gerd (). Geografi som samfunnsfag i den videregående skolen.
 • Wikan, Gerd; Persson, Lars Olof (). Norsk regionalpolitikk : tiltak og virkemidler.
 • Wikan, Gerd; Aasbrenn, Kristian (). Utynningens geografi i Norden.
 • Wikan, Gerd; Person, Jan (). Norsk regionalpolitikk - tiltak og virkemidler.
 • Wikan, Gerd (). Norsk regionalpolitikk - tiltak og virkemidler.
 • Wikan, Gerd; Aasbrenn, Kristian (). Uttynningens geografi i Norden.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Kulturens plass i regional utviklingsplanlegging : kulturprosjekters rolle i regionalplanlegging i V@ærmland.
 • Wikan, Gerd (). Kultur på plass : en studie av kulturpolitikk og regionalpolitikk i V@ærmland. 120 s.
 • Wikan, Gerd (). Uttynningens geografi i Norden : kartlegging av den regionale utviklingen i Norden 1975-90.
 • Wikan, Gerd (). Geografi som samfunnsfag i den videregående skolen.
 • Wikan, Gerd (). Utynningens geografi i NOrden. Kartlegging av den regionale utviklingen i Norden 1975-90.
 • Wikan, Gerd (). Geografi som samfunnsfag i den videregående skolen.
 • Wikan, Gerd; Vestheim, Geir (). ultur på plass. En studie av kulturpolitikk og regionalpolitikk i Varmland. 120 s.
 • Wikan, Gerd; Vestheim, Geir (). Kultur på plass? En studie av kulturpolitikk og regionalpolitikk i Varmland.
 • Wikan, Gerd (). Pendling som indikator på reginal integrasjon og interaksjon.
 • Wikan, Gerd (). Det splittete hushold. 120 s.
 • Wikan, Gerd (). Pendling som indikator på regional integrasjon og interaksjon.
 • Wikan, Gerd (). Agroindustri under press.
 • Wikan, Gerd (). Regionale konsekvenser av hovedflyplass: Perspektiv Hedmark. 34 s.
 • Wikan, Gerd (). Agroindustri under press. utviklingstrekk og forskningsbehov.
 • Wikan, Gerd; Spilling, Olav R. (). Hedmark og Gardermoen. Konsekvenser for befolkning og næringsutvikling. 55 s.
 • Wikan, Gerd; Vestheim, Geir (). læring for næring. Utdanning og næringsutvikling iHedmark mot år 2000.
 • Wikan, Gerd (). regionale konsekvenser av hovedflyplass: Perspektiv Hedmark.
 • Wikan, Gerd; Selstad, Tor (). Gardermoen i innlandsperspektiv. 45 s.
 • Wikan, Gerd; Selstad, Tor (). Gardermone i innlandsperpektiv.
 • Wikan, Gerd (). Arbeidsmarked og arbeidsledighet i tre fylker. 55 s.
 • Wikan, Gerd (). Uten jobb. En studie av ungdomsledighet.
 • Wikan, Gerd (). Arbeidsmarked og arbeidsledighet i tre fylker.
 • Wikan, Gerd (). Arbeidsledige i alderen 20-29 år. En kartleggingsundersøkelse.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). Hjem, kjære hjem.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). Hjem, kjære hjem.
 • Wikan, Gerd (). Bostedspreferanser og bomotiv - en oversikt over nyere forskning. 70 s.
 • Wikan, Gerd; Aasbrenn, Kristian (). gøy på landet? Distriktskampanjegn "Ut av trengselen".
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd (). Bostedspreferanser og bomotiv - en oversikt over nyere forskning.
 • Wikan, Gerd (). Noen tanker om næringsutvikling i Hedmark. 55 s.
 • Wikan, Gerd (). Bære je ser asfalt. En studie av bostedspreferanse og bomotiv.
 • Wikan, Gerd (). Noen teoretiske tanker om geografisk mobilitet og bomotiv.
 • Wikan, Gerd (). Hvem - hva - hvorfor. Kompetansepersonells bostedspreferanser og bomotiv.
 • Wikan, Gerd (). Noen tanker om næringsutvikling i Hedmark.
 • Wikan, Gerd (). Anvendelse av informasjonsteknologi i bedrifter i Distrikts-Norge.
 • Wikan, Gerd (). The irresponsible African man - a myth?. 12 s.
 • Wikan, Gerd (). The irresponsible African man - a myth?.
 • Wikan, Gerd (). Development, women and level of living. 37 s.
 • Wikan, Gerd (). Farming workers and working farmers. 40 s.
 • Wikan, Gerd (). Development, woimen and level of living.
 • Wikan, Gerd (). Development and women in Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Development and women in Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Norsk Fredskorps og Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Forhåndsvurdering av ffredskorpsprosjekter.
 • Wikan, Gerd (). Norsk Fredskorps og Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Forhåndsvurderinger av fredskorpsprosjekter.
 • Wikan, Gerd (). Den Sør-Afrikanske modellen: Økonomi, rase og geografisk rom.
 • Wikan, Gerd (). Absenteesim , crop cultivation and standard of living in developing countries. A review of the literature with an axample from Botswana.
 • Wikan, Gerd (). The impact of absenteeim on crop production and standard of living in two villages in Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Den Sør-Afrikanske modellen: økonomi, rase og geografisk rom.
 • Wikan, Gerd (). Absenteesim, crop cultivation and standard of living in developing countries. A review of the literature with an example from Botswana.
 • Wikan, Gerd (). The impact of absenteeism on crop production and standard of living in two villages in Botswana.
 • Hesselberg, Jan; Wikan, Gerd (). The impact of absenteeism on crop production and standard of living in two villages in Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Absenteesim, crop cultivation and level of living in rural Botswana. 150 s.
 • Wikan, Gerd (). Absent workers and changes in subsistence crop production. A study in Letlhakeng and Tutume. 50 s.
 • Wikan, Gerd (). Absenteeism, crop cultivation and level of living in rural Botswana. 102 s.
 • Wikan, Gerd (). Absent workers and changes in subsistence crop production. A study of Letlhakeng and Tutume. 40 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (43)

 • Klein, Jørgen; Wikan, Gerd Nora (). Teacher education and international practice programmes: Reflections on transformative learning and global citizenship.
 • Wikan, Gerd Nora; Olsen, Sissel Tove (). Intervention in international practicum in the Global South.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). Can International Practicum Foster Intercultural Competence Among Teacher Students?.
 • Wikan, Gerd Nora; Haug, Inger; Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten; Klein, Jørgen (). Global bevissthet og interkulturell kompetanse hos lærerstudenter.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). Can international practicum develop intercultural competence among student teachers?.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). An investigation of student teachers’ professional development following a teaching placement in Southern Africa.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Flexible Studies as Strategy for Lifelong Learning.
 • Wikan, Gerd Nora (). What did you learn in school today? A study of learning achievements in primary schools in Namibia.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). Global perspectives in teacher education: a study of international practicum.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms: a co-inquiry project between practitioners and researchers.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). Interactive white boards and the classroom.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). A comparison of kindergarten teacher students: On-campus/full-time versus flexible studies.
 • Wikan, Gerd Nora; Bugge, Liv Susanne (). Student performance in teacher education in Norway: the impact of student,institutional and structural factors.
 • Nes, Kari; Wikan, Gerd Nora (). Interactive whiteboards as artefacts to support dialogic Learning Spaces in primary schools. 13 s.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). How Students spend their Time and the Impact on Study Performance and Progress.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Student level factors influencing performance and study progress.
 • Mølster, Terje; Wikan, Gerd Nora (). Du husker bedre noe du har laget en film om : om kunnskapsproduksjon med digitale verktøy.
 • Wikan, Gerd Nora; Mølster, Terje (). Bruk av IKT i ungdomsskolen.
 • Wikan, Gerd Nora; Mølster, Terje (). Training teachers to use ICT as an integrated part of their teaching.
 • Wikan, Gerd; Mostert, Louise (). Home environmental factors influencing performance and ptrogress of primary school pupils in Windhoek. 19 s.
 • Wikan, Gerd; Mølster, Terje (). Norwegian secondary school teachers and ICT.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Living conditions of student teachers in Norway.
 • Wikan, Gerd; Mølster, Terje; Faugli, Bjørn; Hope, Kjetil Rafael B (). Enhancing subject attainment by using digital multimodal text production and peer presentation in secondary school project work.
 • Wikan, Gerd; Mølster, Terje; Faugli, Bjørn; Hope, Kjetil Rafael B (). Digital multimodal texts and their role in project work: opportunities and dilemmas.
 • Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje; Hope, Kjetil Rafael B (). Does MS Photo story 3 make a difference? The views and experiences of a group of Norwegian secondary school teachers.
 • Hatlehol, Birte; Mølster, Terje; Wikan, Gerd; Hope, Kjetil Rafael B; Faugli, Bjørn (). Læring gjennom multimodal tekstskaping.
 • Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje; Hope, Rafael (). ICT-supported learning processes: the potential role of ICT as a learning-enhancing-artifact for secondary school pupils.
 • Wikan, Gerd; Mostert, M. Louise (). Reading habits and attitudes of primary school pupils in Namibia and Norway.
 • Wikan, Gerd (). The level of living in rural Botswana re-studied.
 • Wikan, Gerd (). The level of living in rural Botswana re-studied.
 • Wikan, Gerd; Imerslund, Knut (). Varer diamanter evig? En analyse av Botswanas økonomiske utvikling.
 • Wikan, Gerd; Imerslund, Knut (). Varer diamanter evig? En analyse av Botswanas økonomiske utvikling.
 • Wikan, Gerd; Persson, Lars Olof (). Norsk regionalpolitikk : tiltak og virkemidler.
 • Wikan, Gerd; Aasbrenn, Kristian (). Uttynningens geografi i Norden.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Kulturens plass i regional utviklingsplanlegging : kulturprosjekters rolle i regionalplanlegging i V@ærmland.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). Hjem, kjære hjem.
 • Wikan, Gerd (). Development and women in Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Development and women in Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Absenteesim , crop cultivation and standard of living in developing countries. A review of the literature with an axample from Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Den Sør-Afrikanske modellen: økonomi, rase og geografisk rom.
 • Wikan, Gerd (). Absenteesim, crop cultivation and standard of living in developing countries. A review of the literature with an example from Botswana.
 • Wikan, Gerd (). The impact of absenteeism on crop production and standard of living in two villages in Botswana.
 • Hesselberg, Jan; Wikan, Gerd (). The impact of absenteeism on crop production and standard of living in two villages in Botswana.

Bøker (61)

Vitenskapelige konferansebidrag (56)

 • Wikan, Gerd Nora (). MUPIT - Multicultural practicum groups.
 • Wikan, Gerd Nora; Olsen, Sissel Tove; Klein, Jørgen; Hagen, Anikke (). GOOD MORNING, MISS, HOW ARE YOU? Praksisstudier i fremmed land - bedre lærere i eget land?.
 • Wikan, Gerd Nora; Olsen, Sissel Tove (). Intervention in international practicum in the Global South.
 • Olsen, Sissel Tove; Wikan, Gerd Nora (). Intervention in international practicum in global south.
 • Olsen, Sissel Tove; Wikan, Gerd Nora (). Kvalitetssikring av internasjonal praksis i lærerutdanningen.
 • Wikan, Gerd Nora (). International Practicum - A transformative learning experience for student teachers?.
 • Wikan, Gerd Nora (). Can international practicum foster intercultural competence among student teachers?.
 • Wikan, Gerd Nora (). Can international practicum foster intercultural competence among student teachers.
 • Wikan, Gerd Nora (). Can International Practicum Foster Intercultural Competence?.
 • Wikan, Gerd Nora; Olsen, Sissel Tove; kari, bratland (). Intercultural Competence and Global Awareness – A Study of International Practicum/BA studie.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen; Louise, Mostert (). Challenges in primary education in Namibia.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen; Mostert, Louise (). Challenges in primary education in Namibia.
 • Klein, Jørgen; Wikan, Gerd Nora (). Global citizenship and teacher education: transformative learning through international practicum.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). An investigation of student teacher's professional development following a teaching placement in Southern Africa.
 • Olsen, Sissel Tove; Hagen, Anikke; Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). Praksis og feltstudier i Afrika - bedre lærere hjemme?.
 • Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen (). Intercultural competence and global awareness in teacher education: a study of an international practicum.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms: a co-inquiry project between practitioners and researchers.
 • Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Wikan, Gerd Nora; Luangala, John (). Empowering Women: The Case of a Master’s Programme in Teacher Education».
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). IWB and the classroom.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). IWB as an artefact to support dialogical learning space- evidence from Norwegian primary schools.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). A comparison of Kindergarten Teacher Students: On-campus/full-time versus flexible studies.
 • Wikan, Gerd Nora; Bugge, Liv Susanne (). What can higher insitutions do to influence students' performance and progress?.
 • Olsen, Sissel Tove; Johannessen, Baard; Wikan, Gerd; Bakke, Elin (). Praksis i utlandet - en mulighet for internasjonalisering i lærerutdanningen?.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). How students spend their time and the impact of study performance and progress.
 • Wikan, Gerd Nora (). Challanges in the Norwegian Education System.
 • Wikan, Gerd (). Home environmental factors and how they affect learners progress and performance in Windhoek, Namibia.
 • Wikan, Gerd (). Education and Development.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). How students spend their time.
 • Wikan, Gerd Nora; Mølster, Terje (). Training Teachers to use ICT as an integrated part og their Teaching.
 • Wikan, Gerd (). Performance and progress among primary school learners in Windhoek, Namibia.
 • Wikan, Gerd (). Training teachers to use ICT as an integrated part of their teaching.
 • Wikan, Gerd (). Development cooperation - Norwegian Experiences.
 • Wikan, Gerd (). Current Issues in Norwegian Educational Policy.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd (). Living conditions of student teachers in Norway.
 • Wikan, Gerd Nora (). Digital literacy and learning.
 • Wikan, Gerd Nora; Mølster, Terje; Hope, Rafael; Faugli, Bjørn (). Digital literacy and learning. An Action Research Project in a Norwegian Secondary School.
 • Mølster, Terje; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Hope, Rafael (). Kunnskapsproduksjon med digitale verktøy som motivasjonsfaktor.
 • Wikan, Gerd (). Enhancing subject attinment by using digital multimodul textproduction and peer presentation in secondary school project work.
 • Wikan, Gerd (). Enhancing subject attainment by using digital multimodul text production and peer presentation in secondary school project work.
 • Mølster, Terje; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Hope, Rafael (). Digital learning artifacts: Multimodal text production and its effect on learners¿ digital literacy and their comprehension of subject issues.
 • Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje (). ICT supported learning proceses. Teacher attitudes on the potential role of ICT as a learning-enhancing-artifact for secondary school pupils.
 • Wikan, Gerd (). Challenges in the Primary Education in Namibia.
 • Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje; Hope, Rafael (). Digital literacy and learning : an Action Reserach Project in a Norwegian Secondary School.
 • Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje; Hope, Rafael (). ICT-supported learning processes: The potential role of ICT as a learning-enhancing- artifact for secondary school pupils.
 • Wikan, Gerd (). The role of education in the development process. Challenges in primary education in Namibia.
 • Wikan, Gerd (). Non-enrolled, drop-outs and pupils the state of education for all and the case of Namibia.
 • Wikan, Gerd (). Non-enrolled, drop-outs and pupils The State of Education for All in Namibia.
 • Wikan, Gerd (). Globalis. The challenge of understanding the world.
 • Wikan, Gerd (). Globalis. A way to understand the world.
 • Wikan, Gerd (). Poverty in Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Kolonitiden som forklaringsfaktor for situasjonen i Det sørlige Afrika i dag.
 • Wikan, Gerd (). Utviklingen i det Sørlige Afrika med vekt på situasjonen i Malwi.
 • Wikan, Gerd (). Geografi som samfunnsfag i den videregående skolen.
 • Wikan, Gerd (). Geografi som samfunnsfag i den videregående skolen.
 • Wikan, Gerd (). Geografi som samfunnsfag i den videregående skolen.

Annet (16)

 • Mølster, Terje; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Hope, Rafael (). Digital learning artifacts: Multimodal text production and its effect on learners¿ digital literacy and their comprehension of subject issues.
 • Smith, Robert; carm, ellen; Nagel, Tove; Wikan, Gerd (). Report to Norad from an expert group on teacher education. 47 s.
 • Wikan, Gerd (). KRL faget bryter menneskerettighetene også i lærerutdanningen.
 • Wikan, Gerd (). Non-enrolled,drop-out and pupils. The State of Education for All in Namibia.
 • Lindseth, Odd Helge; Wikan, Gerd (). Er det typisk norsk skole å være dårlig?.
 • Wikan, Gerd (). Cash, crop and cattle. A study of rural Livelihood in Botswana.
 • Wikan, Gerd (). Cash,Crop and Cattle: A study of Rural Livelihoods in Botswana.
 • Lindseth, Odd Helge; Wikan, Gerd (). Man kan ikke lære bort noe man ikke kan.
 • Wikan, Gerd (). Report: Study trip to Lao Peoples Democratic Republic.
 • Wikan, Gerd (). Levekår på landsbygda i Botswana.
 • Bugge, Liv Susanne; Lindseth, Odd Helge; Wikan, Gerd (). Læreren skal gi kunnskaper.
 • Wikan, Gerd (). Utynningens geografi i NOrden. Kartlegging av den regionale utviklingen i Norden 1975-90.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). Hjem, kjære hjem.
 • Wikan, Gerd (). Forhåndsvurderinger av fredskorpsprosjekter.
 • Wikan, Gerd (). Den Sør-Afrikanske modellen: Økonomi, rase og geografisk rom.
 • Wikan, Gerd (). The impact of absenteeim on crop production and standard of living in two villages in Botswana.