Faglige interesser

Geir Haugsbakk er førsteamanuensis i pedagogikk. Hans forskningsinteresser er i stor grad knyttet til språk, medier, teknologi og undervisning. Disse temaene reflekteres også i phd-avhandlingen der oppmerksomheten spesielt er rettet mot plandokumentene for skoleverket. Tittelen på avhandlingen er Retorikk, teknologi og læring. En analyse av meningskonstruksjoner knyttet til bruk av ny teknologi innen utdanningssystemet.

Han har en omfattende publisering med utgangspunkt i sitt forskningsfelt, men også på andre områder.

Se publikasjonsoversikt

Bakgrunn

Gjennom 1990-tallet hadde Haugsbakk ansvar for utvikling av ulike typer fleksible undervisningsopplegg med bruk av ny teknologi. Arbeidet ble gradvis mer forskningsrettet, og han har bidratt til å utvikle mediepedagogikk som et sentralt forskningsfelt ved Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen i Innlandet). Han tilhører forskningsgruppa "Media, technology and lifelong learning" og sitter i redaksjonen for det vitenskapelige, nettbaserte tidsskriftet Seminar.net - International journal of media, technology & lifelong learning.

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Forskningsemner

Pedagogikk

Publikasjoner (119)

Utvalgte (119)

 • Haugsbakk, Geir Olav (). 30 years of ICT and learning in education and recent trends of digitalization - the actors and discourses.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Nettbrett og skoleforskning.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Nettbrett ikke svaret på alt.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Vi er mer avhengig av mobilen enn noen gang, noe som går hardt utover konsentrasjonen.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hamsun og de norske nobelprisvinnerne utenlands – noen erfaringer.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). Vet ikke om nettbrett virker.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Tablets in primary schools – teachers balancing possibilities and challenges. Preliminary results from a research project in two Norwegian primary schools.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). The actors and discourses of ICT and learning.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitale forstyrrelser i skolen – erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The scholarship of integration and digital storytelling as "bildung" in higher education.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). 30 years of ICT and learning in education - the dominating arguments and discourses.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). En unik Nobelprisregion.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Må legge bort mobilen når de kommer til skolen.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Begrensning av elevenes mobilbruk i skolen ga gode resultater.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Tre nobelprisvinnere - en sterk blanding. Noen tanker etter å ha vært utenlands med Bjørnson, Hamsun og Undset.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Store spørsmål om dei største. Hans Aanrud: Kva ville han med livet?.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Lærer i en ny tid: Et forord.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Begrensninger i elevers bruk av mobiltelefon - forsøk på to skoler.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). 30 years of ICT and learning in education - actors, perspectives and results in a Norwegian context.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Cellphones in school – why banning them.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Forskere om mobilfrie skoler.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunsten å undervise kunstnere – en studie av film og tv-fagenes arbeidsmåter.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual ‘Bildung’ between Iconoclasm and Idolatry.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Why a formal training for TV and Filmmaking?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Dataspill i familien.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Hva skjedde da det ble satt grenser for mobilbruk i skolen?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Ungdommens stemme i Amandus-filmer.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Medienes utfordrende vei inn i skolen.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Digitale didaktiske dialoger: Om storslagne visjoner og komplekse utfordringer.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). De norske nobelprisvinnerne i litteratur: Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun og Sigrid Undset..
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Ikke overrasket over nye PISA-tall.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Kunsten å undervise i kunst : En didaktisk analyse av utdanning i film og TV.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : mediesosialisering, undervisning om og med medier. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202436124. 234 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : en introduksjon.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Understanding the Nordic didactics of film- and TV-education.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Banning of mobile phones in school.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Svoen, Brit Ragnhild; Bjørgen, Anne Mette (). Barne- og ungdomskulturen i endring : Om å vokse opp i et komplekst nettverkssamfunn.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Mistillit til lærerne.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). På ville veier med Facebook.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). IKT i skolen - nye muligheter og dilemmaer.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Data i skolen – nye muligheter og dilemmaer.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Kommentar i diskusjonen om mobilhotell på skolene i artikkelen "Forsker advarer mot multitasking".
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital Storytelling and reflected use of ICT – a didactical perspective.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital historiefortelling – noen didaktiske perspektiver.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitalt innfødte og dødfødte dialoger.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). «Digitalt innfødte og skolen».
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanrud : fra gjetergutt til forfatter med internasjonal suksess.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanrud 150 år : nye blikk på en suksessforfatter.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Om forsøkene med og diskusjonene om mobilforbud i skolen.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanruds 150 år : nye blikk på en suksessforfatter.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Akademiske blikk på Hans Aanrud.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Skarp kritiker og debattant.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Fra gjetergutt til internasjonalt kjent forfatter.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanruds forfatterskap.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanrud 150 år – nye blikk på "idyllikeren".
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanrud som kritiker og debattant – noe for seg sjøl.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). From Sputnik to PISA Shock : New Technology and Educational Reform in Norway and Sweden.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Den motvillige teknologien og læringssamfunnet.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). The art of teaching an art - about the didactics of Filmmaking and TV-production.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Blekastad, Ivar (). Om det store i det små : Hans Aanrud 150 år. ISBN 978-82-7275-190-5. 144 s.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Reflexivity, Bildung and Young People’s Film Making.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The Voice of Youth : On Reflexivity in Young Filmmakers’ Films.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). IKT i skolen med lærerne på sidelinja : kritiske blikk på skolens grunnlagsdokumenter.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). The voice of the youth - On reflexivity in young people's own films.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Ungdommens stemme. Hva lager ungdom film om?.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Fra Sputnik- til Pisa-sjokk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Learning and technology : different roads to Rome or Venus/Mars confusion?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visuell danning og kampen mellom ord og bilde.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Digital Storytelling – between the subjective and objective dimensions of ”Bildung”.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Media Pedagogy : Scandinavian Perspectives.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39864-4. 244 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Forord.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling.
 • Haaland, Øivind; Dobson, Stephen R; Haugsbakk, Geir Olav (). Pedagogikk for en ny tid. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-193-8. 234 s.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Teknologi og undervisning i et lærende samfunn – nye rammer for (medie)pedagogikken.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). How political ambitions replace teacher involvement : some critical perspectives on the introduction of ICT in Norwegian schools.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Media Bildung in a contemporary educational discourse in Norway.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Nye medier og danning.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual Bildung and the battle between words and images.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Skaare, Sigrun Dancke (). Slakter digital skolesatsing.
 • Haugsbakk, Geir (). Digital skole på sviktende grunn : om nye muligheter og dilemmaer. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205400481. 194 s.
 • Haugsbakk, Geir (). IKT over hodet på lærerne.
 • Haugsbakk, Geir (). Bjørnson og Aanrud : beundring på avstand.
 • Haugsbakk, Geir (). Avstand og beundring : om Bjørnson og sambygdingen Hans Aanrud.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). The visual in teaching ? from Bologna to YouTubiversity.
 • Haugsbakk, Geir (). Technology and Teaching in Post-modern Environments or Rhetoric Negotiations of Education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Svoen, Brit (). Tidskriftet Seminar.net : en casestudie av et tidsskrift i en remedieringsprosess. 21 s.
 • Haugsbakk, Geir (). The appearance of tools for learning and the disappearance of teachers and teaching - an analysis of curricula and governmental papers.
 • Haugsbakk, Geir (). Retorikk, teknologi og læring : en analyse av meningskonstruksjoner knyttet til bruk av ny teknologi innen utdanningssystemet. 380 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Improving the e-journal.
 • Haugsbakk, Geir (). Den digitale tilstanden i skolen.
 • Haugsbakk, Geir (). Whose Freedom? The Battle Over America¿s Most Important Idea.
 • Haugsbakk, Geir (). Aanruds forhold til Bjørnson ¿ beundring og avstand.
 • Haugsbakk, Geir (). Diskursanalyse som kvalitativ metode.
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). The Rhetoric of ICT and the New Language of Learning : a critical Analysis of the use of ICT in the Curricular Field.
 • Haugsbakk, Geir (). Digital skole - et gode?.
 • Haugsbakk, Geir (). På lag med Ibsen.
 • Haugsbakk, Geir (). Kampen om frihetsbegrepet.
 • Haugsbakk, Geir (). IKT og det nye læringsspråket.
 • Haugsbakk, Geir (). Technology and teaching in a post-modern environment.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere : sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 8273565718. 131 s.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere Sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 82-7356-571-8. 131 s.
 • Grepperud, Gunnar; Haugsbakk, Geir (). Ikke helt som planlagt? : nettbaserte aktiviteter i teori og praksis. ISBN 8271842986. 80 s.
 • Haugsbakk, Geir (). The ideas of "Learning management systems".
 • Haugsbakk, Geir (). Hans Aanrud : liv og diktning i nytt lys.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogikk. Universitetsforlaget. 110 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tema: Mediepedagogikk.
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Læreplanene og IKT - noen tanker etter Kultur for læring.
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). The rhetoric of ICT and the new language of learning : a critical analysis of the use of ICT in the curricular field.
 • Haugsbakk, Geir (). Hva er det vi snakker om - egentlig.
 • Haugsbakk, Geir (). Problemer i Paradis : eller hvorfor gjør ikke studentene som vi sier de skal gjøre?.
 • Haugsbakk, Geir (). The social construction of the digital learning arenas - some preliminary reflections : paper.
 • Haugsbakk, Geir; Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet : IKT og undervisning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345298. 216 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet i fleksibel undervisning : en innledning.
 • Haugsbakk, Geir (). Møtet med ny teknologi - om læringsperspektiver og utdanningspolitikk.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Rønning, Rolf (). Fleksibilitet som utfordring : noen erfaringer og refleksjoner. ISBN 8291308276. 198 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Eriksson, Per; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Om didaktikk i fleksibel undervisning. ISBN 8271842552. 96 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Interaktivitet, teknologi og læring - en grunnleggende analyse av interaktivitet som begrep og fenomen.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Hetland, Per (). Interaktivitet, teknologi og læring.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (32)

 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitale forstyrrelser i skolen – erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The scholarship of integration and digital storytelling as "bildung" in higher education.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Lærer i en ny tid: Et forord.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunsten å undervise kunstnere – en studie av film og tv-fagenes arbeidsmåter.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual ‘Bildung’ between Iconoclasm and Idolatry.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Why a formal training for TV and Filmmaking?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Dataspill i familien.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Ungdommens stemme i Amandus-filmer.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Medienes utfordrende vei inn i skolen.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Digitale didaktiske dialoger: Om storslagne visjoner og komplekse utfordringer.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : en introduksjon.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Svoen, Brit Ragnhild; Bjørgen, Anne Mette (). Barne- og ungdomskulturen i endring : Om å vokse opp i et komplekst nettverkssamfunn.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). From Sputnik to PISA Shock : New Technology and Educational Reform in Norway and Sweden.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Den motvillige teknologien og læringssamfunnet.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The Voice of Youth : On Reflexivity in Young Filmmakers’ Films.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). IKT i skolen med lærerne på sidelinja : kritiske blikk på skolens grunnlagsdokumenter.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Fra Sputnik- til Pisa-sjokk.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visuell danning og kampen mellom ord og bilde.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Media Pedagogy : Scandinavian Perspectives.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Forord.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Teknologi og undervisning i et lærende samfunn – nye rammer for (medie)pedagogikken.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). How political ambitions replace teacher involvement : some critical perspectives on the introduction of ICT in Norwegian schools.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Nye medier og danning.
 • Haugsbakk, Geir (). Avstand og beundring : om Bjørnson og sambygdingen Hans Aanrud.
 • Haugsbakk, Geir (). Technology and Teaching in Post-modern Environments or Rhetoric Negotiations of Education.
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). The Rhetoric of ICT and the New Language of Learning : a critical Analysis of the use of ICT in the Curricular Field.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tema: Mediepedagogikk.
 • Haugsbakk, Geir (). Hva er det vi snakker om - egentlig.
 • Haugsbakk, Geir (). Problemer i Paradis : eller hvorfor gjør ikke studentene som vi sier de skal gjøre?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet i fleksibel undervisning : en innledning.
 • Haugsbakk, Geir (). Møtet med ny teknologi - om læringsperspektiver og utdanningspolitikk.

Bøker (15)

 • Haugsbakk, Geir Olav (). Kunsten å undervise i kunst : En didaktisk analyse av utdanning i film og TV.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : mediesosialisering, undervisning om og med medier. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202436124. 234 s.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Blekastad, Ivar (). Om det store i det små : Hans Aanrud 150 år. ISBN 978-82-7275-190-5. 144 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39864-4. 244 s.
 • Haaland, Øivind; Dobson, Stephen R; Haugsbakk, Geir Olav (). Pedagogikk for en ny tid. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-193-8. 234 s.
 • Haugsbakk, Geir (). Digital skole på sviktende grunn : om nye muligheter og dilemmaer. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205400481. 194 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Svoen, Brit (). Tidskriftet Seminar.net : en casestudie av et tidsskrift i en remedieringsprosess. 21 s.
 • Haugsbakk, Geir (). Retorikk, teknologi og læring : en analyse av meningskonstruksjoner knyttet til bruk av ny teknologi innen utdanningssystemet. 380 s.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere : sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 8273565718. 131 s.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere Sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 82-7356-571-8. 131 s.
 • Grepperud, Gunnar; Haugsbakk, Geir (). Ikke helt som planlagt? : nettbaserte aktiviteter i teori og praksis. ISBN 8271842986. 80 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogikk. Universitetsforlaget. 110 s.
 • Haugsbakk, Geir; Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet : IKT og undervisning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345298. 216 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Rønning, Rolf (). Fleksibilitet som utfordring : noen erfaringer og refleksjoner. ISBN 8291308276. 198 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Eriksson, Per; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Om didaktikk i fleksibel undervisning. ISBN 8271842552. 96 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (32)

 • Haugsbakk, Geir Olav (). 30 years of ICT and learning in education and recent trends of digitalization - the actors and discourses.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Tablets in primary schools – teachers balancing possibilities and challenges. Preliminary results from a research project in two Norwegian primary schools.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). The actors and discourses of ICT and learning.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). 30 years of ICT and learning in education - the dominating arguments and discourses.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Begrensninger i elevers bruk av mobiltelefon - forsøk på to skoler.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). 30 years of ICT and learning in education - actors, perspectives and results in a Norwegian context.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). De norske nobelprisvinnerne i litteratur: Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun og Sigrid Undset..
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Understanding the Nordic didactics of film- and TV-education.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Banning of mobile phones in school.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). IKT i skolen - nye muligheter og dilemmaer.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital Storytelling and reflected use of ICT – a didactical perspective.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital historiefortelling – noen didaktiske perspektiver.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanrud : fra gjetergutt til forfatter med internasjonal suksess.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanrud 150 år : nye blikk på en suksessforfatter.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). The art of teaching an art - about the didactics of Filmmaking and TV-production.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Reflexivity, Bildung and Young People’s Film Making.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). The voice of the youth - On reflexivity in young people's own films.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Ungdommens stemme. Hva lager ungdom film om?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Learning and technology : different roads to Rome or Venus/Mars confusion?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Digital Storytelling – between the subjective and objective dimensions of ”Bildung”.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Media Bildung in a contemporary educational discourse in Norway.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual Bildung and the battle between words and images.
 • Haugsbakk, Geir (). The appearance of tools for learning and the disappearance of teachers and teaching - an analysis of curricula and governmental papers.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Improving the e-journal.
 • Haugsbakk, Geir (). Diskursanalyse som kvalitativ metode.
 • Haugsbakk, Geir (). IKT og det nye læringsspråket.
 • Haugsbakk, Geir (). Technology and teaching in a post-modern environment.
 • Haugsbakk, Geir (). The ideas of "Learning management systems".
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). The rhetoric of ICT and the new language of learning : a critical analysis of the use of ICT in the curricular field.
 • Haugsbakk, Geir (). The social construction of the digital learning arenas - some preliminary reflections : paper.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Interaktivitet, teknologi og læring - en grunnleggende analyse av interaktivitet som begrep og fenomen.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Hetland, Per (). Interaktivitet, teknologi og læring.

Annet (40)

 • Haugsbakk, Geir Olav (). Nettbrett og skoleforskning.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Nettbrett ikke svaret på alt.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Vi er mer avhengig av mobilen enn noen gang, noe som går hardt utover konsentrasjonen.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hamsun og de norske nobelprisvinnerne utenlands – noen erfaringer.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). Vet ikke om nettbrett virker.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). En unik Nobelprisregion.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Må legge bort mobilen når de kommer til skolen.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Begrensning av elevenes mobilbruk i skolen ga gode resultater.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Tre nobelprisvinnere - en sterk blanding. Noen tanker etter å ha vært utenlands med Bjørnson, Hamsun og Undset.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Store spørsmål om dei største. Hans Aanrud: Kva ville han med livet?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Cellphones in school – why banning them.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Forskere om mobilfrie skoler.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Hva skjedde da det ble satt grenser for mobilbruk i skolen?.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Ikke overrasket over nye PISA-tall.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Mistillit til lærerne.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). På ville veier med Facebook.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Data i skolen – nye muligheter og dilemmaer.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Kommentar i diskusjonen om mobilhotell på skolene i artikkelen "Forsker advarer mot multitasking".
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitalt innfødte og dødfødte dialoger.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). «Digitalt innfødte og skolen».
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Om forsøkene med og diskusjonene om mobilforbud i skolen.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanruds 150 år : nye blikk på en suksessforfatter.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Akademiske blikk på Hans Aanrud.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Skarp kritiker og debattant.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Fra gjetergutt til internasjonalt kjent forfatter.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanruds forfatterskap.
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanrud 150 år – nye blikk på "idyllikeren".
 • Haugsbakk, Geir Olav (). Hans Aanrud som kritiker og debattant – noe for seg sjøl.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Skaare, Sigrun Dancke (). Slakter digital skolesatsing.
 • Haugsbakk, Geir (). IKT over hodet på lærerne.
 • Haugsbakk, Geir (). Bjørnson og Aanrud : beundring på avstand.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). The visual in teaching ? from Bologna to YouTubiversity.
 • Haugsbakk, Geir (). Den digitale tilstanden i skolen.
 • Haugsbakk, Geir (). Whose Freedom? The Battle Over America¿s Most Important Idea.
 • Haugsbakk, Geir (). Aanruds forhold til Bjørnson ¿ beundring og avstand.
 • Haugsbakk, Geir (). Digital skole - et gode?.
 • Haugsbakk, Geir (). På lag med Ibsen.
 • Haugsbakk, Geir (). Kampen om frihetsbegrepet.
 • Haugsbakk, Geir (). Hans Aanrud : liv og diktning i nytt lys.
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Læreplanene og IKT - noen tanker etter Kultur for læring.