Faglige interesser

 

Ekspertområder

filmskolepedagogikk, kunstfaglig utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid

Publikasjoner (8)

Utvalgte (8)

 • Graver, Fredrik (). Educating storytellers for VR & AR.
 • Graver, Fredrik (). Educating filmmakers…for VR? - Exploring the storytelling and artistic potential of 360°, immersive and interactive technologies.
 • Graver, Fredrik (). Training the Trainers: Reboot - plenary introduction - plenary summary and closing.
 • Graver, Fredrik (). Creation through Constraints.
 • Graver, Fredrik (). The Artist as (Film School) Teacher.
 • Graver, Fredrik (). Artistic Research in PhD degrees: A European Model?.
 • Graver, Fredrik (). From Artist to Teacher: Developing a Peer-Based Training Programme for Film School Teachers.
 • Graver, Fredrik (). Surviving Bologna: A case study of the Norwegian Film School’s experience adapting a fine arts education to the European qualifications frameworks (EQF) – and vice versa.

Vitenskapelige konferansebidrag (1)

Annet (7)

 • Graver, Fredrik (). Educating storytellers for VR & AR.
 • Graver, Fredrik (). Educating filmmakers…for VR? - Exploring the storytelling and artistic potential of 360°, immersive and interactive technologies.
 • Graver, Fredrik (). Training the Trainers: Reboot - plenary introduction - plenary summary and closing.
 • Graver, Fredrik (). Creation through Constraints.
 • Graver, Fredrik (). The Artist as (Film School) Teacher.
 • Graver, Fredrik (). From Artist to Teacher: Developing a Peer-Based Training Programme for Film School Teachers.
 • Graver, Fredrik (). Surviving Bologna: A case study of the Norwegian Film School’s experience adapting a fine arts education to the European qualifications frameworks (EQF) – and vice versa.