Frank Rune Martinsen

Høgskolelektor
E-post:
frank.martinsen@inn.no
Telefon:
+47 62 43 02 34
Mobiltelefon:
+47 918 28 992
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for sykepleie
Besøksadresse:
Rom: 4L3254
Terningen Arena - L-blokk
Hamarveien 112 N-2406 Elverum
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (1)

Publikasjoner (12)

Utvalgte (12)

Bøker (2)

 • Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (). Tverrprofesjonell samarbeidslæring – «Skulder ved Skulder». Et pilotprosjekt..
 • Martinsen, Frank Rune (). Legemiddelhåndtering i sykehjem : hvilke utfordringer står sykepleiere og hjelpepleiere overfor når det gjelder legemiddelhåndtering i sykehjem : en kvalitativ studie. 1 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (3)

 • Lindstad, Marte Ørud; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (). Interprofessional learning in community-based practice: occupational therapy-students’ learning experiences..
 • Martinsen, Frank Rune; Furulund, Lucie; Vesterås, Ingrid; Nilsen, Eva (). Personsentrert omsorg. En intervensjonsstudie.
 • Wangensteen, Sigrid; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit (). "Skulder ved skulder" : Tverrprofesjonell samarbeidslæring _ felles praksis for studneter fra tre profesjonsutdanninger. Et pilotprosjekt..

Annet (6)

 • Martinsen, Frank Rune; Furulund, Lucie (). Sykepleiestudenters erfaringer med personsentrert omsorg i sykehjem.
 • Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (). «Skulder ved skulder» – felles praksis for studenter fra tre profesjonsutdanninger. Et pilotprosjekt.
 • Martinsen, Frank Rune (). Legemiddelregning.
 • Martinsen, Frank Rune (). Rett medisin i kommunehelsetjenesten (digitalt nettkurs).
 • Martinsen, Frank Rune (). Medisinrunde (spill i medikamentregning).
 • Martinsen, Frank Rune (). Læringssti i medikamentregning.