Prosjekter (1)

Pågående (1)

Publikasjoner (29)

Utvalgte (29)

 • Bruun, Frank Jarle; Lmariouh, Nisrine (). Auto-driven photo-elicitation interview (PEI) with young girls in rural Morocco: A case study of visual ethnography..
 • Bruun, Frank Jarle; Papšo, Peter (). Perspektivy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Norsku a iných krajinách : zbornik pozvaných prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 13.-14. apríla v Banskej Bystrici = Perspectives in the protection of children and yourth in the context of social work in Slovakia, Norway and other countries : collection of invited conference papers from the international scientific conference organized 13th-14th of April 2016 in Banská Bystrica. ISBN 978-80-557-1141-6. 336 s.
 • Bruun, Frank Jarle (). Teachers and students in a multicultural meeting.
 • Bruun, Frank Jarle (). How can auto-driven photo elicitation interview (PEI) become a Method in child protection work?.
 • Bruun, Frank Jarle; Grønseth, Anne Sigfrid; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Protestene mot barnevernet.
 • Bruun, Frank Jarle (). When gender is an impairment.
 • Bruun, Frank Jarle; Strumse, Einar (). Arven etter fiskerbonden - rekviem for et døende kulturlandskap.
 • Bruun, Frank Jarle; Strumse, Einar (). Arven etter fiskerbonden - Om oppfatninger av sted og endringer fra kulturlandskap til reiselivslandskap.
 • Bruun, Frank Jarle (). Skolen på Vinstad. Et eksempel på kulturarven som ressurs for utvikling og sosial verdiskaping.
 • Bruun, Frank Jarle (). Fint og nært, men dog så fjernt.
 • Bruun, Frank Jarle (). Identity and ageing men : an anthropological study of men and old age in Mmankgodi village Botswana. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 9783639206074. 233 s.
 • Bruun, Frank Jarle (). Inclusion of an intellectually disabled person in academic work.
 • Bruun, Frank Jarle (). Å være annerledes er helt vanlig.
 • Bruun, Frank Jarle (). Bokanmeldelse : Normalitet av Thomas Hylland Eriksen og Jan-Kåre Breivik (red.).
 • Bruun, Frank Jarle; Bruun, Frank Jarle; Kollstad, Marit; Kollstad, Marit; Aasen, Unni; Aasen, Unni (). Pedagogiske utfordringer knyttet til "Helsefag, omsorgsideologier og miljøarbeid" ved vernepleierutdanninga på Høgskolen i Lillehammer.
 • Bruun, Frank Jarle (). Identity and social change among elderly men in rural Botswana. Unipub forlag. ISBN 8277200137. 250 s.
 • Bruun, Frank Jarle (). Inclusion and participation of older persons in situations of dependency. 31 s.
 • Bruun, Frank Jarle (). David Livingstone - Myteproduksjon i Victoriatiden.
 • Bruun, Frank Jarle; Nøhr, Øyvind Nilsen (). Honnør til klovnen!.
 • Bruun, Frank Jarle (). Qualitative methods : introduction to fieldwork, the research interview, analysis.
 • Bruun, Frank Jarle (). Ageing and the elderly : changing family structure - consequences for the elderly. 2 hour lecture for the Mphil course in International health at the faculty of medicine, University of Oslo.
 • Bruun, Frank Jarle (). Habilitation and rehabilitation : disability in the family - beliefs, attitudes and consequences for action. 2 hour lecture for the Mphil course in International health at the faculty of medicine, University of Oslo.
 • Bruun, Frank Jarle (). Health, culture and society : introduction to international community health. 2 hour lecture for the Mphil course in International health at the faculty of medicine, University of Oslo.
 • Bruun, Frank Jarle (). Innføring i sosialantropologi : helse og samfunn i et antropologisk perspektiv : 6 forelesningstimer i Medisin og samfunn for ansatte i Trygdeetaten.
 • Bruun, Frank Jarle (). Care for the elderly.
 • Bruun, Frank Jarle; Hansen, Camilla; Ingstad, Benedicte (). Persons with disability in development cooperation : a focus on healt h support by the Nordic countries. 88 s.
 • Bruun, Frank Jarle (). Fra bygdedans til tango på Lillehammer.
 • Bruun, Frank Jarle (). Gamlingers status i ulike kulturer - har vi noe å lære? : kronikk.
 • Bruun, Frank Jarle; Ingstad, Benedicte; Tlou, Sheila (). AIDS and the elderly Tswana.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (2)

 • Bruun, Frank Jarle; Lmariouh, Nisrine (). Auto-driven photo-elicitation interview (PEI) with young girls in rural Morocco: A case study of visual ethnography..
 • Bruun, Frank Jarle; Ingstad, Benedicte; Tlou, Sheila (). AIDS and the elderly Tswana.

Bøker (6)

 • Bruun, Frank Jarle; Papšo, Peter (). Perspektivy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Norsku a iných krajinách : zbornik pozvaných prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 13.-14. apríla v Banskej Bystrici = Perspectives in the protection of children and yourth in the context of social work in Slovakia, Norway and other countries : collection of invited conference papers from the international scientific conference organized 13th-14th of April 2016 in Banská Bystrica. ISBN 978-80-557-1141-6. 336 s.
 • Bruun, Frank Jarle (). Identity and ageing men : an anthropological study of men and old age in Mmankgodi village Botswana. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 9783639206074. 233 s.
 • Bruun, Frank Jarle; Bruun, Frank Jarle; Kollstad, Marit; Kollstad, Marit; Aasen, Unni; Aasen, Unni (). Pedagogiske utfordringer knyttet til "Helsefag, omsorgsideologier og miljøarbeid" ved vernepleierutdanninga på Høgskolen i Lillehammer.
 • Bruun, Frank Jarle (). Identity and social change among elderly men in rural Botswana. Unipub forlag. ISBN 8277200137. 250 s.
 • Bruun, Frank Jarle (). Inclusion and participation of older persons in situations of dependency. 31 s.
 • Bruun, Frank Jarle; Hansen, Camilla; Ingstad, Benedicte (). Persons with disability in development cooperation : a focus on healt h support by the Nordic countries. 88 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (13)

 • Bruun, Frank Jarle (). Teachers and students in a multicultural meeting.
 • Bruun, Frank Jarle (). How can auto-driven photo elicitation interview (PEI) become a Method in child protection work?.
 • Bruun, Frank Jarle (). When gender is an impairment.
 • Bruun, Frank Jarle (). Skolen på Vinstad. Et eksempel på kulturarven som ressurs for utvikling og sosial verdiskaping.
 • Bruun, Frank Jarle (). Fint og nært, men dog så fjernt.
 • Bruun, Frank Jarle (). Inclusion of an intellectually disabled person in academic work.
 • Bruun, Frank Jarle (). Å være annerledes er helt vanlig.
 • Bruun, Frank Jarle (). Qualitative methods : introduction to fieldwork, the research interview, analysis.
 • Bruun, Frank Jarle (). Ageing and the elderly : changing family structure - consequences for the elderly. 2 hour lecture for the Mphil course in International health at the faculty of medicine, University of Oslo.
 • Bruun, Frank Jarle (). Habilitation and rehabilitation : disability in the family - beliefs, attitudes and consequences for action. 2 hour lecture for the Mphil course in International health at the faculty of medicine, University of Oslo.
 • Bruun, Frank Jarle (). Health, culture and society : introduction to international community health. 2 hour lecture for the Mphil course in International health at the faculty of medicine, University of Oslo.
 • Bruun, Frank Jarle (). Innføring i sosialantropologi : helse og samfunn i et antropologisk perspektiv : 6 forelesningstimer i Medisin og samfunn for ansatte i Trygdeetaten.
 • Bruun, Frank Jarle (). Care for the elderly.

Annet (8)

 • Bruun, Frank Jarle; Grønseth, Anne Sigfrid; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Protestene mot barnevernet.
 • Bruun, Frank Jarle; Strumse, Einar (). Arven etter fiskerbonden - rekviem for et døende kulturlandskap.
 • Bruun, Frank Jarle; Strumse, Einar (). Arven etter fiskerbonden - Om oppfatninger av sted og endringer fra kulturlandskap til reiselivslandskap.
 • Bruun, Frank Jarle (). Bokanmeldelse : Normalitet av Thomas Hylland Eriksen og Jan-Kåre Breivik (red.).
 • Bruun, Frank Jarle (). David Livingstone - Myteproduksjon i Victoriatiden.
 • Bruun, Frank Jarle; Nøhr, Øyvind Nilsen (). Honnør til klovnen!.
 • Bruun, Frank Jarle (). Fra bygdedans til tango på Lillehammer.
 • Bruun, Frank Jarle (). Gamlingers status i ulike kulturer - har vi noe å lære? : kronikk.