Publikasjoner (91)

Utvalgte (91)

 • Bakøy, Eva (). Leadership Practices in the Norwegian Film Industry.
 • Bakøy, Eva (). Bokanmeldelse av Sara Brinch, Hege Gundersen, Julianne Rustad, Tonje Haugland Sørensen og Gunn Ragnhild Bekkens: "Forestillinger om fortid. Historisk fiksjon i film og fjernsyn" (2016).
 • Bakøy, Eva (). Travel television in a cosmopolitan perspective.
 • Puijk, Roeland; Bakøy, Eva (). Building sustainable film and television businesses: a cross-national perspective.
 • Bakøy, Eva; Puijk, Roeland; Spicer, Andrew (). Conclusion.
 • Bakøy, Eva; Puijk, Roeland; Spicer, Andrew (). Introduction.
 • Bakøy, Eva; Puijk, Roeland; Spicer, Andrew (). Building Successful and Sustainable Film and Television Businesses : A Cross-National Perspective. Intellect Ltd.. ISBN 9781783208203. 300 s.
 • Bakøy, Eva; Sundet, Vilde Schanke (). 'Remember, it's just television': Rubicon TV and the commercialisation of Norwegian television.
 • Bakøy, Eva (). På innsiden av et TV-produksjonsselskap. Organisasjonskulturen i Rubicon TV.
 • Bakøy, Eva (). Grenser og verdighet.
 • Kalnes, Øyvind; Bakøy, Eva (). Diffused peace facilitation and the cosmopolitan filmmaker’s dilemma (Video teaser).
 • Kalnes, Øyvind; Bakøy, Eva (). Diffused peace facilitation and the cosmopolitan filmmaker’s dilemma.
 • Bakøy, Eva; Helseth, Tore Ulrik; Puijk, Roeland (). Bak kamera : Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag. ISBN 9788275182478. 224 s.
 • Bakøy, Eva; Sundet, Vilde Schanke (). International ownership and transnational success: The history of Rubicon.
 • Bakøy, Eva (). Sportskarrieren ender ofte på TV.
 • Bakøy, Eva (). - Man elsker å se seg selv i speilet.
 • Bakøy, Eva (). Hvordan rekruttere gode kandidater inn i forskerprosjekter? Problemstillinger og løsningsstrategier.
 • Bakøy, Eva (). 'Jack of all trades' - leadership in the Norwegian film industry.
 • Schinstad, Ingunn Aageland; Bakøy, Eva (). Døler vil ikke grille på TV.
 • Bakøy, Eva (). Production Cultures of Sustainable Norwegian Film Companies.
 • Bakøy, Eva (). Har vi funnet suksessoppskriften?.
 • Bakøy, Eva (). Ways to survive in the Norwegian film industry.
 • Bakøy, Eva (). Risk Reduction Strategies in the Norwegian Film Industry.
 • Bakøy, Eva (). Hva er kvalitetsfilm?.
 • Bakøy, Eva; Stokland, Inger (). HiL får sin tredje PhD.
 • Bakøy, Eva (). Den store norske innvandrerfilmen.
 • Gjerald, Tommy; Bakøy, Eva (). Kunsten å lykkes i filmbransjen.
 • Kristiansen, Rune; Bakøy, Eva (). Skal forske på filmsuksesser.
 • Bakøy, Eva (). Hva skal til for å gjøre suksess i den private film- og TV-industrien.
 • Bakøy, Eva (). How to succeed in the private film and television industries? A Research design.
 • Ohlmann, Carsten; Romøren, Rolf; Bakøy, Eva (). Vurdering av søkere til utlyst fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i filmvitskap/filmproduksjon ved Universitetet i Agder. Innstilling fra sagkyndig utvalg november 2012. 9 s.
 • Bakøy, Eva (). Eventyrlige luker.
 • Bakøy, Eva (). Videointernvju med journalist fra ttp://ndla.no/ - digitale læringsressurser på Internett,.
 • Bakøy, Eva (). Travel Television in a Cosmopolitan Perspective.
 • Bakøy, Eva (). Travel Television in a Cosmopolitans perspective.
 • Bakøy, Eva (). Den norske innvandrerfilmen.
 • Bakøy, Eva (). Kvalitet, filmkonsulentrollen og "dritten i midten".
 • Bakøy, Eva; Puijk, Roeland (). Kvalitet i praksis - film, fjernsyn og foto. IJ-forlaget. ISBN 978-82-7147-353-2. 187 s.
 • Bakøy, Eva (). "Dritten i midten" og filmkonsulentrolle.
 • Bakøy, Eva (). Migrasjon på film : fra ensomme gjestearbeidere til diasporatrøbbel.
 • Bakøy, Eva (). From lonely guest workers to conflict-ridden diasporas : A historical survey of norwegian migrant cinema.
 • Bakøy, Eva; Helseth, Tore Ulrik (). Den andre norske filmhistorien. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01896-6. 214 s.
 • Bakøy, Eva; Kalnes, Øyvind (). Terrorists meet documentary filmmakers.
 • Bakøy, Eva (). Perspektiver på innvandring i tre norskproduserte filmer - Le Regard, Import Eksport og Izzat.
 • Bakøy, Eva (). Norsk film og det flerkulturelle.
 • Kalnes, Øyvind; Bakøy, Eva (). The Hadia Story: Digital Storytelling in Election Campaigns (Video abstract).
 • Kalnes, Øyvind; Bakøy, Eva (). Female Suicide Bombers and the Family Melodrama.
 • Kalnes, Øyvind; Bakøy, Eva (). The Hadia Story: Digital Storytelling in Election Campaigns.
 • Bakøy, Eva; Kalnes, Øyvind (). The Hadia Story : Digital Storytelling in Election Campaigns.
 • Bakøy, Eva (). Salanderrevolusjonen.
 • Bakøy, Eva (). Rydder bort barne-TV fra NRK1.
 • Bakøy, Eva (). NRK (P2) Kulturmagasinet.
 • Bakøy, Eva (). Diaspora film in Norway.
 • Bakøy, Eva (). Den norske diasporafilmen.
 • Bakøy, Eva (). The history of diasporic filmmaking in Norway.
 • Bakøy, Eva (). Diasporic filmmaking in Norway.
 • Bakøy, Eva (). Diaspora filmmaking in Norway.
 • Bakøy, Eva (). Spillefilmen og det flerkulturelle Norge.
 • Bakøy, Eva (). Migrant women and television.
 • Bakøy, Eva (). Import eksport : Tradisjoner versus hjertets stemme.
 • Bakøy, Eva; Moseng, Jo Sondre (). Filmanalytiske tradisjoner. Universitetsforlaget. ISBN 9788215012933. 247 s.
 • Bakøy, Eva (). Reagerer ulikt på sterke TV-inntrykk.
 • Bakøy, Eva (). Vil kapre trofaste barn med kvalitet.
 • Opedal, Hallgeir; Bakøy, Eva (). Sjekk! Zapp! Slutt!.
 • Bakøy, Eva (). Migrant women and television.
 • Bakøy, Eva (). The role of television in the lives of immmigrant women.
 • Bakøy, Eva (). Å føle seg hjemme langt hjemmefra : innvandrere og satelittfjernsyn.
 • Bakøy, Eva (). Television and ethnic minorities.
 • Bakøy, Eva (). Immigrant Women and television Fjernsynet i diasporatilværelsen.
 • Bakøy, Eva (). Resepsjonsforskning omkring temaet fjernsyn og etniske minoriteter.
 • Bakøy, Eva (). The role of television in the lives of ethnic minorities.
 • Bakøy, Eva (). Fjernsynet og diasporatilværelsen.
 • Bakøy, Eva; Gjelsvik, Anne; Iversen, Gunnar (). Ansvarsbevisst slyngel-tv : om barne-tv generelt og Kykelikokos spesielt.
 • Bakøy, Eva (). Fjernsyn med dårlig samvittighet.
 • Bakøy, Eva (). Avslutning: Etiske dilemmaer og perspektiver.
 • Bakøy, Eva (). "På kanten" med Hammelow-Berg: Tekstanalyse og plassering av programmet i et sosiokulturelt perspektiv.
 • Bakøy, Eva (). Fjernsynet - et medium uten sjel? Anmeldelse av Espen Ytreberg(2000) Brede smil og spisse albuer. Hvordan fjernsynet overtaler. Oslo Aschehoug.
 • Bakøy, Eva (). Review: From clubroom to media labyrinth. Ungdomsprogram i radio och TV 1925-1993 Review: From Clubroom to media labyrinth. Youth programmes in radio and TV 1925-1993.
 • Bakøy, Eva (). Barnelitteraturen og dens betydning for barne-tv-produksjonen i 1960- og 1970-årene.
 • Bakøy, Eva (). En god start på livet: NRK-fjernsynets småbarnsprogrammer i 1960-årene.
 • Bakøy, Eva (). Sjekking på tv. Offentlig ydmykelse eller bare en lek. En studie av Reisesjekken - programformat, deltakere, produsenter, sponsorer og publikum. Unipub forlag. ISBN 8274770560. 273 s.
 • Bakøy, Eva (). Om takt og tone i Reisesjekken : paper presentert på reisesjekk-semin-ar.
 • Bakøy, Eva (). Litteraturen om fjernsynets sjekkeprogrammer.
 • Bakøy, Eva (). Med fjernsynet i barnets tjeneste : barnetv på 60- og 70-tallet.
 • Bakøy, Eva (). Ikke den betingede, men den bevingede kjærligheten : om lyst og refleksive prosesser i tilknytning til et dating game : paper.
 • Bakøy, Eva (). Sexual desire and public humiliation on commercial television : a study of production, text, participation and reception in the Norwegian version of "The Dating game" : paper.
 • Bakøy, Eva (). Television, Bakhtin and history. 18 s.
 • Bakøy, Eva (). The construction of the child audience by the norwegian television. 17 s.
 • Bakøy, Eva (). Mellom barken og veden : det kulturelle klimaet rundt norsk barnetv på 60-tallet. 36 s.
 • Bakøy, Eva (). Med fjernsynet i barnets tjeneste : NRK-fjernsynets programproduksjon på 60- og 70-tallet.
 • Bakøy, Eva (). Både kaffekos og sengvarme : refleksjoner over de eldres relasjoner til Reisesjekken.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (24)

 • Bakøy, Eva (). Leadership Practices in the Norwegian Film Industry.
 • Bakøy, Eva (). Travel television in a cosmopolitan perspective.
 • Bakøy, Eva; Puijk, Roeland; Spicer, Andrew (). Conclusion.
 • Bakøy, Eva; Puijk, Roeland; Spicer, Andrew (). Introduction.
 • Bakøy, Eva; Sundet, Vilde Schanke (). 'Remember, it's just television': Rubicon TV and the commercialisation of Norwegian television.
 • Bakøy, Eva (). På innsiden av et TV-produksjonsselskap. Organisasjonskulturen i Rubicon TV.
 • Kalnes, Øyvind; Bakøy, Eva (). Diffused peace facilitation and the cosmopolitan filmmaker’s dilemma.
 • Bakøy, Eva (). Kvalitet, filmkonsulentrollen og "dritten i midten".
 • Bakøy, Eva (). Migrasjon på film : fra ensomme gjestearbeidere til diasporatrøbbel.
 • Bakøy, Eva (). From lonely guest workers to conflict-ridden diasporas : A historical survey of norwegian migrant cinema.
 • Bakøy, Eva (). Perspektiver på innvandring i tre norskproduserte filmer - Le Regard, Import Eksport og Izzat.
 • Bakøy, Eva; Kalnes, Øyvind (). The Hadia Story : Digital Storytelling in Election Campaigns.
 • Bakøy, Eva (). Migrant women and television.
 • Bakøy, Eva (). Import eksport : Tradisjoner versus hjertets stemme.
 • Bakøy, Eva (). Å føle seg hjemme langt hjemmefra : innvandrere og satelittfjernsyn.
 • Bakøy, Eva (). Television and ethnic minorities.
 • Bakøy, Eva; Gjelsvik, Anne; Iversen, Gunnar (). Ansvarsbevisst slyngel-tv : om barne-tv generelt og Kykelikokos spesielt.
 • Bakøy, Eva (). Avslutning: Etiske dilemmaer og perspektiver.
 • Bakøy, Eva (). "På kanten" med Hammelow-Berg: Tekstanalyse og plassering av programmet i et sosiokulturelt perspektiv.
 • Bakøy, Eva (). Fjernsynet - et medium uten sjel? Anmeldelse av Espen Ytreberg(2000) Brede smil og spisse albuer. Hvordan fjernsynet overtaler. Oslo Aschehoug.
 • Bakøy, Eva (). Review: From clubroom to media labyrinth. Ungdomsprogram i radio och TV 1925-1993 Review: From Clubroom to media labyrinth. Youth programmes in radio and TV 1925-1993.
 • Bakøy, Eva (). Barnelitteraturen og dens betydning for barne-tv-produksjonen i 1960- og 1970-årene.
 • Bakøy, Eva (). En god start på livet: NRK-fjernsynets småbarnsprogrammer i 1960-årene.
 • Bakøy, Eva (). Både kaffekos og sengvarme : refleksjoner over de eldres relasjoner til Reisesjekken.

Bøker (11)

 • Bakøy, Eva; Puijk, Roeland; Spicer, Andrew (). Building Successful and Sustainable Film and Television Businesses : A Cross-National Perspective. Intellect Ltd.. ISBN 9781783208203. 300 s.
 • Bakøy, Eva; Helseth, Tore Ulrik; Puijk, Roeland (). Bak kamera : Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag. ISBN 9788275182478. 224 s.
 • Ohlmann, Carsten; Romøren, Rolf; Bakøy, Eva (). Vurdering av søkere til utlyst fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i filmvitskap/filmproduksjon ved Universitetet i Agder. Innstilling fra sagkyndig utvalg november 2012. 9 s.
 • Bakøy, Eva; Puijk, Roeland (). Kvalitet i praksis - film, fjernsyn og foto. IJ-forlaget. ISBN 978-82-7147-353-2. 187 s.
 • Bakøy, Eva; Helseth, Tore Ulrik (). Den andre norske filmhistorien. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01896-6. 214 s.
 • Bakøy, Eva; Moseng, Jo Sondre (). Filmanalytiske tradisjoner. Universitetsforlaget. ISBN 9788215012933. 247 s.
 • Bakøy, Eva (). Sjekking på tv. Offentlig ydmykelse eller bare en lek. En studie av Reisesjekken - programformat, deltakere, produsenter, sponsorer og publikum. Unipub forlag. ISBN 8274770560. 273 s.
 • Bakøy, Eva (). Television, Bakhtin and history. 18 s.
 • Bakøy, Eva (). The construction of the child audience by the norwegian television. 17 s.
 • Bakøy, Eva (). Mellom barken og veden : det kulturelle klimaet rundt norsk barnetv på 60-tallet. 36 s.
 • Bakøy, Eva (). Med fjernsynet i barnets tjeneste : NRK-fjernsynets programproduksjon på 60- og 70-tallet.

Vitenskapelige konferansebidrag (30)

 • Puijk, Roeland; Bakøy, Eva (). Building sustainable film and television businesses: a cross-national perspective.
 • Bakøy, Eva; Sundet, Vilde Schanke (). International ownership and transnational success: The history of Rubicon.
 • Bakøy, Eva (). 'Jack of all trades' - leadership in the Norwegian film industry.
 • Bakøy, Eva (). Production Cultures of Sustainable Norwegian Film Companies.
 • Bakøy, Eva (). Ways to survive in the Norwegian film industry.
 • Bakøy, Eva (). Risk Reduction Strategies in the Norwegian Film Industry.
 • Bakøy, Eva (). How to succeed in the private film and television industries? A Research design.
 • Bakøy, Eva (). Travel Television in a Cosmopolitan Perspective.
 • Bakøy, Eva (). Travel Television in a Cosmopolitans perspective.
 • Bakøy, Eva (). "Dritten i midten" og filmkonsulentrolle.
 • Bakøy, Eva; Kalnes, Øyvind (). Terrorists meet documentary filmmakers.
 • Bakøy, Eva (). Norsk film og det flerkulturelle.
 • Kalnes, Øyvind; Bakøy, Eva (). Female Suicide Bombers and the Family Melodrama.
 • Kalnes, Øyvind; Bakøy, Eva (). The Hadia Story: Digital Storytelling in Election Campaigns.
 • Bakøy, Eva (). Diaspora film in Norway.
 • Bakøy, Eva (). Den norske diasporafilmen.
 • Bakøy, Eva (). The history of diasporic filmmaking in Norway.
 • Bakøy, Eva (). Diasporic filmmaking in Norway.
 • Bakøy, Eva (). Diaspora filmmaking in Norway.
 • Bakøy, Eva (). Spillefilmen og det flerkulturelle Norge.
 • Bakøy, Eva (). Migrant women and television.
 • Bakøy, Eva (). The role of television in the lives of immmigrant women.
 • Bakøy, Eva (). Immigrant Women and television Fjernsynet i diasporatilværelsen.
 • Bakøy, Eva (). Resepsjonsforskning omkring temaet fjernsyn og etniske minoriteter.
 • Bakøy, Eva (). The role of television in the lives of ethnic minorities.
 • Bakøy, Eva (). Fjernsynet og diasporatilværelsen.
 • Bakøy, Eva (). Om takt og tone i Reisesjekken : paper presentert på reisesjekk-semin-ar.
 • Bakøy, Eva (). Litteraturen om fjernsynets sjekkeprogrammer.
 • Bakøy, Eva (). Ikke den betingede, men den bevingede kjærligheten : om lyst og refleksive prosesser i tilknytning til et dating game : paper.
 • Bakøy, Eva (). Sexual desire and public humiliation on commercial television : a study of production, text, participation and reception in the Norwegian version of "The Dating game" : paper.

Annet (26)