Espen Stranger-Johannessen

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Espen Stranger-Johannessen er høgskolelektor på  Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), hvor han blant annet jobber med skole- og barnehageutvikling og et forskningsprosjekt om bruk av kunstig virkelighet i matematikkundervisningen.

Bakgrunn

Espen tok en ph.d. ved University of British Columbia i Department of Language and Literacy Education, hvor han disputerte 7. desember 2017. Avhandlingen The African Storybook and Teacher Identity tar for seg læreridentitet i forbindelse med nettressursen African Storybook rettet mot barn i Afrika, som tilbyr digitale fortellinger på over hundre språk. Basert på Darvin og Nortons (2015) modell for identitet og investering, studerte forfatteren ugandiske barneskolelæreres investering i African Storybook og hvordan identitetene deres endret seg gjennom bruken av fortellingene og de teknologiske verktøyene. Bruken av fortellingene utvidet lærernes repertoar av undervisningsmetoder og temaer. Espen har utviklet Barnebøker for Norge basert for disse afrikanske fortellingene, en nettressurs for lærere og foreldre for å fremme leseferdigheter og flerspråklighet i Norge.

Prosjekter (1)

Pågående (1)

Arbeidsoppgaver

kunstig virkelighet (VR), evaluering av FoU-prosjekter, Skole

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Forskningsemner

Senter for praksisrettet utdanningsforskning , Utdanning og diversitet , Pedagogikk

Ekspertområder

Lesing og leseopplæring, Flerspråklighet i skolen, Identitet, Digitale barnebøker, Skoleutvikling

Publikasjoner (35)

Utvalgte (35)

 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). Promoting Early Literacy and Student Investment in the African Storybook.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Exploring Math Achievement Through Gamified Virtual Reality.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Exploring Math Achievement Through Gamified Virtual Reality.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Doherty, Liam; Norton, Bonny (). The African Storybook and Storybooks Canada: Digital Stories for Linguistically Diverse Children.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Storybooks Canada: A Digital Resource for Multilingual Education.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). The African Storybook and Teacher Identity. 283 s.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Africa Language and Literacy: A Landscape Review of Language and Literacy Research in African Contexts. 129 s.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). Storybooks Canada: Multilingual digital children’s stories for English languages learners.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). Digital storytelling and language teaching in African classrooms.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). The African Storybook and teacher identity: A case study from Uganda.
 • Hare, Jan; Darvin, Ron; Doherty, Liam; Early, Margaret; Filipenko, Margot; Norton, Bonny; Soni, Darshan; Stranger-Johannessen, Espen (). Digital storytelling and reconciliation.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Digital stories and the African Storybook: Teaching English in the digital age.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). The African Storybook and language teacher identity in digital times.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). The African Storybook, teachers’ resources, and pedagogical practices.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Re-imagining teacher education and the African Storybook Project.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Advancing early literacy through digital stories.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Teacher identity and the African Storybook Project.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). African stories to get and keep kids reading during school holidays.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). Digital storytelling, early reading, and the African Storybook Project.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). The African Storybook Project: The ASP - Promoting bilingualism through children’s stories.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Asselin, Marlene; Doiron, Roy (). New Perspectives on community library development in Africa.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Constructing English as a Ugandan language through an English textbook.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). Digital stories as intercultural texts: The African storybook project and young learners.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Book Review: Reading in Africa, beyond the school.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Trends and developments of community libraries in Africa.
 • Norton, Bonny; Stranger-Johannessen, Espen (). Building intercultural competence: Equipping young learners.
 • Norton, Bonny; Darvin, Ron; Stranger-Johannessen, Espen (). The future of identity research.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Constructing English as a Ugandan language through an English textbook.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). My Two Great Grandmothers.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Trends and developments of community libraries in Africa.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Class and bilingualism in a Mexican-Canadian Family.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). How Ugandan community libraries contribute towards literacy development: A study of 14 community libraries.
 • Baruah, Litul; Pearson, Erin; Sirari, Tanvi; Stranger-Johannessen, Espen (). Janani Suraksha Yojna (JSY): Problems and prospects in East Singbhum, Jharkhand. 61 s.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Student learning through a rural community library: A case study from Uganda.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Sevincer, Vedat (). Education in Angola.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (10)

 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). Promoting Early Literacy and Student Investment in the African Storybook.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Exploring Math Achievement Through Gamified Virtual Reality.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Doherty, Liam; Norton, Bonny (). The African Storybook and Storybooks Canada: Digital Stories for Linguistically Diverse Children.
 • Hare, Jan; Darvin, Ron; Doherty, Liam; Early, Margaret; Filipenko, Margot; Norton, Bonny; Soni, Darshan; Stranger-Johannessen, Espen (). Digital storytelling and reconciliation.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Digital stories and the African Storybook: Teaching English in the digital age.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). The African Storybook and language teacher identity in digital times.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). The African Storybook, teachers’ resources, and pedagogical practices.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Asselin, Marlene; Doiron, Roy (). New Perspectives on community library development in Africa.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Constructing English as a Ugandan language through an English textbook.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Trends and developments of community libraries in Africa.

Bøker (3)

Vitenskapelige konferansebidrag (17)

 • Stranger-Johannessen, Espen (). Exploring Math Achievement Through Gamified Virtual Reality.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). Storybooks Canada: Multilingual digital children’s stories for English languages learners.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). Digital storytelling and language teaching in African classrooms.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). The African Storybook and teacher identity: A case study from Uganda.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Re-imagining teacher education and the African Storybook Project.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Advancing early literacy through digital stories.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Teacher identity and the African Storybook Project.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Norton, Bonny (). Digital storytelling, early reading, and the African Storybook Project.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). The African Storybook Project: The ASP - Promoting bilingualism through children’s stories.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Trends and developments of community libraries in Africa.
 • Norton, Bonny; Stranger-Johannessen, Espen (). Building intercultural competence: Equipping young learners.
 • Norton, Bonny; Darvin, Ron; Stranger-Johannessen, Espen (). The future of identity research.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Constructing English as a Ugandan language through an English textbook.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Class and bilingualism in a Mexican-Canadian Family.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). How Ugandan community libraries contribute towards literacy development: A study of 14 community libraries.
 • Stranger-Johannessen, Espen (). Student learning through a rural community library: A case study from Uganda.
 • Stranger-Johannessen, Espen; Sevincer, Vedat (). Education in Angola.

Annet (5)