Erlend Aas Gulbrandsen

Stipendiat

Publikasjoner (11)

Utvalgte (11)

 • Gulbrandsen, Erlend Aas (). Grønne kanarifugler. Om viktigheten av saksinnselgere for bærekraft og hvordan de kan lykkes.
 • Lesjø, Jon Helge; Gulbrandsen, Erlend Aas (). The olympics: Institutionalization and standardization of sustainability.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas (). Rosa leker: Bærekraft i Ungdoms-OL.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes (). Sustainability Practices and Performance in Norwegian Knowledge-intensive Service Companies.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas (). Hvordan oppnå strategiske fortrinn gjennom bærekraft?.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas (). Implementering av bærekraftstiltak.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas (). Sustainable business model innovations in service firms.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes (). Sustainable business model innovations in service: A study of Norwegian knowledge-intensive service companies.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes (). Sustainability in Service? A Study of Norwegian Knowledge-Intensive Service Companies.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas; Jørgensen, Sveinung; Kaarbøe, Katarina; Pedersen, Lars Jacob Tynes (). Developing Management Control Systems for Sustainable Business Models.
 • Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Gulbrandsen, Erlend Aas (). Ansvarlighet i service? Innsikter fra en studie av norsk kunnskapsintensiv servicesektor.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (5)

 • Gulbrandsen, Erlend Aas (). Grønne kanarifugler. Om viktigheten av saksinnselgere for bærekraft og hvordan de kan lykkes.
 • Lesjø, Jon Helge; Gulbrandsen, Erlend Aas (). The olympics: Institutionalization and standardization of sustainability.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas (). Rosa leker: Bærekraft i Ungdoms-OL.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas (). Implementering av bærekraftstiltak.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas; Jørgensen, Sveinung; Kaarbøe, Katarina; Pedersen, Lars Jacob Tynes (). Developing Management Control Systems for Sustainable Business Models.

Vitenskapelige konferansebidrag (5)

 • Gulbrandsen, Erlend Aas; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes (). Sustainability Practices and Performance in Norwegian Knowledge-intensive Service Companies.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas (). Sustainable business model innovations in service firms.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes (). Sustainable business model innovations in service: A study of Norwegian knowledge-intensive service companies.
 • Gulbrandsen, Erlend Aas; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes (). Sustainability in Service? A Study of Norwegian Knowledge-Intensive Service Companies.
 • Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Gulbrandsen, Erlend Aas (). Ansvarlighet i service? Innsikter fra en studie av norsk kunnskapsintensiv servicesektor.

Annet (1)

 • Gulbrandsen, Erlend Aas (). Hvordan oppnå strategiske fortrinn gjennom bærekraft?.