Language: NOR | ENG

Erika Elisabeth Moland Zacharoff

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

Min doktorgradsavhandlingen har som syfte att undersöka folkhälsoarbetet i skolan utifrån ett historiskt perspektiv. Målet är att avhandlingen skall skapa ny kunskap om hur folkhälsoarbetet i skolan har utvecklats. Doktorsgradsprojektet kommer att ha själva begreppet folkhälsa i centrum. Avsikten är att undersöka hur begreppet har förtolkats och implementerats. Undersökningen kommer att se närmare på hur folkhälsobegreppet har blivit förstått och vilken funktion det har haft. Dessutom blir det viktigt att undersöka hur funktionen och meningen har ändrat sig över tid. Målet är alltså att genomföra en begreppshistorisk studie.