Erik Hagaseth Haug

Førsteamanuensis
E-post:
erik.haug@inn.no
Telefon:
+47 61 28 82 58
Mobiltelefon:
+47 917 08 016
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for veiledningsstudier
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (40)

Utvalgte (40)

 • Haug, Erik Hagaseth; Plant, Peter; Valdimarsdóttir, Soffia; Bergmo-Prvulovic, Ingela; Vuorinen, Raimo; Lovén, Anders; Vilhjálmsdóttir, Guðbjörg (). Nordic research on educational and vocational guidance: a systematic literature review of thematic features between 2003 and 2016.
 • Plant, Peter; Haug, Erik Hagaseth (). Unheard: the voice of users in the development of quality in career guidance services.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning : hva, hvorfor, hvordan, for hvem og hvor?. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2007-6. 158 s.
 • Bakke, Ingrid Bårdsdatter; Haug, Erik Hagaseth; Hooley, Tristram (). Moving from information provision to cocareering: Integrated guidance as a new approach to e-guidance in Norway.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Features of quality in Norwegian School based career guidance and career education.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Hvordan kan vi bidra til at unge velger "riktig" utdanningsløp i et samfunn i endring?.
 • Haug, Erik Hagaseth (). How does different underlying assumptions of core elements in CMS influence the content and organisation of career guidance in a Norwegian School context?.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Karriereteorier, et grunnlag for bekreftelse men også utforskning og utfordring av egen praksis.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Kvalitet i karriereveiledning, hva mener vi egentlig med det?.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Getting to know the concept of career Learning and CMS, the Norwegian example.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Utvikling av kvalitet i skolens rådgivning.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Utvikling av kvalitet i skolens karriereveiledning: med og for elevene.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Paneldeltakelse om den kompetansepolitiske utviklingen i Norge.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Hvordan håndteres dilemmaer relatert til ulike interessenters forståelse av «god karriereveiledning» i praksisfelt, forskning og utdanning?.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Kvalitet i karriereveiledning – hva kan det være og hvordan jobbe med kvalitetsutvikling.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Kvalitet i skolens karriereveiledning.
 • Haug, Erik Hagaseth (). "Det er fint å være hos rådgiver, hun skjønner oss skjønner du». En empirisk studie av tema som anses som kjennetegn på kvalitet i skolens karriereveilednin.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Kvalitet i norske skolers karriereveiledning : i spennet mellom storsamfunnets behov og elevenes autonomi. ISBN 978-82-7184-397-7.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Chaos Theory of Careers : noe for norsk karriereveiledning?.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Presentasjon av rapporten "Tilgjengelig og samordnet : Rapport fra en kartleggings- og evalueringsundersøkelse av elevtjenesten i de videregående skolene i Oppland – med et spesielt blikk på Utdannings- og yrkesrådgivning".
 • Haug, Erik Hagaseth (). Quality development of career guidance in Norwegian Schools.
 • Andreassen, Inga H.; Gaarder, Ingjerd; Hagen, Ingunn; Haug, Erik; Isachsen, Kjersti; Kjærgård, Roger; Mathisen, Mona charlotte; Plant, Peter; Syvertsen, Geir (). NOU 2016:7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn. 228 s.
 • Haug, Erik (). Utdanningsvalg : Kompetanseutvikling for framtidens utdannings- og arbeidsliv.
 • Haug, Erik; Plant, Peter (). Research-based knowledge: researchers’ contribution to evidence-based practice and policy making in career guidance.
 • Haug, Erik Hagaseth; Schulstok, Torild; Bakke, Ingrid Bårdsdatter (). Tilgjengelig og samordnet : Rapport fra en kartleggings- og evalueringsundersøkelse av elevtjenesten i de videregående skolene i Oppland – med et spesielt blikk på Utdannings- og yrkesrådgivning. 52 s.
 • Kvam, Christl; Andreassen, Inga H.; Gaarder, Ingrid Espolin; Haug, Erik; Isachsen, Kjersti; Kjærgård, Roger; Mathisen, Mona charlotte; Plant, Peter; Syvertsen, Geir Frafjord (). Karriereveiledning i en digital verden : delrapport fra Karriereveiledningsutvalget. 97 s.
 • Haug, Erik (). Bokanmeldelse av Arne Svendsruds «Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv»,Universitetsforlaget (2015).
 • Haug, Erik (). Karrierekompetanse (CMS): en introduksjon.
 • Haug, Erik; Plant, Peter (). The potential role of career guidance and career education in combating early school leaving.
 • Haug, Erik (). Hvordan faget utdanningsvalg sammen med skolens rådgivningstjeneste kan bidra til mer bevisste utdanningsvalg og i forlengelsen av det bedre gjennomføring i videregående opplæring..
 • Haug, Erik (). Kunnskapsbasert karriereveiledning i et livslangt perspektiv.
 • Haug, Erik (). Hvordan kan perspektiver fra karriereveiledning bidra til å øke gjennomføringen i videregående opplæring?.
 • Haug, Erik (). Karrierekompetanse (CMS): Kunsten å skynde seg passe langsomt.
 • Haug, Erik (). CMS : et felles perspektiv for karriereveiledning i Norge?. ISBN 978-82-7724-214-9. 29 s.
 • Haug, Erik (). Kunnskapsbasert rådgivning – hva er det?.
 • Haug, Erik (). Hvorfor trenger vi teorier og forskning i karriereveiledning?.
 • Haug, Erik (). Hvilken kunnskap trenger vi for å gi god karriereveiledning?.
 • Haug, Erik (). Evidensbasert karriereveiledning – hva virker og hva skal vi gjøre mer av.
 • Haug, Erik (). Career Management Skills - et skritt på veien mot profesjonalisering av rådgivning i Norge.
 • Svennungsen, Hannah; Haug, Erik (). Diversity in the careercounseling meeting.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (6)

Bøker (6)

Vitenskapelige konferansebidrag (11)

 • Haug, Erik Hagaseth (). Paneldeltakelse om den kompetansepolitiske utviklingen i Norge.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Hvordan håndteres dilemmaer relatert til ulike interessenters forståelse av «god karriereveiledning» i praksisfelt, forskning og utdanning?.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Presentasjon av rapporten "Tilgjengelig og samordnet : Rapport fra en kartleggings- og evalueringsundersøkelse av elevtjenesten i de videregående skolene i Oppland – med et spesielt blikk på Utdannings- og yrkesrådgivning".
 • Haug, Erik Hagaseth (). Quality development of career guidance in Norwegian Schools.
 • Haug, Erik (). Hvordan faget utdanningsvalg sammen med skolens rådgivningstjeneste kan bidra til mer bevisste utdanningsvalg og i forlengelsen av det bedre gjennomføring i videregående opplæring..
 • Haug, Erik (). Kunnskapsbasert karriereveiledning i et livslangt perspektiv.
 • Haug, Erik (). Hvordan kan perspektiver fra karriereveiledning bidra til å øke gjennomføringen i videregående opplæring?.
 • Haug, Erik (). Hvorfor trenger vi teorier og forskning i karriereveiledning?.
 • Haug, Erik (). Evidensbasert karriereveiledning – hva virker og hva skal vi gjøre mer av.
 • Haug, Erik (). Career Management Skills - et skritt på veien mot profesjonalisering av rådgivning i Norge.
 • Svennungsen, Hannah; Haug, Erik (). Diversity in the careercounseling meeting.

Annet (17)

 • Bakke, Ingrid Bårdsdatter; Haug, Erik Hagaseth; Hooley, Tristram (). Moving from information provision to cocareering: Integrated guidance as a new approach to e-guidance in Norway.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Features of quality in Norwegian School based career guidance and career education.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Hvordan kan vi bidra til at unge velger "riktig" utdanningsløp i et samfunn i endring?.
 • Haug, Erik Hagaseth (). How does different underlying assumptions of core elements in CMS influence the content and organisation of career guidance in a Norwegian School context?.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Karriereteorier, et grunnlag for bekreftelse men også utforskning og utfordring av egen praksis.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Kvalitet i karriereveiledning, hva mener vi egentlig med det?.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Getting to know the concept of career Learning and CMS, the Norwegian example.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Utvikling av kvalitet i skolens rådgivning.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Utvikling av kvalitet i skolens karriereveiledning: med og for elevene.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Kvalitet i karriereveiledning – hva kan det være og hvordan jobbe med kvalitetsutvikling.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Kvalitet i skolens karriereveiledning.
 • Haug, Erik Hagaseth (). Chaos Theory of Careers : noe for norsk karriereveiledning?.
 • Haug, Erik (). Bokanmeldelse av Arne Svendsruds «Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv»,Universitetsforlaget (2015).
 • Haug, Erik (). Karrierekompetanse (CMS): en introduksjon.
 • Haug, Erik (). Karrierekompetanse (CMS): Kunsten å skynde seg passe langsomt.
 • Haug, Erik (). Kunnskapsbasert rådgivning – hva er det?.
 • Haug, Erik (). Hvilken kunnskap trenger vi for å gi god karriereveiledning?.