Arbeidsoppgaver

Veiledning, NAV, Arbeidsinkludering

Ekspertområder

Lederutvikling, Ledertrening, Kommunikasjon, Relasjonsarbeid, Yrkespedagogikk, Inkluderingskompetanse, Tverrfaglig samarbeid, Dialogisk praksis, Veiledning

Publikasjoner (20)

Utvalgte (20)

 • Skjeseth, Eli (). Helsefremmende ledelse av prosesser.
 • Skjeseth, Eli (). Tverrfaglig samarbeid.
 • Skjeseth, Eli (). Hvordan veileder vi voksne studenter? Hvordan styrker vi deres veiledningskompetanse?.
 • Skjeseth, Eli (). Inkludering og tilknytning til arbeidslivet - hva innebærer det for NAV-veiledernes kompetanse?.
 • Skjeseth, Eli (). Tverrsektorielt samarbeid - teoretisk perspektiv og praktiske verktøy.
 • Skjeseth, Eli (). Tverrfaglig metakompetanse.
 • Skjeseth, Eli (). Leding av seminaret "Tverrsektoriell ledelse - å utvikle arenaene".
 • Skjeseth, Eli (). Anmeldelse av "De frafalne: om frafall i videregående opplæring"(2016), Kaja Reegård og Jon Rogstad (red.)..
 • Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon på tvers av fag og sektorer som gir kunnskap om elevene og kunnskap om hverandre.
 • Skjeseth, Eli (). Ledelse som fremmer læring på tvers.
 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning.
 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Tverrfaglig samarbeidskompetanse.
 • Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon som fremmer helse og læring - teoretisk perspektiv og grunnleggende ferdigheter.
 • Skjeseth, Eli (). Tverrsektoriell ledelse for Nav-leder og skoleledere.
 • Skjeseth, Eli (). Bekymringssamtaler med ungdom.
 • Skjeseth, Eli (). Ledelse som kommunikasjon. 82 s.
 • Skjeseth, Eli (). Digitale misjonærer.
 • Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon på jobben.
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon og relasjon i et profesjonsperspektiv.
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Samarbeid på tvers krever kompetanse på tvers!.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (1)

 • Skjeseth, Eli (). Helsefremmende ledelse av prosesser.

Vitenskapelige konferansebidrag (3)

 • Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon på jobben.
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon og relasjon i et profesjonsperspektiv.
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Samarbeid på tvers krever kompetanse på tvers!.

Annet (16)

 • Skjeseth, Eli (). Tverrfaglig samarbeid.
 • Skjeseth, Eli (). Hvordan veileder vi voksne studenter? Hvordan styrker vi deres veiledningskompetanse?.
 • Skjeseth, Eli (). Inkludering og tilknytning til arbeidslivet - hva innebærer det for NAV-veiledernes kompetanse?.
 • Skjeseth, Eli (). Tverrsektorielt samarbeid - teoretisk perspektiv og praktiske verktøy.
 • Skjeseth, Eli (). Tverrfaglig metakompetanse.
 • Skjeseth, Eli (). Leding av seminaret "Tverrsektoriell ledelse - å utvikle arenaene".
 • Skjeseth, Eli (). Anmeldelse av "De frafalne: om frafall i videregående opplæring"(2016), Kaja Reegård og Jon Rogstad (red.)..
 • Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon på tvers av fag og sektorer som gir kunnskap om elevene og kunnskap om hverandre.
 • Skjeseth, Eli (). Ledelse som fremmer læring på tvers.
 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning.
 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Tverrfaglig samarbeidskompetanse.
 • Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon som fremmer helse og læring - teoretisk perspektiv og grunnleggende ferdigheter.
 • Skjeseth, Eli (). Tverrsektoriell ledelse for Nav-leder og skoleledere.
 • Skjeseth, Eli (). Bekymringssamtaler med ungdom.
 • Skjeseth, Eli (). Ledelse som kommunikasjon. 82 s.
 • Skjeseth, Eli (). Digitale misjonærer.