Arbeidsoppgaver

Veiledning, NAV, Arbeidsinkludering

Ekspertområder

Lederutvikling, Ledertrening, Kommunikasjon, Relasjonsarbeid, Yrkespedagogikk, Inkluderingskompetanse, Tverrfaglig samarbeid, Dialogisk praksis, Veiledning