Publikasjoner (5)

Utvalgte (5)

  • Nygård, Håvard; Grindaker, Eirik; Rønnestad, Bent; Holmboe-Ottesen, Gerd; Høstmark, Arne Torbjørn (). Long-term effects of daily postprandial physical activity on blood glucose: a randomized controlled trial.
  • Grindaker, Eirik (). Undervisning om motivasjon og endringsarbeid, som en del av et lærings og mestringstilbud for personer med diabetes type 2.
  • Nygård, Håvard; Grindaker, Eirik (). Om kosthold, en del av et lærings og mestringstilbud for personer med diabetes type.
  • Nygård, Håvard; Grindaker, Eirik; Rønnestad, Bent; Holmboe-Ottesen, Gerd; Høstmark, Arne Torbjørn (). Daily physical activity after meals-Long term effects on blood glucose..
  • Grindaker, Eirik; Vegge, Geir (). Challenges realted to health and "Health threats" in Norway and recent research in this area.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (1)

  • Nygård, Håvard; Grindaker, Eirik; Rønnestad, Bent; Holmboe-Ottesen, Gerd; Høstmark, Arne Torbjørn (). Long-term effects of daily postprandial physical activity on blood glucose: a randomized controlled trial.

Vitenskapelige konferansebidrag (2)

  • Nygård, Håvard; Grindaker, Eirik; Rønnestad, Bent; Holmboe-Ottesen, Gerd; Høstmark, Arne Torbjørn (). Daily physical activity after meals-Long term effects on blood glucose..
  • Grindaker, Eirik; Vegge, Geir (). Challenges realted to health and "Health threats" in Norway and recent research in this area.

Annet (2)

  • Grindaker, Eirik (). Undervisning om motivasjon og endringsarbeid, som en del av et lærings og mestringstilbud for personer med diabetes type 2.
  • Nygård, Håvard; Grindaker, Eirik (). Om kosthold, en del av et lærings og mestringstilbud for personer med diabetes type.