Language: NOR | ENG

Christian Gunstad

Avdelingsingeniør
Avd./Fakultet:
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Enhet:
Seksjon for server og applikasjoner
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

  • Drift, utvikling og vedlikehold av servertjenester
  • Drift, utvikling og vedlikehold av videostrømmetjeneste
  • Utvikling og vedlikehold på PaaS og SaaS løsninger
  • Designe, teste og bidra til å utvikle tekniske løsninger
  • Ansvar for drift, utvikling og vedlikehold av (Gruppevare/e-post, Office 365, Utskriftssystem, Mediasite)
  • Utvikle og vedlikeholde dokumentasjon og rutiner
  • Lede og delta i prosjekter