Publikasjoner (88)

Utvalgte (88)

 • Thrane, Christer (). Do expert reviews affect the decision to see motion pictures in movie theatres? An experimental approach.
 • Thrane, Christer (). Kvantitativ metode en praktisk tilnærming. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202584832. 202 s.
 • Thrane, Christer (). Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-52914-7. 261 s.
 • Thrane, Christer (). Terningkast påvirker kinobesøk – men effekten er ikke den samme for komedier som actionfilmer.
 • Thrane, Christer (). Modelling tourists’ length of stay: A call for a ‘back-to-basic’ approach.
 • Thrane, Christer (). Norwegian students’ package trip propensity in 2007 and 2014 – A logistic regression analysis.
 • Thrane, Christer (). Analysing related choies in tourism reserarch: An intuitive and non-technical primer.
 • Thrane, Christer (). At noe er statistisk signifikant betyr ikke at det er sant eller viktig.
 • Thrane, Christer (). Student's summer tourism: Determinants of length of stay (LOS).
 • Thrane, Christer (). The determinants of Norwegians’ summer tourism expenditure: foreign and domestic trips.
 • Thrane, Christer (). Hvorfor blir små kjønnsforskjeller til store saker?.
 • Thrane, Christer (). Research note: The determinants of tourists’ length of stay: some further modelling issues.
 • Thrane, Christer (). Research note: Does method of payment affect total trip expenditure?.
 • Thrane, Christer (). Examining tourists' long-distance transportation mode choices using a Multinomial Logit regression model.
 • Thrane, Christer (). On the relationship between length of stay and total trip expenditures: a case study on instrumental variable (IV) regression analysis.
 • Thrane, Christer (). Students' summer tourism: An econometric analysis of trip costs and trip expenditures.
 • Thrane, Christer (). Kort, kontanter og betalingsvillighet i reiselivet.
 • Thrane, Christer (). Prestasjoner og lønn – og norsk fotball.
 • Thrane, Christer; Farstad, Eivind; Dybedal, Petter (). International tourists' decision timing: cross-national differences.
 • Thrane, Christer (). Modelling micro-level tourism expenditure: Recommendations on the choice of independent variables, functional form and estimation technique.
 • Thrane, Christer; Skaare, Sigrun Dancke (). Fotball-lønn som fortjent.
 • Thrane, Christer (). Determinanter for lønn og lønnsvariasjon i Tippeligaen.
 • Thrane, Christer; Farstad, Eivind (). Tourists’ length of stay: the case of international summer visitors to Norway.
 • Thrane, Christer (). Prestasjoner i lange løp: hvordan noen bakgrunnsfaktorer, trening og langrennserfaring påvirket sluttiden til deltakerne i Birkebeinerrennet i 2011. ISBN 82-7184-347-8. 33 s.
 • Thrane, Christer; Farstad, Eivind (). Nationality as a segmentation criterion in tourism research: the case of international tourists' expenditures while on trips in Norway.
 • Thrane, Christer (). Analyzing tourists’ length of stay at destinations with survival models : A constructive critique based on a case study.
 • Thrane, Christer; Farstad, Eivind; Dybedal, Petter (). An Examination of Norwegians' Expenditure Patterns On Domestic Winter Tourism.
 • Thrane, Christer; Farstad, Eivind (). Domestic tourism expenditures: The non-linear effects of length of stay and travel party size.
 • Thrane, Christer (). Education and earnings in the tourism industry - the role of sheepskin effects.
 • Rønningen, Martin; Thrane, Christer (). Innovation in the Norwegian Tourism Industry. Results from a Norwegian Survey.
 • Thrane, Christer (). Explaining variation in wine prices: the battle between objective and sensory attributes revisited.
 • Thrane, Christer (). The Determinants of Students' Destination Choice for their Summer Vacation Trip.
 • Kaltenborn, Bjørn P.; Andersen, Oddgeir; Nellemann, Christian; Bjerke, Tore; Thrane, Christer (). Resident Attitudes Towards Mountain Second-Home Tourism Development in Norway : The Effects of Environmental Attitudes.
 • Thrane, Christer (). Earnings differentation in the tourism industry: Gender, human capital and socio-demographic effects.
 • Skogen, Ketil; Thrane, Christer (). Wolves in context : using survey data to situate attitudes within a wider cultural framework.
 • Skogen, Ketil; Thrane, Christer (). Wolves in context. Using survey data to situate attitudes within a wider cultural framework.
 • Thrane, Christer (). Hospitality employees' unemployment risk : panel evidence from Norway.
 • Thrane, Christer (). Sommerferien nærmer seg - hva skal vi finne på i år?.
 • Thrane, Christer (). Sluttreplikk til Havnes og Willumsen.
 • Thrane, Christer (). Examining the determinants of room rates for hotels in capital cities: The Oslo experience.
 • Thrane, Christer (). Filmkritikkens og distribusjonens rolle for filmers økonomiske suksess.
 • Bjerke, Tore; Østdahl, Torbjørn; Thrane, Christer; Strumse, Einar (). Vegetation density of urban parks and perceived appropriateness for recreation.
 • Bjerke, Tore; Thrane, Christer; Kleiven, Jo (). Outdoor recreation interests and environmental attitudes in Norway.
 • Thrane, Christer (). Explaining educational-related inequalities in health: Mediation and moderator models.
 • Thrane, Christer (). How to present results from logistic regression analysis in hospitality and tourism research.
 • Kaltenborn, B. P.; Bjerke, Tore; Thrane, Christer; Andersen, Oddgeir; Nellemann, Christian; Eide, Nina Elisabeth (). Holdninger til hytteliv og utvikling av hytteområder : resultater fra en spørreskjemaundersøkelse. ISBN 8242615632. 44 s.
 • Thrane, Christer (). Utdanningens sosiale reproduksjon - et fokus på mekanismer.
 • Thrane, Christer (). An examination of the Norwegian demand for package tours abroad in the 1990s.
 • Thrane, Christer (). Hedonic price models and sun-and-beach package tours: the Norwegian case.
 • Skogen, Ketil; Thrane, Christer (). Wolves in context.
 • Thrane, Christer (). In defence of the price hedonic model in wine research.
 • Thrane, Christer (). Forskerkurs i regresjonsanalyse.
 • Thrane, Christer (). Regresjonsanalyse i praksis. 146 s.
 • Bjerke, Tore; Thrane, Christer (). Self-reported human fear of spiders across demographic groups in Norway.
 • Thrane, Christer; Seippel, Ørnulf (). Fysisk aktivitet : begrunnelser, utbredelse og determinanter.
 • Thrane, Christer (). Music quality, satisfaction, and behavioral intentions within a jazz festival context.
 • Thrane, Christer (). Kjønn,lønn og medieskapte forestillinger.
 • Thrane, Christer (). Jazz festival visitors and their expenditures : linking spending patterns to musical interest.
 • Thrane, Christer; Bjerke, Tore; Kaltenborn, B. P. (). Sociodemographic correlates of fear-related attitudes toward the wolf (Canis lupus lupus) : a survey in southeastern Norway.
 • Thrane, Christer (). Fritid og sosial differensiering. ISBN 8271842455. 202 s.
 • Thrane, Christer (). The differentiation of personal sport expenditures : the Norwegian case.
 • Thrane, Christer (). Sport spectatorship in Scandinavia : a class phenomenon?.
 • Thrane, Christer; Nilsen, Ann (). Verdier, sosio-økonomiske variabler og forklaringskraft: et tilsvar til Ottar Hellevik.
 • Thrane, Christer; Høgsnes, Geir (). Fysisk aktivitet, helse og subjektivt velvære.
 • Thrane, Christer (). Turisme før og nå.
 • Thrane, Christer (). Markedstrender og målgrupper.
 • Elstad, Beate; Thrane, Christer (). Festivalkvalitet : en sammenligning av de besøkendes og de frivilliges vurderinger av kvaliteten på Kongsberg Jazzfestival. 38 s.
 • Thrane, Christer (). De besøkende på Kongsberg jazzfestival : motiver for deltagelse. ISBN 0806-8348. 37 s.
 • Thrane, Christer (). Values as segmentation criteria in tourism research : The Norwegian monitor approach.
 • Thrane, Christer (). Vacation motives and personal value systems.
 • Thrane, Christer (). Norsk monitors segmenteringsprosjekt : et alternativ til sosioøkonomisk segmentering.
 • Thrane, Christer (). Turistmotivasjon før og nå.
 • Thrane, Christer (). Apriorisk markedssegmentering og nordmenns feriereisevaner om sommeren.
 • Thrane, Christer (). Fritidsaktiviteter på norske sommerferieturer. 48 s.
 • Thrane, Christer (). Fritiden og dens differensiering. ISBN 82-7184-175-0. 40 s.
 • Thrane, Christer (). Motivsegmenter i norsk sommerturisme - analysert ved korrespondanseanalyse. ISBN 8271841696. 36 s.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Reiselivsundersøkelsen i Sandefjord 1995 : en metoderapport. 60 s.
 • Thrane, Christer (). Nordmenn - opplevelsesturister om sommeren : kronikk.
 • Thrane, Christer (). Feriemotiver, segmentering, reiseliv : en samlerapport. ISBN 82-7184-177-7.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Verdisegmentering og turistisk motivasjon.
 • Thrane, Christer (). De ikke-reisende om sommeren - hvem er de?. 30 s.
 • Thrane, Christer (). Demografi og feriereising. 67 s.
 • Thrane, Christer (). En lokalbefolknings feriereising. 28 s.
 • Thrane, Christer (). Verdier som segmenteringskriterier i reiselivet : en litteraturgjennomgang og et empirisk eksempel i lys av Norsk monitor. 62 s.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Reiselivsundersøkelsen i Gjøvik 1994 : en metoderapport.
 • Thrane, Christer (). Kjøpesenterkunder : livsstil, forbrukeratferd og holdning til kjøpesentre Shopping center customers : lifestyle, consumer behaviour and attitudes towards shopping centers. 175 s.
 • Lavik, Randi Kristine; Bugge, Annechen Bahr; Thrane, Christer (). Typiske lavpris-kunder : i minipris-kjeder i dagligvarehandelen og lavpris-kjeder i motebransjen. 66 s.
 • Thrane, Christer (). Kjøpesenter, livsstil og forbrukeratferd : hvem handler i kjøpesentre?. ISBN 8257003077. 142 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (49)

 • Thrane, Christer (). Do expert reviews affect the decision to see motion pictures in movie theatres? An experimental approach.
 • Thrane, Christer (). Modelling tourists’ length of stay: A call for a ‘back-to-basic’ approach.
 • Thrane, Christer (). Norwegian students’ package trip propensity in 2007 and 2014 – A logistic regression analysis.
 • Thrane, Christer (). Analysing related choies in tourism reserarch: An intuitive and non-technical primer.
 • Thrane, Christer (). Student's summer tourism: Determinants of length of stay (LOS).
 • Thrane, Christer (). The determinants of Norwegians’ summer tourism expenditure: foreign and domestic trips.
 • Thrane, Christer (). Research note: The determinants of tourists’ length of stay: some further modelling issues.
 • Thrane, Christer (). Research note: Does method of payment affect total trip expenditure?.
 • Thrane, Christer (). Examining tourists' long-distance transportation mode choices using a Multinomial Logit regression model.
 • Thrane, Christer (). On the relationship between length of stay and total trip expenditures: a case study on instrumental variable (IV) regression analysis.
 • Thrane, Christer (). Students' summer tourism: An econometric analysis of trip costs and trip expenditures.
 • Thrane, Christer; Farstad, Eivind; Dybedal, Petter (). International tourists' decision timing: cross-national differences.
 • Thrane, Christer (). Modelling micro-level tourism expenditure: Recommendations on the choice of independent variables, functional form and estimation technique.
 • Thrane, Christer (). Determinanter for lønn og lønnsvariasjon i Tippeligaen.
 • Thrane, Christer; Farstad, Eivind (). Tourists’ length of stay: the case of international summer visitors to Norway.
 • Thrane, Christer; Farstad, Eivind (). Nationality as a segmentation criterion in tourism research: the case of international tourists' expenditures while on trips in Norway.
 • Thrane, Christer (). Analyzing tourists’ length of stay at destinations with survival models : A constructive critique based on a case study.
 • Thrane, Christer; Farstad, Eivind; Dybedal, Petter (). An Examination of Norwegians' Expenditure Patterns On Domestic Winter Tourism.
 • Thrane, Christer; Farstad, Eivind (). Domestic tourism expenditures: The non-linear effects of length of stay and travel party size.
 • Thrane, Christer (). Education and earnings in the tourism industry - the role of sheepskin effects.
 • Thrane, Christer (). Explaining variation in wine prices: the battle between objective and sensory attributes revisited.
 • Thrane, Christer (). The Determinants of Students' Destination Choice for their Summer Vacation Trip.
 • Kaltenborn, Bjørn P.; Andersen, Oddgeir; Nellemann, Christian; Bjerke, Tore; Thrane, Christer (). Resident Attitudes Towards Mountain Second-Home Tourism Development in Norway : The Effects of Environmental Attitudes.
 • Thrane, Christer (). Earnings differentation in the tourism industry: Gender, human capital and socio-demographic effects.
 • Skogen, Ketil; Thrane, Christer (). Wolves in context : using survey data to situate attitudes within a wider cultural framework.
 • Skogen, Ketil; Thrane, Christer (). Wolves in context. Using survey data to situate attitudes within a wider cultural framework.
 • Thrane, Christer (). Hospitality employees' unemployment risk : panel evidence from Norway.
 • Thrane, Christer (). Examining the determinants of room rates for hotels in capital cities: The Oslo experience.
 • Thrane, Christer (). Filmkritikkens og distribusjonens rolle for filmers økonomiske suksess.
 • Bjerke, Tore; Østdahl, Torbjørn; Thrane, Christer; Strumse, Einar (). Vegetation density of urban parks and perceived appropriateness for recreation.
 • Bjerke, Tore; Thrane, Christer; Kleiven, Jo (). Outdoor recreation interests and environmental attitudes in Norway.
 • Thrane, Christer (). Explaining educational-related inequalities in health: Mediation and moderator models.
 • Thrane, Christer (). How to present results from logistic regression analysis in hospitality and tourism research.
 • Thrane, Christer (). Utdanningens sosiale reproduksjon - et fokus på mekanismer.
 • Thrane, Christer (). An examination of the Norwegian demand for package tours abroad in the 1990s.
 • Thrane, Christer (). Hedonic price models and sun-and-beach package tours: the Norwegian case.
 • Thrane, Christer (). In defence of the price hedonic model in wine research.
 • Bjerke, Tore; Thrane, Christer (). Self-reported human fear of spiders across demographic groups in Norway.
 • Thrane, Christer; Seippel, Ørnulf (). Fysisk aktivitet : begrunnelser, utbredelse og determinanter.
 • Thrane, Christer (). Music quality, satisfaction, and behavioral intentions within a jazz festival context.
 • Thrane, Christer (). Jazz festival visitors and their expenditures : linking spending patterns to musical interest.
 • Thrane, Christer; Bjerke, Tore; Kaltenborn, B. P. (). Sociodemographic correlates of fear-related attitudes toward the wolf (Canis lupus lupus) : a survey in southeastern Norway.
 • Thrane, Christer (). The differentiation of personal sport expenditures : the Norwegian case.
 • Thrane, Christer (). Sport spectatorship in Scandinavia : a class phenomenon?.
 • Thrane, Christer; Nilsen, Ann (). Verdier, sosio-økonomiske variabler og forklaringskraft: et tilsvar til Ottar Hellevik.
 • Thrane, Christer; Høgsnes, Geir (). Fysisk aktivitet, helse og subjektivt velvære.
 • Thrane, Christer (). Values as segmentation criteria in tourism research : The Norwegian monitor approach.
 • Thrane, Christer (). Vacation motives and personal value systems.
 • Thrane, Christer (). Norsk monitors segmenteringsprosjekt : et alternativ til sosioøkonomisk segmentering.

Bøker (21)

 • Thrane, Christer (). Kvantitativ metode en praktisk tilnærming. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202584832. 202 s.
 • Thrane, Christer (). Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-52914-7. 261 s.
 • Thrane, Christer (). Prestasjoner i lange løp: hvordan noen bakgrunnsfaktorer, trening og langrennserfaring påvirket sluttiden til deltakerne i Birkebeinerrennet i 2011. ISBN 82-7184-347-8. 33 s.
 • Kaltenborn, B. P.; Bjerke, Tore; Thrane, Christer; Andersen, Oddgeir; Nellemann, Christian; Eide, Nina Elisabeth (). Holdninger til hytteliv og utvikling av hytteområder : resultater fra en spørreskjemaundersøkelse. ISBN 8242615632. 44 s.
 • Thrane, Christer (). Regresjonsanalyse i praksis. 146 s.
 • Thrane, Christer (). Fritid og sosial differensiering. ISBN 8271842455. 202 s.
 • Elstad, Beate; Thrane, Christer (). Festivalkvalitet : en sammenligning av de besøkendes og de frivilliges vurderinger av kvaliteten på Kongsberg Jazzfestival. 38 s.
 • Thrane, Christer (). De besøkende på Kongsberg jazzfestival : motiver for deltagelse. ISBN 0806-8348. 37 s.
 • Thrane, Christer (). Fritidsaktiviteter på norske sommerferieturer. 48 s.
 • Thrane, Christer (). Fritiden og dens differensiering. ISBN 82-7184-175-0. 40 s.
 • Thrane, Christer (). Motivsegmenter i norsk sommerturisme - analysert ved korrespondanseanalyse. ISBN 8271841696. 36 s.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Reiselivsundersøkelsen i Sandefjord 1995 : en metoderapport. 60 s.
 • Thrane, Christer (). Feriemotiver, segmentering, reiseliv : en samlerapport. ISBN 82-7184-177-7.
 • Thrane, Christer (). De ikke-reisende om sommeren - hvem er de?. 30 s.
 • Thrane, Christer (). Demografi og feriereising. 67 s.
 • Thrane, Christer (). En lokalbefolknings feriereising. 28 s.
 • Thrane, Christer (). Verdier som segmenteringskriterier i reiselivet : en litteraturgjennomgang og et empirisk eksempel i lys av Norsk monitor. 62 s.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Reiselivsundersøkelsen i Gjøvik 1994 : en metoderapport.
 • Thrane, Christer (). Kjøpesenterkunder : livsstil, forbrukeratferd og holdning til kjøpesentre Shopping center customers : lifestyle, consumer behaviour and attitudes towards shopping centers. 175 s.
 • Lavik, Randi Kristine; Bugge, Annechen Bahr; Thrane, Christer (). Typiske lavpris-kunder : i minipris-kjeder i dagligvarehandelen og lavpris-kjeder i motebransjen. 66 s.
 • Thrane, Christer (). Kjøpesenter, livsstil og forbrukeratferd : hvem handler i kjøpesentre?. ISBN 8257003077. 142 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (6)

 • Rønningen, Martin; Thrane, Christer (). Innovation in the Norwegian Tourism Industry. Results from a Norwegian Survey.
 • Skogen, Ketil; Thrane, Christer (). Wolves in context.
 • Thrane, Christer (). Forskerkurs i regresjonsanalyse.
 • Thrane, Christer (). Markedstrender og målgrupper.
 • Thrane, Christer (). Apriorisk markedssegmentering og nordmenns feriereisevaner om sommeren.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Verdisegmentering og turistisk motivasjon.

Annet (12)