Language: NOR | ENG

Cecilie Ruud Dangmann

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for master i sosialfaglig arbeid
Besøksadresse:
Rom: 4L3252
Terningen Arena - L-blokk
Hamarveien 112 N-2406 Elverum
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Min fagbakgrunn er som helsesykepleier og jeg har jobbet med barn og unges helse i over 20 år. De siste årene har jeg jobbet med å utdanne nye fagfolk som skal jobbe med barn og unge. Nå har jeg arbeidssted på Elverum og videreutdanningen for helsesykepleiere, samtidig som jeg har en stipendiatstilling og følger PhD utdanningen "Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling".

Ekspertområder

God start i Norge (REFUGE-Youth) er et forskningsprosjekt om helse og trivsel hos nylig bosatt Syrisk ungdom med fluktbakgrunn.

En god start i livet er viktig for alle barn og unge, som gir mulighet for god helse og et godt liv. Flytter man til et nytt land, er det også viktig med en god start. I denne undersøkelsen vil vi gjerne vite mer om unge flyktningers helse og livskvalitet når de nylig har kommet til Norge. Dette er viktig informasjon for blant annet skole og helsetjenester som skal bidra til en "God start i Norge".

En av de største gruppene med fluktbakgrunn som har kommet til Norge de siste årene er fra Syria, og halvparten av disse er barn og unge. Samtidig vet vi lite om deres helse. Opplevelser fra krig, flukt og tilpasning til en ny hverdag i et ukjent land, påvirker flyktningers helse og utvikling på mange måter. Barn på flukt regnes derfor som en sårbar gruppe, blant annet med økt risiko for å utvikle psykiske lidelser. Men de fleste med fluktbakgrunn har ikke psykiske lidelser, og det er derfor viktig å supplementere med mer helhetlige vurderinger som opplevd livskvalitet., samt fokus på positive ressurser som fremmer eller opprettholder helsen.

Vi har tre hovedspørsmål i prosjektet:

- Hvordan beskriver ungdom fra Syria sin egen livskvalitet?
- Hvordan påvirker opplevelser fra krig og hverdagsstress i Norge, psykiske problemer og livskvalitet?
- Hvilke ressurser er viktige for psykisk helse og livskvalitet? Og hvordan påvirker de utviklingen?

Barn og unge er i en livsfase som har stor betydning for deres videre utvikling og integrering. De har også en rett til å bli hørt, men er mindre synlig for eksempel i forskning som omhandler ungdoms helse. Kunnskapen fra studien vil ha betydning for integrasjonspolitikk, helsefremmende og forebyggende intervensjoner rettet mot ungdom med fluktbakgrunn og behandling.

Denne studien skal bidra til ny kunnskap om nyankomne barn og unge flyktningers helse og trivsel. Studien er planlagt og gjennomføres i nært samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sin studie «Flyktningehelse: En Kartleggingsstudie av nylig bosatte Syrere i Norge» (REFUGE-1). 

 

Se gjerne våre prosjektsider:  https://www.inn.no/prosjektsider/god-start-i-norge 

Andre interesseområder: Overvekt og fedme, tenåringssøvn

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin