Camilla Helén Ødegården Aanstad

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (8)

Utvalgte (8)

 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården (). Impacts of time: Interactions between children less than three years old and staff in early childhood education and care (ECEC).
 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården; Vigmostad, Inger (). Video feedback and assessment for learning, use of digital assessments in kindergarten teacher education.
 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården (). Arbeid med trygg atmosfære i barnegruppen.
 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården (). Ledelse av barnegrupper.
 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården; Gillund, Mari (). Digital historiefortelling: En kreativ og hensiktsmessig metode som kan øke studenters læring fra praksis.
 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården; Gillund, Mari (). Digitale historier: Arbeid med personalets sensitivitet.
 • Vigmostad, Inger; Gillund, Mari; Aanstad, Camilla Helen Ødegården (). Digital storytelling in early childhood education: a multimodal tool for combining theory and a personal narrative.
 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården (). Arbeid med trygg atmosfære i barnegruppen: En kritisk realistisk observasjonsstudie på en 0-3 års avdeling. 144 s.

Bøker (1)

 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården (). Arbeid med trygg atmosfære i barnegruppen: En kritisk realistisk observasjonsstudie på en 0-3 års avdeling. 144 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (3)

 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården (). Impacts of time: Interactions between children less than three years old and staff in early childhood education and care (ECEC).
 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården; Vigmostad, Inger (). Video feedback and assessment for learning, use of digital assessments in kindergarten teacher education.
 • Vigmostad, Inger; Gillund, Mari; Aanstad, Camilla Helen Ødegården (). Digital storytelling in early childhood education: a multimodal tool for combining theory and a personal narrative.

Annet (4)

 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården (). Arbeid med trygg atmosfære i barnegruppen.
 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården (). Ledelse av barnegrupper.
 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården; Gillund, Mari (). Digital historiefortelling: En kreativ og hensiktsmessig metode som kan øke studenters læring fra praksis.
 • Aanstad, Camilla Helen Ødegården; Gillund, Mari (). Digitale historier: Arbeid med personalets sensitivitet.