Language: NOR | ENG

Brynulf Bakkenget

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole. Jeg har grunnutdanning som barnevernspedagog fra Høgskolen på Lillehammer. Har jobbet med barn, unge og deres familier siden 1996. De senere årene har jeg jobbet som familieterapeut med hovedvekt på gravide, sped- og småbarnsforeldre på helsestasjonen i Kristiansund.

Jeg har diverse kurs og sertifiseringer i spedbarn, småbarn og gravides psykiske helse fra Anna Freud Centre i London. Har i tillegg videreutdanninger i traume- og sorgarbeid.

Har også mye erfaring med undervisning og veiledning av helsepersonell og pedagogisk personell.

Ekspertområder

Min PhD forsking omhandler de minste barnas brukermedvirkning. Det er et prosjekt som undersøker hvordan helsestasjonen i møte med foreldre har fokus på de minste barnas opplevelser og hvordan disse opplevelsene implementeres. Det teoretiske rammeverket for undersøkelsen er moderne spedbarnsforsking med spesiell vekt på intersubjektivitetsteori og mentaliseringsteori. Embodiment teori og språkfilosofi er også viktige teoretiske kilder for prosjektet.

 

Barns brukermedvirkning er et meget aktuelt tema innenfor flere områder, og denne forskningen vil være et viktig bidrag for å øke forståelsen av hvordan vi kan øke barns brukermedvirkning innenfor mer enn bare helsestasjonen. For eksempel vil barnehager og juridiske institusjoner kunne ha nytte av forskningen.

 

Selv om prosjektet først og fremst omhandler de preverbale barna, er mitt fokus også på barns måter å kommunisere på generelt. Brukermedvirkning for barn vanskeliggjøres ofte at de har et mindre utviklet verbalt språk. Målet med mitt forskningsprosjekt er et vi skal øke vår forståelse av barns måter å kommunisere på slik at det skal bli enklere å øke barns brukermedvirkning.