Bjarne Øvrelid

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (33)

Utvalgte (33)

 • Øvrelid, Bjarne (). Profesjonsidentitetens vilkår Sosialt arbeid i nav.
 • Øvrelid, Bjarne (). Myndiggjøring: som sagt så gjort eller nye ord – samme handling?.
 • Øvrelid, Bjarne (). De beste øyeblikkene kommer når du ikke leter etter dem.
 • Øvrelid, Bjarne (). Om å ta samfunnet med i betraktningen: Betingelser for implementering av arbeidslinja.
 • Øvrelid, Bjarne (). Diskursens orden eller kunsten å gjøre autoriteter mindre skråsikre. Michel Foucault forlengs og baklengs.
 • Øvrelid, Bjarne (). Tilpasningens kunst eller kompetanseutvikling nedenfra. Rapport fra et feltarbeid i de nærmeste omgivelser.
 • Nygren, Pær Thomas; Øvrelid, Bjarne (). Vitenskap i teori og praksis : dialoger om kompetanse, makt og evidens i helse- og sosialfag. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45020-2. 199 s.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Samfunnsforskningen er relevant : men for hva og hvem?.
 • Øvrelid, Bjarne (). Fellesskapets nødvendighet.
 • Øvrelid, Bjarne (). På sporet av det tapte fellesskap.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Samfunnsforskning er løsningen, men hva er problemet? To forskningsarbeideres spørsmål om relevans.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Prosjektet : Trivsel i Skåbu.
 • Øvrelid, Bjarne (). På vegne av folk flest: gi oss en modig og opprørsk elite. Kritisk motmakt.
 • Øvrelid, Bjarne (). Bok i P2.
 • Øvrelid, Bjarne; Bregnballe, Anne (). Spis, elsk, le.
 • Øvrelid, Bjarne (). Nødvendigheten av fronetisk handlingskompetanse i sosialt arbeid. ISBN 9789170632358. 1 s.
 • Øvrelid, Bjarne (). The cultivation of moral character : a buddhist challenge to social workers.
 • Øvrelid, Bjarne (). Challenging the impact of practice placement in education of social workers.
 • Øvrelid, Bjarne (). Yrkesmoral som styringsteknikk eller samfunnskritikk?.
 • Øvrelid, Bjarne (). Empowerment er svaret, men hva var spørsmålet?.
 • Øvrelid, Bjarne (). Etikk og brukerretting : frihet og styringsteknikk?.
 • Øvrelid, Bjarne (). Das Ding an mich om den maskuline diskursens ­inntog og effekter.
 • Øvrelid, Bjarne (). Om hva Gro Harlem Brundtland kunne lært av Augustin : selvdanningsteknologier for samfunnseliten.
 • Øvrelid, Bjarne (). Mønstre i velferdsstatens stemmer : regelanvendelse, skjønnsutøvelse og livsutfoldelse. Abstrakt forlag. ISBN 8279350500. 171 s.
 • Begg, Ingvild Sigstad; Bregnballe, Anne; Johansen, Astrid Smedsrud; Leonardsen, Dag; Qureshi, Naushad Ali; Øvrelid, Bjarne (). Fra reproduksjon til læring : erfaringer fra "mapper" som lærings- og evalueringsform på 1.år ved Avdeling for helse- og sosialfag. 45 s.
 • Solheim, Liv Johanne; Øvrelid, Bjarne (). Samhandling i velferdsyrke. Fagbokforlaget.
 • Øvrelid, Bjarne (). Eit hurra for mannen som demon og maktmenneske.
 • Øvrelid, Bjarne (). Mannen, bokseopnaren og avgrunnen.
 • Øvrelid, Bjarne (). Gode og dårlege erfaringar med dei andre : sosiologi for helse- og sosialfag. 79 s.
 • Øvrelid, Bjarne; Slagstad, Rune (). Kvinne- og kjønnsforkning som mobiliseringsretorikk.
 • Øvrelid, Bjarne; Holter, Harriet; Halsaa, Beatrice (). Mannsforskningas ulike forgreiningar.
 • Øvrelid, Bjarne; Holter, Harriet; Halsaa, Beatrice (). Notid og framtid : dei små forteljingane, dei lokale sanningane og det postmoderne.
 • Øvrelid, Bjarne; Holter, Harriet (). Notid og framtid : dei små forteljingane, dei lokale sanningane og det postmoderne, kap.IV Mannsforskningas ulike forgreiningar, kap.V.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (11)

 • Øvrelid, Bjarne (). Profesjonsidentitetens vilkår Sosialt arbeid i nav.
 • Øvrelid, Bjarne (). Challenging the impact of practice placement in education of social workers.
 • Øvrelid, Bjarne (). Yrkesmoral som styringsteknikk eller samfunnskritikk?.
 • Øvrelid, Bjarne (). Empowerment er svaret, men hva var spørsmålet?.
 • Øvrelid, Bjarne (). Etikk og brukerretting : frihet og styringsteknikk?.
 • Øvrelid, Bjarne (). Das Ding an mich om den maskuline diskursens ­inntog og effekter.
 • Øvrelid, Bjarne (). Om hva Gro Harlem Brundtland kunne lært av Augustin : selvdanningsteknologier for samfunnseliten.
 • Øvrelid, Bjarne; Slagstad, Rune (). Kvinne- og kjønnsforkning som mobiliseringsretorikk.
 • Øvrelid, Bjarne; Holter, Harriet; Halsaa, Beatrice (). Mannsforskningas ulike forgreiningar.
 • Øvrelid, Bjarne; Holter, Harriet; Halsaa, Beatrice (). Notid og framtid : dei små forteljingane, dei lokale sanningane og det postmoderne.
 • Øvrelid, Bjarne; Holter, Harriet (). Notid og framtid : dei små forteljingane, dei lokale sanningane og det postmoderne, kap.IV Mannsforskningas ulike forgreiningar, kap.V.

Bøker (6)

 • Nygren, Pær Thomas; Øvrelid, Bjarne (). Vitenskap i teori og praksis : dialoger om kompetanse, makt og evidens i helse- og sosialfag. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45020-2. 199 s.
 • Øvrelid, Bjarne (). Nødvendigheten av fronetisk handlingskompetanse i sosialt arbeid. ISBN 9789170632358. 1 s.
 • Øvrelid, Bjarne (). Mønstre i velferdsstatens stemmer : regelanvendelse, skjønnsutøvelse og livsutfoldelse. Abstrakt forlag. ISBN 8279350500. 171 s.
 • Begg, Ingvild Sigstad; Bregnballe, Anne; Johansen, Astrid Smedsrud; Leonardsen, Dag; Qureshi, Naushad Ali; Øvrelid, Bjarne (). Fra reproduksjon til læring : erfaringer fra "mapper" som lærings- og evalueringsform på 1.år ved Avdeling for helse- og sosialfag. 45 s.
 • Solheim, Liv Johanne; Øvrelid, Bjarne (). Samhandling i velferdsyrke. Fagbokforlaget.
 • Øvrelid, Bjarne (). Gode og dårlege erfaringar med dei andre : sosiologi for helse- og sosialfag. 79 s.

Annet (16)

 • Øvrelid, Bjarne (). Myndiggjøring: som sagt så gjort eller nye ord – samme handling?.
 • Øvrelid, Bjarne (). De beste øyeblikkene kommer når du ikke leter etter dem.
 • Øvrelid, Bjarne (). Om å ta samfunnet med i betraktningen: Betingelser for implementering av arbeidslinja.
 • Øvrelid, Bjarne (). Diskursens orden eller kunsten å gjøre autoriteter mindre skråsikre. Michel Foucault forlengs og baklengs.
 • Øvrelid, Bjarne (). Tilpasningens kunst eller kompetanseutvikling nedenfra. Rapport fra et feltarbeid i de nærmeste omgivelser.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Samfunnsforskningen er relevant : men for hva og hvem?.
 • Øvrelid, Bjarne (). Fellesskapets nødvendighet.
 • Øvrelid, Bjarne (). På sporet av det tapte fellesskap.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Samfunnsforskning er løsningen, men hva er problemet? To forskningsarbeideres spørsmål om relevans.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Prosjektet : Trivsel i Skåbu.
 • Øvrelid, Bjarne (). På vegne av folk flest: gi oss en modig og opprørsk elite. Kritisk motmakt.
 • Øvrelid, Bjarne (). Bok i P2.
 • Øvrelid, Bjarne; Bregnballe, Anne (). Spis, elsk, le.
 • Øvrelid, Bjarne (). The cultivation of moral character : a buddhist challenge to social workers.
 • Øvrelid, Bjarne (). Eit hurra for mannen som demon og maktmenneske.
 • Øvrelid, Bjarne (). Mannen, bokseopnaren og avgrunnen.