Language: NOR | ENG

Birgit Nordtug

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Birgit Nordtug startet yrkeskarrieren i psykiatrien, dels heltid og dels deltid i perioden 1984-1992. Siden har akademia vært arbeidsplassen. Først ved Universitetet i Trondheim/NTNU fra høsten 1992 til sommeren 2001. Og så ved Høgskolen i Sogn og Fjordane fra høsten 2001 til høsten 2009, og deretter ved Høgskolen på Lillehammer.

Ekspertområder

Birgit Nordtug er førsteamanuensis i psykologi. Hennes interesseområder er fransk psykoanalyse, semiotikk, psykologiske grunnlagsproblemer (spesielt knyttet til subjektivitet, kropp og språk) og anvendt kunnskapsteori. For tiden forsker hun på kunnskap om kunnskap om spiseforstyrrelser. Noe av denne forskningen vil bli formidlet i boka "Kunnskap på prøve. Kunnskap om spiseforstyrrelser - ei samtalebok ".  

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Tilknyttet studieprogram