Barbara Rebecca M. Lappalainen

Stipendiat

Faglige interesser

Innovation

Sponsorship

Marketing

Human Resource

Public Sector

PhD Project title: Innovative behavior in public sector - a quantitative approach.

Bakgrunn

Bachelor degree in Marketing and Management in tourism

Master degree in Innovation and Industrial development

Arbeidsoppgaver

Innovasjon in services, Public and Private sector, Innovative behavior, Innovation

Forskningsområder

Økonomi og ledelse

Forskningsemner

Forretningsutvikling, virksomhetsstyring og markedsføringsledelse , Ledelse og styring i offentlig forvaltning

Ekspertområder

Innovative behavior, Public speaking, Public sector innovation