Publikasjoner (30)

Utvalgte (30)

 • Breiby, Monica; Holmengen, Hans; Hauge, Atle Jensen; Puijk, Roeland (). Innovativ arenaproduksjon.
 • Wedum, Gunhild; Hauge, Atle Jensen (). Retrovasjon : innovasjon med utspring i tradisjon i matbransjen.
 • Wedum, Gunhild; Hauge, Atle Jensen (). Retrovasjon gir muligheter.
 • Hauge, Atle Jensen (). Negotiating and producing symbolic value.
 • Ibenholt, Karin; Hauge, Atle Jensen; Haraldsen, Tone; Rykkja, Anders (). De gode hjelperne : nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015 (nr. 3). ISBN 978-82-93482-04-8. 62 s.
 • Hauge, Atle Jensen (). Befolkning, næringsliv og utviklingstrekk i Hamar : Innspill til strategisk næringsplan for Hamar. 60 s.
 • Hauge, Atle Jensen; Håmpland, Ola (). Easier Said Than Done : Kartlegging og evaluering av virkemidler for film og musikknæringen i Trøndelag.
 • Gløtvold-Solbu, Katrine; Hauge, Atle Jensen; Ørbeck, Morten (). Næringslivets styrker : Næringsanalyse og relatert variasjon i Gjøvikregionen, et pilotprosjekt. 56 s.
 • Hauge, Atle Jensen (). There is no business like show business – what is the role of national and regional authorities in supporting the Cultural Industries.
 • Thulemark, Maria; Hauge, Atle Jensen (). Review of Creativity in the recreational industry – Re-conceptualization of the Creative Class theory in a tourism-dominated rural area.
 • Ringholm, Toril; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle Jensen; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine (). Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015). ISBN 978-82-7492-298-3. 178 s.
 • Hauge, Atle Jensen; Gløtvold-Solbu, Katrine; Ørbeck, Morten (). Næringslivet med hånda på rattet - Bruk og resultater av næringsrettede utviklingsmidler (RDA-midler) i Glåmdalsregionen. ISBN 978-82-7356-717-8. 66 s.
 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine (). Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. ISBN 978-82-7356-722-2. 100 s.
 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine; Nygaard, Vigdis; Power, Dominic (). Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. 142 s.
 • Hracs, Brian J.; Jakob, Doreen; Hauge, Atle Jensen (). Standing out in the crowd: the rise of exclusivity-based strategies to compete in the contemporary marketplace for music and fashion.
 • Hauge, Atle; Power, Dominic (). Quality, Difference and Regional Advantage: The case of the winter sports industry.
 • Hauge, Atle Jensen (). Creative industry: Lacklustre business - Swedish fashion firms' combination of business and aesthetics as a competitive strategy.
 • Ericsson, Birgitta; Hauge, Atle; Olsson, Eva (). Indre Skandinavia - hva nå?.
 • Hauge, Atle; Thulemark, Maria (). Florida i fjället.
 • Alnes, Per Kristian; Gløtvold-Solbu, Katrine; Hauge, Atle (). Indre Skandinavia i et Florida-perspektiv.
 • Hauge, Atle (). Richard Floridas teori om den Kreative Klasse.
 • Ørbeck, Morten; Olsson, Eva; Hauge, Atle; Ericsson, Birgitta (). Att göra regionala skillnader till en styrka.
 • Olsson, Eva; Hauge, Atle; Ericsson, Birgitta (). På gränsen Interaktion, attraktivitet och globalisering i inre Skandinavien. Karlstad University Press. ISBN 978-91-7063-457-4. 310 s.
 • Hauge, Atle (). Sports Equipment: Mixing Performance with Brands – the Role of the Consumers.
 • Hauge, Atle Jensen; Gløtvold-Solbu, Katrine (). Eidsiva bredbånd – utbygger og regional utvikler?. ISBN 978-82-7356-673-7. 58 s.
 • Ørbeck, Morten; Hauge, Atle; Alnes, Per Kristian; Hagen, Svein Erik; Skålholt, Asgeir (). Hamars rolle som regionsenter.
 • Hauge, Atle; Alnes, Per Kristian; Skålholt, Asgeir (). Hamar-Florida, tur/retur : Fungerer Floridas teorier om den kreative klassen som verktøy for regionale analyser? En pilotstudie.
 • Hauge, Atle; Hracs, Brian J. (). See the Sound, Hear the Style: Collaborative Linkages between Indie Musicians and Fashion Designers in Local Scenes.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Hauge, Atle Jensen (). Den skal tidlig krøkes: entreprenørskap i skolen.
 • Johnstad, Tom; Hauge, Atle Jensen (). Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-165-5. 538 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (15)

 • Breiby, Monica; Holmengen, Hans; Hauge, Atle Jensen; Puijk, Roeland (). Innovativ arenaproduksjon.
 • Wedum, Gunhild; Hauge, Atle Jensen (). Retrovasjon : innovasjon med utspring i tradisjon i matbransjen.
 • Hauge, Atle Jensen (). Negotiating and producing symbolic value.
 • Thulemark, Maria; Hauge, Atle Jensen (). Review of Creativity in the recreational industry – Re-conceptualization of the Creative Class theory in a tourism-dominated rural area.
 • Hracs, Brian J.; Jakob, Doreen; Hauge, Atle Jensen (). Standing out in the crowd: the rise of exclusivity-based strategies to compete in the contemporary marketplace for music and fashion.
 • Hauge, Atle; Power, Dominic (). Quality, Difference and Regional Advantage: The case of the winter sports industry.
 • Hauge, Atle Jensen (). Creative industry: Lacklustre business - Swedish fashion firms' combination of business and aesthetics as a competitive strategy.
 • Ericsson, Birgitta; Hauge, Atle; Olsson, Eva (). Indre Skandinavia - hva nå?.
 • Hauge, Atle; Thulemark, Maria (). Florida i fjället.
 • Alnes, Per Kristian; Gløtvold-Solbu, Katrine; Hauge, Atle (). Indre Skandinavia i et Florida-perspektiv.
 • Hauge, Atle (). Richard Floridas teori om den Kreative Klasse.
 • Ørbeck, Morten; Olsson, Eva; Hauge, Atle; Ericsson, Birgitta (). Att göra regionala skillnader till en styrka.
 • Hauge, Atle (). Sports Equipment: Mixing Performance with Brands – the Role of the Consumers.
 • Hauge, Atle; Hracs, Brian J. (). See the Sound, Hear the Style: Collaborative Linkages between Indie Musicians and Fashion Designers in Local Scenes.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Hauge, Atle Jensen (). Den skal tidlig krøkes: entreprenørskap i skolen.

Bøker (13)

 • Ibenholt, Karin; Hauge, Atle Jensen; Haraldsen, Tone; Rykkja, Anders (). De gode hjelperne : nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015 (nr. 3). ISBN 978-82-93482-04-8. 62 s.
 • Hauge, Atle Jensen (). Befolkning, næringsliv og utviklingstrekk i Hamar : Innspill til strategisk næringsplan for Hamar. 60 s.
 • Hauge, Atle Jensen; Håmpland, Ola (). Easier Said Than Done : Kartlegging og evaluering av virkemidler for film og musikknæringen i Trøndelag.
 • Gløtvold-Solbu, Katrine; Hauge, Atle Jensen; Ørbeck, Morten (). Næringslivets styrker : Næringsanalyse og relatert variasjon i Gjøvikregionen, et pilotprosjekt. 56 s.
 • Ringholm, Toril; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle Jensen; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine (). Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015). ISBN 978-82-7492-298-3. 178 s.
 • Hauge, Atle Jensen; Gløtvold-Solbu, Katrine; Ørbeck, Morten (). Næringslivet med hånda på rattet - Bruk og resultater av næringsrettede utviklingsmidler (RDA-midler) i Glåmdalsregionen. ISBN 978-82-7356-717-8. 66 s.
 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine (). Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. ISBN 978-82-7356-722-2. 100 s.
 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine; Nygaard, Vigdis; Power, Dominic (). Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. 142 s.
 • Olsson, Eva; Hauge, Atle; Ericsson, Birgitta (). På gränsen Interaktion, attraktivitet och globalisering i inre Skandinavien. Karlstad University Press. ISBN 978-91-7063-457-4. 310 s.
 • Hauge, Atle Jensen; Gløtvold-Solbu, Katrine (). Eidsiva bredbånd – utbygger og regional utvikler?. ISBN 978-82-7356-673-7. 58 s.
 • Ørbeck, Morten; Hauge, Atle; Alnes, Per Kristian; Hagen, Svein Erik; Skålholt, Asgeir (). Hamars rolle som regionsenter.
 • Hauge, Atle; Alnes, Per Kristian; Skålholt, Asgeir (). Hamar-Florida, tur/retur : Fungerer Floridas teorier om den kreative klassen som verktøy for regionale analyser? En pilotstudie.
 • Johnstad, Tom; Hauge, Atle Jensen (). Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-165-5. 538 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (1)

 • Hauge, Atle Jensen (). There is no business like show business – what is the role of national and regional authorities in supporting the Cultural Industries.

Annet (1)