Prosjekter (3)

Avsluttede (3)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (45)

Utvalgte (45)

 • Wiig, Eli Marie; Halsa, Astrid Dagmar; Bramness, Jørgen Gustav; Myra, Siv Merete; Haugland, Bente Storm Mowatt (). Rescue the child or treat the adult? Understandings among professionals in dual treatment of substance-use disorders and parenting.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Trapped between madness and motherhood: Mothering alone.
 • Wiig, Eli Marie; Halsa, Astrid Dagmar; Haugland, Bente Storm Mowatt (). Social support available for substance-dependent mothers from families with parental substance abuse.
 • Wiig, Eli Marie; Haugland, Bente Storm Mowatt; Halsa, Astrid Dagmar; Myra, Siv Merete (). Substance-dependent women becoming mothers: breaking the cycle of adverse childhood experiences.
 • Halsa, Astrid Dagmar; Aubert, Anne-Marie (). Forebyggende arbeid med barn når mor eller far har psykiske helseproblemer.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Hverdagslivsintervju med barn som pårørende.
 • Håkansson, UIrika; Halsa, Astrid Dagmar; Söderström, Kerstin; Skårderud, Finn; Øie, Merete Glenne (). Keeping mind in mind – mentalizing and executive functioning in substance-abusing infant mothers, effect on dyadic relationship and infant outcome.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Mosaikk-prosjektet: Barn som vokser opp i familier med rusmisbruk og/eller psykiske helseproblemer..
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Barn som er pårørende til foreldre som er i rusbehandling – hvordan kan fagfolk hjelpe barna.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Presentasjon av Mosaikkprosjektet.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). At home and elsewhere: How to handle daily life growing up with a “mad mother” or “drunk father”?.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). How to handle daily life with a mad mother or a drunk father (RC Mental Health and the Family).
 • Halsa, Astrid Dagmar; Grimsgaard, Anne-Cathrine (). Vanskelige følelser – når mor eller far drikker og ruser seg.
 • Håkansson, Ulrika; Øie, Merete Glenne; Søderstrøm, Kerstin; Skårderud, Finn; Halsa, Astrid Dagmar (). Maternal functioning and child outcome.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Om Mosaikk-prosjektet.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Å være mamma med psykiske helseplager : Sykmeldt fra jobben, men ikke fra moderskapet.
 • Søderstøm, Kerstin; Halsa, Astrid Dagmar (). At home and elsewehere: How do children handle daily life growing up with a «mad mother» or a drunk father?.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Spør en forsker: Forskes det på barn og unge?.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Når mor er deppa eller far ruser seg.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Proesjonelt arbeid med barn som vosker opp med psykisk syke eller rusmisbrukende foreldre.
 • Halsa, Astrid Dagmar; Kufås, Elin (). De nye vaktbikkjene : barneansvarlige i helseforetak.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Foreldre som velferdsaktører : forebyggende arbeid for barn i risiko.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Foreldreskap og psykiske helseplager : hvordan finne en passende nøkkel til låste dører?.
 • Halsa, Astrid; Aubert, Anne-Marie (). Forebyggende arbeid når mor eller far har psykiske helseproblemer : en evaluering av det forebyggende arbeid for barn med psykisk syke foreldre i Asker og Bærum. 67 s.
 • Halsa, Astrid (). Oppvekst i familier med psykiske vansker eller rusbelastning.
 • Halsa, Astrid (). Forebyggende arbeid for barn med psykisk syke foreldre : hvordan kan skole og barnehage bidra?.
 • Halsa, Astrid (). Vellykket forebygging : finnes det noen suksesskriterier?.
 • Halsa, Astrid (). "Du er ikke den eneste" : hvordan forebygge psykososiale problemer hos barn med psykisk syke foreldre.
 • Halsa, Astrid (). Hvordan kan voksenpsykiatrien hjelpe barna.
 • Halsa, Astrid (). "Mamma med nerver" : en drøfting av mødrenes erfaringer med morsrollen og hjelpeapparatet.
 • Halsa, Astrid (). Psykisk syk og mamma : utfordringer i det barnefokuserte arbeidet i voksenpsykiatrien : belyst ved foreldreerfaringer og erfaringer fra ansatte.
 • Halsa, Astrid (). Forventninger til det gode foreldreskapet.
 • Halsa, Astrid (). Moderskap og barneomsorg i velferdsstaten når mor har psykiske helseplager.
 • Halsa, Astrid (). Mamma med nerver : en studie av moderskap og barneomsorg i velferdsstaten.
 • Halsa, Astrid (). "Mamma med nerver" : en studie av moderskap og barneomsorg i velferdsstaten, når mor har psykiske helseplager. ISBN 9788247162927. 296 s.
 • Halsa, Astrid (). "Mamma med nerver " - normalitetsfasadens nødvendige beskyttelse.
 • Halsa, Astrid (). Madness and motherhood : mothering alone.
 • Halsa, Astrid (). "Mamma med nerver" : normalitetsfasadens nødvendige beskyttelse.
 • Halsa, Astrid (). Mamma - og psykisk syk.
 • Halsa, Astrid (). Psykiske helseplager og foreldreskap : ulike betingelser for mestring.
 • Halsa, Astrid (). Psykisk syk mor - hva strever syke foreldre med i omsorgen for sine barn?.
 • Halsa, Astrid (). Psykiske helseplager og foreldreskap : ulike betingelser for mestring.
 • Halsa, Astrid (). Psykiske lidelser og barneomsorg : hva strever psykisk syke foreldre med i omsorgen for sine barn? : paper.
 • Halsa, Astrid (). Everyday life in families with mental ill parents.
 • Halsa, Astrid (). Når mor har en psykisk lidelse. ISBN 8276711758. 28 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (10)

 • Wiig, Eli Marie; Halsa, Astrid Dagmar; Bramness, Jørgen Gustav; Myra, Siv Merete; Haugland, Bente Storm Mowatt (). Rescue the child or treat the adult? Understandings among professionals in dual treatment of substance-use disorders and parenting.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Trapped between madness and motherhood: Mothering alone.
 • Wiig, Eli Marie; Halsa, Astrid Dagmar; Haugland, Bente Storm Mowatt (). Social support available for substance-dependent mothers from families with parental substance abuse.
 • Wiig, Eli Marie; Haugland, Bente Storm Mowatt; Halsa, Astrid Dagmar; Myra, Siv Merete (). Substance-dependent women becoming mothers: breaking the cycle of adverse childhood experiences.
 • Halsa, Astrid Dagmar; Aubert, Anne-Marie (). Forebyggende arbeid med barn når mor eller far har psykiske helseproblemer.
 • Håkansson, UIrika; Halsa, Astrid Dagmar; Söderström, Kerstin; Skårderud, Finn; Øie, Merete Glenne (). Keeping mind in mind – mentalizing and executive functioning in substance-abusing infant mothers, effect on dyadic relationship and infant outcome.
 • Halsa, Astrid Dagmar; Kufås, Elin (). De nye vaktbikkjene : barneansvarlige i helseforetak.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Foreldre som velferdsaktører : forebyggende arbeid for barn i risiko.
 • Halsa, Astrid (). "Mamma med nerver" : normalitetsfasadens nødvendige beskyttelse.
 • Halsa, Astrid (). Psykisk syk mor - hva strever syke foreldre med i omsorgen for sine barn?.

Bøker (3)

 • Halsa, Astrid; Aubert, Anne-Marie (). Forebyggende arbeid når mor eller far har psykiske helseproblemer : en evaluering av det forebyggende arbeid for barn med psykisk syke foreldre i Asker og Bærum. 67 s.
 • Halsa, Astrid (). "Mamma med nerver" : en studie av moderskap og barneomsorg i velferdsstaten, når mor har psykiske helseplager. ISBN 9788247162927. 296 s.
 • Halsa, Astrid (). Når mor har en psykisk lidelse. ISBN 8276711758. 28 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (24)

 • Halsa, Astrid Dagmar (). Hverdagslivsintervju med barn som pårørende.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Mosaikk-prosjektet: Barn som vokser opp i familier med rusmisbruk og/eller psykiske helseproblemer..
 • Halsa, Astrid Dagmar (). At home and elsewhere: How to handle daily life growing up with a “mad mother” or “drunk father”?.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). How to handle daily life with a mad mother or a drunk father (RC Mental Health and the Family).
 • Håkansson, Ulrika; Øie, Merete Glenne; Søderstrøm, Kerstin; Skårderud, Finn; Halsa, Astrid Dagmar (). Maternal functioning and child outcome.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Om Mosaikk-prosjektet.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Å være mamma med psykiske helseplager : Sykmeldt fra jobben, men ikke fra moderskapet.
 • Søderstøm, Kerstin; Halsa, Astrid Dagmar (). At home and elsewehere: How do children handle daily life growing up with a «mad mother» or a drunk father?.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Proesjonelt arbeid med barn som vosker opp med psykisk syke eller rusmisbrukende foreldre.
 • Halsa, Astrid (). Oppvekst i familier med psykiske vansker eller rusbelastning.
 • Halsa, Astrid (). Forebyggende arbeid for barn med psykisk syke foreldre : hvordan kan skole og barnehage bidra?.
 • Halsa, Astrid (). Vellykket forebygging : finnes det noen suksesskriterier?.
 • Halsa, Astrid (). "Du er ikke den eneste" : hvordan forebygge psykososiale problemer hos barn med psykisk syke foreldre.
 • Halsa, Astrid (). Hvordan kan voksenpsykiatrien hjelpe barna.
 • Halsa, Astrid (). "Mamma med nerver" : en drøfting av mødrenes erfaringer med morsrollen og hjelpeapparatet.
 • Halsa, Astrid (). Psykisk syk og mamma : utfordringer i det barnefokuserte arbeidet i voksenpsykiatrien : belyst ved foreldreerfaringer og erfaringer fra ansatte.
 • Halsa, Astrid (). Moderskap og barneomsorg i velferdsstaten når mor har psykiske helseplager.
 • Halsa, Astrid (). Mamma med nerver : en studie av moderskap og barneomsorg i velferdsstaten.
 • Halsa, Astrid (). "Mamma med nerver " - normalitetsfasadens nødvendige beskyttelse.
 • Halsa, Astrid (). Madness and motherhood : mothering alone.
 • Halsa, Astrid (). Psykiske helseplager og foreldreskap : ulike betingelser for mestring.
 • Halsa, Astrid (). Psykiske helseplager og foreldreskap : ulike betingelser for mestring.
 • Halsa, Astrid (). Psykiske lidelser og barneomsorg : hva strever psykisk syke foreldre med i omsorgen for sine barn? : paper.
 • Halsa, Astrid (). Everyday life in families with mental ill parents.

Annet (8)

 • Halsa, Astrid Dagmar (). Barn som er pårørende til foreldre som er i rusbehandling – hvordan kan fagfolk hjelpe barna.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Presentasjon av Mosaikkprosjektet.
 • Halsa, Astrid Dagmar; Grimsgaard, Anne-Cathrine (). Vanskelige følelser – når mor eller far drikker og ruser seg.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Spør en forsker: Forskes det på barn og unge?.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Når mor er deppa eller far ruser seg.
 • Halsa, Astrid Dagmar (). Foreldreskap og psykiske helseplager : hvordan finne en passende nøkkel til låste dører?.
 • Halsa, Astrid (). Forventninger til det gode foreldreskapet.
 • Halsa, Astrid (). Mamma - og psykisk syk.