Language: NOR | ENG

Arve Thorsberg

Seniorrådgiver
E-post:
arve.thorsberg@inn.no
Telefon:
+47 61 28 81 36
Mobiltelefon:
+47 990 45 070
Avd./Fakultet:
Utdanningsavdelingen
Enhet:
Studieavdelingen
Besøksadresse:
Studiested Elverum
Terningen Arena
Hamarvegen 112
2406 Elverum
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

Rådgiver i arbeid med studieplaner. Sekretærfunksjon for høgskolens Utdanningsutvalg. Administrator av høgskolens Studiehåndbøker. Høgskolens kontakt til NOKUTs nasjonale spørreundersøkelse  Studiebarometeret

Teknisk/administrativ representant  i Høgskolestyret (perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2019)

Bakgrunn

Hovedfag i Statsvitenskap fra NTNU.

Ansatt ved høgskolen siden august 2004.