Language: NOR | ENG

Arna Björg Arnadottir

Seniorrådgiver
Avd./Fakultet:
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Enhet:
Høgskoleadministrasjonen
Besøksadresse:
Studiested Evenstad
Anne Evenstads veg 80
2480 Koppang
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

En pedagogisk rådgiver ved det enkelte fakultet har ansvar for koordinering og oppfølging av kompetanseutviklingstilbud på sitt fakultet, tilrettelegging for møteplasser hvor erfaringsdeling om god undervisningspraksis kan finne sted, i tett samarbeid med prodekan utdanning og øvrig fakultetsledelse.

Vedkommende skal være en pådriver for IKT-støttet læring, og bidra til nytenkning av pedagogiske løsninger, for å sikre relevante og attraktive undervisnings- lærings- og vurderingsformer ved høgskolen.

https://www.inn.no/om-hoegskolen/organisering/hoegskoleadministrasjonen/utdanningsavdelingen/seksjon-for-uh-pedagogikk-og-kvalitet-i-utdanning 

Ansvarsområder

Nettstudier, Opplæring/kurs, Digitalisering, Nettpedagogikk, Seminarer, Fleksibel læring for voksne