Anne-Karin Sunnevåg

Førstelektor
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Jeg er førstelektor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Høgskolen i Innlandet. Jeg har en mastergrad i pedagogikk fra Pedagogisk Forsknings Institutt ved Universitetet i Oslo, og har mange års erfaring som lærer i norsk grunnskole og som avdelingsleder i barnehage. Jeg underviser i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen  og ved master i utdanningsledelse ved Høgskolen. Ved SePU er jeg tilknyttet flere forsknings- og utviklingsprosjekter i Norge og Danmark.

Prosjekter (19)

Avsluttede (19)

Vis avsluttedet prosjekter

Arbeidsoppgaver

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU)

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Forskningsemner

Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Ekspertområder

Skoleutvikling, Forbedringsarbeid i barnehage og skole, Skole-hjem samarbeid, Klasseledelse

Publikasjoner (109)

Utvalgte (109)

 • Nordahl, Thomas; Nordahl, Sigrid Øyen; Sunnevåg, Anne-Karin; Berg, Bjørn; Martinsen, Marianne (). Det gode er det fremragende sin fiende: Resultater fra kartleggingsundersøkelser i Kristiansand kommune. 153 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Forbedringsarbeid i barnehagen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Forbedringsarbeid i danske folkeskoler - en effektstudie med vekt på elevers læringsmiljø og læringsutbytte.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Qvortrup, Lars; Skov Hansen, Line; Hansen, Ole; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt (). Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-541-2. 119 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kvalitet i barnehagen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Forbedringsarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Forbedringsarbeid i pedagogisk praksis..
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). En kvalitativ god barnehage for alle bran, også gutta!.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skoleutvikling.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Barnehage og skoleutvikling.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). LP: Danmarks største skoleutviklingsprosjekt.
 • Lekhal, Ratib; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Vigmostad, Inger; Myhr, Lars Arild (). Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-921-5. 94 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kvalitet i barnehagen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole-hjemsamarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Resultater fra kartleggingsundersøkelser i danske dagtilbud 2012.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole-hjemsamarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole-hjemsamarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena - kunnskaps- og metodeutvikling i forhold til at barns stemme skal bli hørt.
 • Hoel, Trine; Bergh, Anne-Dorothea; Sæta, Kristin; Sunnevåg, Anne-Karin (). Regional ledelse av FoU-arbeid i barnehager. 5 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Lyngar, Inger Lise (). Forståelse og bruk av resultater. 9 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Barnehagen som lærings- og danningsarena. 70 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Dagtilbud med høy, god og lav kvalitet.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Knudsmoen, Hege; Vigmostad, Inger (). En god kartleggingsmetode som ikke er uttrykk for en skoleforståelse av læring.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Forståelse av forsknings- og utviklingsarbeid i barnehager. 6 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Sosial, faglig og opplevd inklusjon.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Lyngar, Inger-Lise (). Forståelse og bruk av resultater. ISBN 978-82-7671-890-4. 13 s.
 • Hoel, Trude; Bergh, Anne Dorothea; Sæta, Kristin; Sunnevåg, Anne-Karin (). Regional ledelse av FoU-arbeid i barnehager. ISBN 978-82-7671-890-4. 9 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Andersen, Pia Guttorm (). Utviklingsarbeid og endringsprosesser. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42314-5. 44 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena : en artikkelsamling om forsknings- og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark. ISBN 978-82-7671-890-4. 101 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Om å bli noen og lære noe.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Bakke, Elin (). Retningslinjer for bacheloroppgave i grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Det ved vi om - vurdering for læring. ISBN 978-87-7281-739-2. 48 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Thomas (). Forståelse av forsknings- og utviklingsarbeid i barnehager. ISBN 978-82-7671-890-4. 8 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Dobson, Stephen R; Knudsmoen, Hege (). Vurderingspraksis : beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205423077. 55 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Knudsmoen, Hege; Johnsen, Trond; Qvortrup, Lars (). Kvalitet i dagtilbuddet - set med børneøjne. En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud. Dafolo A/S. ISBN 9788772816821. 120 s.
 • Nordahl, Thomas; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Qvortrup, Lars (). Resultater af brug af LP-modellen i danske folkeskoler: evaluering af arbejdet med LP-modellen 2008-2011. Dafolo A/S. ISBN 9788772816814. 110 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Betydningen av et godt skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Betydningen av et godt skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Betydningen av et godt skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Åpent folkemøte om kvalitet i skolen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Utvikling av gode læringsmiljø i videregående opplæring.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Frafall i videregående opplæring.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Foreldrenes betydning for elevers læringsutbytte.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). E-Learning and School Development - Strengths and Challenges of Capacity Building in School Development Projects.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Lærer som leder med fokus på klasseledelse og pedagogisk analyse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kommunikasjon i lærergrupper.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Utvikling av egen klasseledelse med fokus på regler, konsekvenser, konflikthåndtering og lærerautoritet.
 • Hansen, Line Skov; Sunnevåg, Anne-Karin; Kostøl, Anne Kristoffersen (). E-learning and School Development - Strengths and challenges of capacity building in school development projects.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Dobson, Stephen R; Vigmostad, Inger (). Vurdering for læring. Rettet mot videregående opplæring. SePU-FAGSERIE. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-848-5. 49 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Vurdering for læring. Rettet mot grunnskolen. SePU-fagserie. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-840-9. 48 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro (). "Det er fedt" - Evaluering af det frivillge 10. skoleår i Danmark. Dafolo A/S. ISBN 978-87-7281-600-5. 72 s.
 • Nordahl, Thomas; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (). Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718416. 97 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro (). «Det er fedt». Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark. ISBN 9788276718126. 106 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse og relasjonsbygging.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole- hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Tolking av resultater fra kartleggingen i LP-modellen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kurs i LP-modellen for skolekoordinatorer og skoleledere.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kurs i LP-modellen for skolekoordinatorer og skoleledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Gevinster og utfordringer i arbeidet med LP-modellen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kurs i LP-modellen for skolekoordinatorer og skoleledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kurs i LP-modellen for skolekoordinatorer og skoleledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kurs i LP-modellen for skolekoordinatrorer og skoleledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Utviklingsarbeid og innovasjonsprosesse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Gjennomstrømning i høyerer utdanning.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Hvordan få ansatte med i utviklingsarbeid?.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Presentasjon av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid i videregående opplæring.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Læringsmiljøets betydning for elevenes atferd.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Andersen, Pia Guttorm (). Hvor er nøklene - i arbeidet med endring og utvikling i skolen?.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Andersen, Pia Guttorm (). Det ved vi om udviklingsarbejde og innovationsprosesser. ISBN 9788772815145. 49 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Hvordan lykkes som skoleeier? Et miniseminar for kommunestyret i Lillehammer.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Hva skjer i skolestua? Hva forteller forskning om tilpasset opplæring og pedagogisk praksis, om innsatsen i skolen og elevenes læring og utvikling.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Endring i organisasjoner. Hvordan bygge god kultur?.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). LP-modellen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Gustavsen, Ann Margareth (). Implementering av LP-modellen. Evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009. ISBN 9788276717891. 140 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Uligheder og variationer - Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer. ISBN 9788799140886. 123 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Uligheder og variationer: Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer. ISBN 9788799140886. 123 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kunnskap om implementering - en forutsetning for å lykkes med utviklingsarbeid i skolen?.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Implementering av utviklingsarbeid i skolen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Gjennomstrømming i videregående opplæring.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Foreldreengasjement.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Analyse av utfordringer i skolen sett i lys av det kontekstuelle perspektivet, aktørperspektivet og individperspektivet.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Ottosen, Anna Linnea (). LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 / Evaluation of the LP-model. ISBN 9788276717372. 170 s.
 • Nordahl, Thomas; Tveit, Arne; Ertesvåg, Sigrun K.; Ertesvåg, Sigrun K.; Nergaard, Svein; Gustavsen, Ann Margareth; Gustavsen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (). Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. 55 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Evaluering av videreføring av LP-modellen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid : foreldrenes betydning for barnas skolegang.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Læringsmiljøet som beskyttelsesfaktor mot skjevutvikling i grunnopplæringen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). LP-modellen som utviklingsarbeid i skolen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Teaching with enthusiasm.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Sensurering av forskning.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Om forskning på spesialundervisning.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Spesialundervisning i grunnskolen - stor avstand mellom idealer og realiteter.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Barnet som aktør - virkelighetsoppfatninger og mestringsstrategier.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Kvalifisering og dekvalifisering i grunnskolen.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Spesialundervisningen i grunnskolen : stor avstand mellom idealer og realiteter Special education in compulsory primary and lower secondary school : a large difference between ideals and realities. ISBN 9788276716542. 63 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Engasjement i undervisningen. En eksplorerende undersøkelse av vietenskaplig ansattes oppfattelse av fenomenet engasjement i undervisningen. 114 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Engasjement i undervisningen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Tilpasset opplæring.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (10)

 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Forbedringsarbeid i barnehagen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Forbedringsarbeid i danske folkeskoler - en effektstudie med vekt på elevers læringsmiljø og læringsutbytte.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). LP: Danmarks største skoleutviklingsprosjekt.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Dagtilbud med høy, god og lav kvalitet.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Sosial, faglig og opplevd inklusjon.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Om å bli noen og lære noe.
 • Hansen, Line Skov; Sunnevåg, Anne-Karin; Kostøl, Anne Kristoffersen (). E-learning and School Development - Strengths and challenges of capacity building in school development projects.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kunnskap om implementering - en forutsetning for å lykkes med utviklingsarbeid i skolen?.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Barnet som aktør - virkelighetsoppfatninger og mestringsstrategier.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Kvalifisering og dekvalifisering i grunnskolen.

Bøker (27)

 • Nordahl, Thomas; Nordahl, Sigrid Øyen; Sunnevåg, Anne-Karin; Berg, Bjørn; Martinsen, Marianne (). Det gode er det fremragende sin fiende: Resultater fra kartleggingsundersøkelser i Kristiansand kommune. 153 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Qvortrup, Lars; Skov Hansen, Line; Hansen, Ole; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt (). Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-541-2. 119 s.
 • Lekhal, Ratib; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Vigmostad, Inger; Myhr, Lars Arild (). Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-921-5. 94 s.
 • Hoel, Trine; Bergh, Anne-Dorothea; Sæta, Kristin; Sunnevåg, Anne-Karin (). Regional ledelse av FoU-arbeid i barnehager. 5 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Lyngar, Inger Lise (). Forståelse og bruk av resultater. 9 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Barnehagen som lærings- og danningsarena. 70 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Forståelse av forsknings- og utviklingsarbeid i barnehager. 6 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Lyngar, Inger-Lise (). Forståelse og bruk av resultater. ISBN 978-82-7671-890-4. 13 s.
 • Hoel, Trude; Bergh, Anne Dorothea; Sæta, Kristin; Sunnevåg, Anne-Karin (). Regional ledelse av FoU-arbeid i barnehager. ISBN 978-82-7671-890-4. 9 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Andersen, Pia Guttorm (). Utviklingsarbeid og endringsprosesser. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42314-5. 44 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena : en artikkelsamling om forsknings- og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark. ISBN 978-82-7671-890-4. 101 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Det ved vi om - vurdering for læring. ISBN 978-87-7281-739-2. 48 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Thomas (). Forståelse av forsknings- og utviklingsarbeid i barnehager. ISBN 978-82-7671-890-4. 8 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Dobson, Stephen R; Knudsmoen, Hege (). Vurderingspraksis : beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205423077. 55 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Knudsmoen, Hege; Johnsen, Trond; Qvortrup, Lars (). Kvalitet i dagtilbuddet - set med børneøjne. En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud. Dafolo A/S. ISBN 9788772816821. 120 s.
 • Nordahl, Thomas; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Qvortrup, Lars (). Resultater af brug af LP-modellen i danske folkeskoler: evaluering af arbejdet med LP-modellen 2008-2011. Dafolo A/S. ISBN 9788772816814. 110 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro (). "Det er fedt" - Evaluering af det frivillge 10. skoleår i Danmark. Dafolo A/S. ISBN 978-87-7281-600-5. 72 s.
 • Nordahl, Thomas; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (). Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718416. 97 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro (). «Det er fedt». Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark. ISBN 9788276718126. 106 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Andersen, Pia Guttorm (). Det ved vi om udviklingsarbejde og innovationsprosesser. ISBN 9788772815145. 49 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Gustavsen, Ann Margareth (). Implementering av LP-modellen. Evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009. ISBN 9788276717891. 140 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Uligheder og variationer - Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer. ISBN 9788799140886. 123 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Uligheder og variationer: Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer. ISBN 9788799140886. 123 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Ottosen, Anna Linnea (). LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 / Evaluation of the LP-model. ISBN 9788276717372. 170 s.
 • Nordahl, Thomas; Tveit, Arne; Ertesvåg, Sigrun K.; Ertesvåg, Sigrun K.; Nergaard, Svein; Gustavsen, Ann Margareth; Gustavsen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (). Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. 55 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Spesialundervisningen i grunnskolen : stor avstand mellom idealer og realiteter Special education in compulsory primary and lower secondary school : a large difference between ideals and realities. ISBN 9788276716542. 63 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Engasjement i undervisningen. En eksplorerende undersøkelse av vietenskaplig ansattes oppfattelse av fenomenet engasjement i undervisningen. 114 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (54)

 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kvalitet i barnehagen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Resultater fra kartleggingsundersøkelser i danske dagtilbud 2012.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Betydningen av et godt skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Betydningen av et godt skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Betydningen av et godt skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Åpent folkemøte om kvalitet i skolen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Utvikling av gode læringsmiljø i videregående opplæring.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Frafall i videregående opplæring.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Foreldrenes betydning for elevers læringsutbytte.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). E-Learning and School Development - Strengths and Challenges of Capacity Building in School Development Projects.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Lærer som leder med fokus på klasseledelse og pedagogisk analyse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kommunikasjon i lærergrupper.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Utvikling av egen klasseledelse med fokus på regler, konsekvenser, konflikthåndtering og lærerautoritet.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse og relasjonsbygging.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole- hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Tolking av resultater fra kartleggingen i LP-modellen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kurs i LP-modellen for skolekoordinatorer og skoleledere.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kurs i LP-modellen for skolekoordinatorer og skoleledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Gevinster og utfordringer i arbeidet med LP-modellen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kurs i LP-modellen for skolekoordinatorer og skoleledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kurs i LP-modellen for skolekoordinatorer og skoleledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kurs i LP-modellen for skolekoordinatrorer og skoleledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Utviklingsarbeid og innovasjonsprosesse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Gjennomstrømning i høyerer utdanning.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Hvordan få ansatte med i utviklingsarbeid?.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Presentasjon av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid i videregående opplæring.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Læringsmiljøets betydning for elevenes atferd.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Hvordan lykkes som skoleeier? Et miniseminar for kommunestyret i Lillehammer.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Hva skjer i skolestua? Hva forteller forskning om tilpasset opplæring og pedagogisk praksis, om innsatsen i skolen og elevenes læring og utvikling.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Endring i organisasjoner. Hvordan bygge god kultur?.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). LP-modellen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Implementering av utviklingsarbeid i skolen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Gjennomstrømming i videregående opplæring.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Foreldreengasjement.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Analyse av utfordringer i skolen sett i lys av det kontekstuelle perspektivet, aktørperspektivet og individperspektivet.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Evaluering av videreføring av LP-modellen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole - hjem samarbeid : foreldrenes betydning for barnas skolegang.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Læringsmiljøet som beskyttelsesfaktor mot skjevutvikling i grunnopplæringen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). LP-modellen som utviklingsarbeid i skolen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Teaching with enthusiasm.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Spesialundervisning i grunnskolen - stor avstand mellom idealer og realiteter.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Engasjement i undervisningen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Tilpasset opplæring.

Annet (18)

 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Kvalitet i barnehagen.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Forbedringsarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Forbedringsarbeid i pedagogisk praksis..
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). En kvalitativ god barnehage for alle bran, også gutta!.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skoleutvikling.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Barnehage og skoleutvikling.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole-hjemsamarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Klasseledelse.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole-hjemsamarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Skole-hjemsamarbeid.
 • Sunnevåg, Anne-Karin (). Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena - kunnskaps- og metodeutvikling i forhold til at barns stemme skal bli hørt.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Knudsmoen, Hege; Vigmostad, Inger (). En god kartleggingsmetode som ikke er uttrykk for en skoleforståelse av læring.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Bakke, Elin (). Retningslinjer for bacheloroppgave i grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Dobson, Stephen R; Vigmostad, Inger (). Vurdering for læring. Rettet mot videregående opplæring. SePU-FAGSERIE. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-848-5. 49 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Vurdering for læring. Rettet mot grunnskolen. SePU-fagserie. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-840-9. 48 s.
 • Sunnevåg, Anne-Karin; Andersen, Pia Guttorm (). Hvor er nøklene - i arbeidet med endring og utvikling i skolen?.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Sensurering av forskning.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (). Om forskning på spesialundervisning.