Anne Stine Dolva

Prodekan forskning
E-post:
anne-stine.dolva@inn.no
Telefon:
+47 61 28 80 24
Mobiltelefon:
+47 404 08 778
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (1)

Publikasjoner (92)

Utvalgte (92)

 • Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Thyness, Else Merete; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine (). Ergoterapeuter i norske kommuner: I hvilken grad opplever de å påvirke kommunens målsettinger?.
 • Arntzen, Cathrine; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel (). Community-based occupational therapy in Norway: Content, dilemmas, and priorities.
 • Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Thyness, Else Merete; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine (). Perceived influence on service goals among community-working occupational therapists in Norway.
 • Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Hagby, Cathrine; Sveen, Unni; Horghagen, Sissel; Thyness, Else Merete; Arntzen, Cathrine (). Involvement in research and development projects among community-working occupational therapists in Norway. 15 s.
 • Jevne, Kjersti Wessel; Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine (). Skoleforløpet- erfaringer fra foreldre til barn med Downs syndrom..
 • Lindstad, Marte Ørud; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (). Interprofessional learning in community-based practice: occupational therapy-students’ learning experiences..
 • Arntzen, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Thyness, Else Merete; Seberg, Merethe (). KE prosjektet 2017 til 2022 Kommuneergoterapi. Kjennetegn før og etter å ha blitt en lovpålagt tjeneste.
 • Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Bonsaksen, Tore; Thyness, Else Merete; Seberg, Merethe (). Kommuneergoterapi: Kjennetegn før og etter å ha blitt en lovpålagt tjeneste.
 • Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine; Horghagen, Sissel; Dolva, Anne-Stine; Sveen, Unni; Thyness, Else Merete; Bonsaksen, Tore; Seberg, Merethe (). Kjennetegn ved den kommunale ergoterapitjenesten i Norge i 2017.
 • Dolva, Anne-Stine (). “Friends do the same things” – Social participation of adolescents with intellectual disability.
 • Kleiven, Jo; Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine (). Venner og vennskap hos barn og unge; en selektiv gjennomgang av faglitteratur. 40 s.
 • Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (). «Skulder ved skulder» – felles praksis for studenter fra tre profesjonsutdanninger. Et pilotprosjekt.
 • Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (). Studenters erfaringer med tverrprofesjonell samarbeidslæring: Fra «prøvekanin» til pioner Students' experiences gained through interprofessional learning: from «guinea pig» to pioneer.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygaard, Egil; Ostad, Johanne; Dolva, Anne-Stine; Lyster, Solveig-Alma Halaas (). The profile of social functioning in children with Down syndrom (The Down Syndrome LanguagePlus-project).
 • Dolva, Anne-Stine (). Skulder ved skulder - felles praksis for studenter ved tre profesjonsutdanninger. Et pilotprosjekt.
 • Dolva, Anne-Stine (). Beretninger om fritid.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Lena, Krumlinde-Sundholm (). Normative Scores for the Pediatric Evaluation of Disability Inventory in Norway.
 • Dolva, Anne-Stine; Kollstad, Marit; Kleiven, Jo (). Beretninger om fritid : fra ungdom med utviklingshemming.
 • Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (). Tverrprofesjonell samarbeidslæring – «Skulder ved Skulder». Et pilotprosjekt..
 • Horghagen, Sissel; Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Hagby, Cathrine; Solbakken, Alf Inge; Sveen, Unni; Thyness, Else Merete (). På vei inn i en kunnskapsbasert praksis Ergoterapeuters begrunnelser for bruk eller ikke bruk av vurderingsredskaper.
 • Dolva, Anne-Stine (). Oppfølgingsstudie av barn med Down syndrom.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygård, Egil; Ostad, Johanne; Dolva, Anne-Stine; Lyster, Solveig-Alma Halaas (). The profile of social functioning in children with Down syndrome.
 • Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud (). Skulder ved Skulder.
 • Dolva, Anne-Stine; Sveen, Unni; Bonsaksen, Tore; Hagby, Cathrine; Horghagen, Sissel; Solbakken, Alf Inge; Thyness, Else Merete (). Hvilke undersøkelses- og vurderingsredskaper bruker norske ergoterapeuter? Resultater fra medlemsundersøkelsen i 2013: Del 3.
 • Bonsaksen, Tore; Hagby, Cathrine; Solbakken, Alf Inge; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Dolva, Anne-Stine; Thyness, Else Merete (). I hvilke situasjoner bruker norske ergoterapeuter undersøkelses- og vurderingsredskaper? Resultater fra medlemsundersøkelsen i 2013: Del 2.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena; Berg, Marie (). Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) med norske normverdier.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo (). Independent and supported physical leisure activitites of adolescents with Down syndrome.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo (). Fritidsaktiviteter hos ungdom med Downs syndrom: aktive med hva og sosiale med hvem?.
 • Wangensteen, Sigrid; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit (). "Skulder ved skulder" : Tverrprofesjonell samarbeidslæring _ felles praksis for studneter fra tre profesjonsutdanninger. Et pilotprosjekt..
 • Dolva, Anne-Stine (). Fritidsaktiviteter for ungdom med utviklingshemming.
 • Hagby, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Solbakken, Alf Inge; Thyness, Else Merete (). Bruker norske ergoterapeuter undersøkelses- og vurderingsredskaper? Resultater fra medlemsundersøkelsen i 2013: Del 1.
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Norsk forskning om funksjonshemming : oppfyller den målet om å fremme deltakelse og likestilling?.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Kollstad, Marit (). Actual leisure participation of Norwegian adolescents with Down syndrome.
 • Dolva, Anne-Stine; Skaare, Sigrun Dancke (). Er aktive med foreldrenes hjelp.
 • Andersen, Christina Strandholt; Dolva, Anne-Stine (). Children’s perspective on their right to participate in decision-making according to the United Nations Convention on the Rights of the Child article 12.
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Et blikk i bakspeilet : norsk forskning om funksjonshemming 2004 - 2012. 16 s.
 • Dolva, Anne-Stine (). Deltakelse på fritid : hvilke muligheter brukes av ungdom med utviklingshemming?.
 • Dolva, Anne-Stine (). Overgangen fra barnehage til skole for barn med Down syndrom.
 • Hagby, Cathrine; Thyness, Else Merete; Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Solbakken, Alf Inge; Brännare, Mareena (). Hvordan kan vi lage et enda bedre fagblad?.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena (). Is there a need to develop cultural norm values?.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena (). Is there a need to develop cultural adjusted norm values?.
 • Dolva, Anne-Stine; Kollstad, Marit; Kleiven, Jo (). Fritidsaktivitet for ungdom med utviklingshemming : hvilke muligheter blir brukt?.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Dybvik, Bjarne; Johansen, Astrid Smedsrud (). Wheelchair handball.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Kollstad, Marit (). Independent and assisted leisure activity participation of adolscents with intellectual disability.
 • Dolva, Anne-Stine (). Deltakelse i fritidsaktiviteter : ungdom med utviklingshemming.
 • Kleiven, Jo; Berg, Marie; Krumlinde-sundholm, Lena; Dolva, Anne-Stine (). The Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) - Differences between the US and the Norwegian Normative Samples. 81 s.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena (). Er det behov for nasjonale test norm verdier? Erfaringer fra utviklingen av norske normer for PEDI.
 • Berg, Marie; Kleiven, Jo; Dolva, Anne-Stine; Krumline-Sundholm, Lena (). Cross-cultural validation of Pediatric Evaluation of Disability Inventory using rasch analsysis.
 • Kollstad, Marit; Dybvik, Bjarne; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud (). Rullestolhåndball for alle.
 • Dolva, Anne-Stine (). Inkludering i en ulvetid : Elever med utviklingshemming i skolen - ressurs eller belastning.
 • Dolva, Anne-Stine; Gustavsson, Anders; Borell, Lena; Hemmingsson, Helena (). Facilitating peer interaction : support to children with Down syndrome in mainstream schools.
 • Dolva, Anne-Stine (). Samhandlingens kraft : barns deltakelse i "en skole for alle".
 • Dolva, Anne-Stine (). Peer interaction in activities.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Dybvik, Bjarne (). Prosjektpraksis på vernepleiestudiet – rullestolhåndball.
 • Dolva, Anne-Stine (). Samhandling : støttet av lærere og assistenter.
 • Dolva, Anne-Stine; Hemmingsson, Helena; Gustavsson, Anders; Borell, Lena (). Children with Down syndrome in mainstream schools: peer interaction in activities.
 • Dolva, Anne-Stine (). Ferdigheter og deltagelse hos barn med Down syndrom.
 • Dolva, Anne-Stine (). Deltagelse og samhandling : muligheter og utfordringer.
 • Dolva, Anne-Stine (). Barn accepterar Downs syndrom och olikheter.
 • Dolva, Anne-Stine (). Children with Down syndrome in mainstream schools : conditions influencing participation.
 • Dolva, Anne-Stine (). Peer interaction in mainstream classes.
 • Dolva, Anne-Stine (). Möjligheter för barn med Downs syndrom i vanlig skola.
 • Dolva, Anne-Stine (). Children with Down syndrome in mainstream schools : conditions influencing participation. ISBN 9789174095142.
 • Dolva, Anne-Stine (). Deltakelse i skole og hverdagsliv.
 • Dolva, Anne-Stine (). Rettigheter og deltakelse for barn med utviklingshemming.
 • Dolva, Anne-Stine (). School participation.
 • Dolva, Anne-Stine (). Samhandling i klassen.
 • Dolva, Anne-Stine (). Ferdigheter, selvstendighet og samhandling med jevnaldrende i skolen hos barn med Downs syndrom.
 • Dolva, Anne-Stine (). Functional skills and independence in relation to postponed elementary school entry among children with Down syndrome.
 • Dolva, Anne-Stine (). "Ready" for elementary school entry?.
 • Dolva, Anne-Stine; Lilja, Margareta; Hemmingsson, Helena (). Functional performance characteristics associated with postponing elementary school entry among children with Down syndrome.
 • Dolva, Anne-Stine; Einang, Anne Grete; Aalandslid, Margit (). Skolestart med muligheter for god læring med innhold og mening.
 • Dolva, Anne-Stine (). Ferdigheter og selvstendighet hos barn med Downs syndrom i forhold til utsatt skolestart.
 • Dolva, Anne-Stine (). Skolestart med muligheter.
 • Dolva, Anne-Stine (). Effektmål av ergoterapi for barn.
 • Dolva, Anne-Stine (). Postponed elementary school entry among children with Downs syndrome in relation to functional performance skills and independence.
 • Dolva, Anne-Stine; Aalandslid, Margit (). Skolestart med muligheter : om overgangen fra barnehage til skole for barn med Downs syndrom.
 • Dolva, Anne-Stine (). - Det går nok bedre enn dere tror. Forventninger, erfaringer og råd fra foreldre.
 • Dolva, Anne-Stine; Aalandslid, Margit (). Å begynne på skolen.
 • Dolva, Anne-Stine (). Ferdigheter omkring skolestart hos barn med DS.
 • Dolva, Anne-Stine (). Premissser for inkludering og god læring.
 • Dolva, Anne-Stine; Aalandslid, Margit (). Skolestart med muligheter : om overgangen fra barnehage til skole for barn med Downs syndrom. ISBN 8292518029. 107 s.
 • Dolva, Anne-Stine (). Down syndrom og skolestart.
 • Dolva, Anne-Stine; Aalandslid, Margit (). Utfordringer og muligheter ved overgang fra barnehage til skole for barn med funksjonsnedsettelser.
 • Dolva, Anne-Stine (). Overgang fra barnehage til skole for barn med Down syndrom.
 • Dolva, Anne-Stine (). Down syndrome diagnosis and parental diapers worry.
 • Dolva, Anne-Stine (). Funksjonelle ferdigheter og hjelpebehov hos barn med Downs syndrom.
 • Dolva, Anne-Stine (). Variasjon i ferdigheter hos barne med Down syndrom ved overgang fra barnehage til skole.
 • Dolva, Anne-Stine; Coster, Wendy; Lilja, Margareta (). Functional Performance in Children With Down Syndrome.
 • Dolva, Anne-Stine (). De gode overgangene : når skolen fungerer bra, har vi som familie det bra.
 • Dolva, Anne-Stine (). Overgang fra barnehage til skole.
 • Jahnsen, Reidun Birgitta; Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Høyem, Randi (). Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Norsk tillegg til den amerikanske manualen som ble utgitt i oktober 1992. ISBN 8291473056. 95 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (23)

Bøker (6)

 • Kleiven, Jo; Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine (). Venner og vennskap hos barn og unge; en selektiv gjennomgang av faglitteratur. 40 s.
 • Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (). Tverrprofesjonell samarbeidslæring – «Skulder ved Skulder». Et pilotprosjekt..
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Et blikk i bakspeilet : norsk forskning om funksjonshemming 2004 - 2012. 16 s.
 • Dolva, Anne-Stine (). Children with Down syndrome in mainstream schools : conditions influencing participation. ISBN 9789174095142.
 • Dolva, Anne-Stine; Aalandslid, Margit (). Skolestart med muligheter : om overgangen fra barnehage til skole for barn med Downs syndrom. ISBN 8292518029. 107 s.
 • Jahnsen, Reidun Birgitta; Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Høyem, Randi (). Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Norsk tillegg til den amerikanske manualen som ble utgitt i oktober 1992. ISBN 8291473056. 95 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (48)

 • Jevne, Kjersti Wessel; Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine (). Skoleforløpet- erfaringer fra foreldre til barn med Downs syndrom..
 • Lindstad, Marte Ørud; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (). Interprofessional learning in community-based practice: occupational therapy-students’ learning experiences..
 • Arntzen, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Thyness, Else Merete; Seberg, Merethe (). KE prosjektet 2017 til 2022 Kommuneergoterapi. Kjennetegn før og etter å ha blitt en lovpålagt tjeneste.
 • Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Bonsaksen, Tore; Thyness, Else Merete; Seberg, Merethe (). Kommuneergoterapi: Kjennetegn før og etter å ha blitt en lovpålagt tjeneste.
 • Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine; Horghagen, Sissel; Dolva, Anne-Stine; Sveen, Unni; Thyness, Else Merete; Bonsaksen, Tore; Seberg, Merethe (). Kjennetegn ved den kommunale ergoterapitjenesten i Norge i 2017.
 • Dolva, Anne-Stine (). “Friends do the same things” – Social participation of adolescents with intellectual disability.
 • Dolva, Anne-Stine (). Skulder ved skulder - felles praksis for studenter ved tre profesjonsutdanninger. Et pilotprosjekt.
 • Dolva, Anne-Stine (). Beretninger om fritid.
 • Dolva, Anne-Stine (). Oppfølgingsstudie av barn med Down syndrom.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygård, Egil; Ostad, Johanne; Dolva, Anne-Stine; Lyster, Solveig-Alma Halaas (). The profile of social functioning in children with Down syndrome.
 • Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud (). Skulder ved Skulder.
 • Wangensteen, Sigrid; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit (). "Skulder ved skulder" : Tverrprofesjonell samarbeidslæring _ felles praksis for studneter fra tre profesjonsutdanninger. Et pilotprosjekt..
 • Dolva, Anne-Stine (). Fritidsaktiviteter for ungdom med utviklingshemming.
 • Dolva, Anne-Stine (). Deltakelse på fritid : hvilke muligheter brukes av ungdom med utviklingshemming?.
 • Dolva, Anne-Stine (). Overgangen fra barnehage til skole for barn med Down syndrom.
 • Hagby, Cathrine; Thyness, Else Merete; Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Solbakken, Alf Inge; Brännare, Mareena (). Hvordan kan vi lage et enda bedre fagblad?.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena (). Is there a need to develop cultural norm values?.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Dybvik, Bjarne; Johansen, Astrid Smedsrud (). Wheelchair handball.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Kollstad, Marit (). Independent and assisted leisure activity participation of adolscents with intellectual disability.
 • Dolva, Anne-Stine (). Deltakelse i fritidsaktiviteter : ungdom med utviklingshemming.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena (). Er det behov for nasjonale test norm verdier? Erfaringer fra utviklingen av norske normer for PEDI.
 • Berg, Marie; Kleiven, Jo; Dolva, Anne-Stine; Krumline-Sundholm, Lena (). Cross-cultural validation of Pediatric Evaluation of Disability Inventory using rasch analsysis.
 • Dolva, Anne-Stine (). Inkludering i en ulvetid : Elever med utviklingshemming i skolen - ressurs eller belastning.
 • Dolva, Anne-Stine (). Peer interaction in activities.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Dybvik, Bjarne (). Prosjektpraksis på vernepleiestudiet – rullestolhåndball.
 • Dolva, Anne-Stine (). Samhandling : støttet av lærere og assistenter.
 • Dolva, Anne-Stine (). Ferdigheter og deltagelse hos barn med Down syndrom.
 • Dolva, Anne-Stine (). Children with Down syndrome in mainstream schools : conditions influencing participation.
 • Dolva, Anne-Stine (). Peer interaction in mainstream classes.
 • Dolva, Anne-Stine (). Rettigheter og deltakelse for barn med utviklingshemming.
 • Dolva, Anne-Stine (). School participation.
 • Dolva, Anne-Stine (). Samhandling i klassen.
 • Dolva, Anne-Stine (). Ferdigheter, selvstendighet og samhandling med jevnaldrende i skolen hos barn med Downs syndrom.
 • Dolva, Anne-Stine (). Functional skills and independence in relation to postponed elementary school entry among children with Down syndrome.
 • Dolva, Anne-Stine (). "Ready" for elementary school entry?.
 • Dolva, Anne-Stine (). Ferdigheter og selvstendighet hos barn med Downs syndrom i forhold til utsatt skolestart.
 • Dolva, Anne-Stine (). Skolestart med muligheter.
 • Dolva, Anne-Stine (). Effektmål av ergoterapi for barn.
 • Dolva, Anne-Stine (). Postponed elementary school entry among children with Downs syndrome in relation to functional performance skills and independence.
 • Dolva, Anne-Stine (). Ferdigheter omkring skolestart hos barn med DS.
 • Dolva, Anne-Stine (). Premissser for inkludering og god læring.
 • Dolva, Anne-Stine (). Down syndrom og skolestart.
 • Dolva, Anne-Stine; Aalandslid, Margit (). Utfordringer og muligheter ved overgang fra barnehage til skole for barn med funksjonsnedsettelser.
 • Dolva, Anne-Stine (). Overgang fra barnehage til skole for barn med Down syndrom.
 • Dolva, Anne-Stine (). Down syndrome diagnosis and parental diapers worry.
 • Dolva, Anne-Stine (). Funksjonelle ferdigheter og hjelpebehov hos barn med Downs syndrom.
 • Dolva, Anne-Stine (). Variasjon i ferdigheter hos barne med Down syndrom ved overgang fra barnehage til skole.
 • Dolva, Anne-Stine (). Overgang fra barnehage til skole.

Annet (15)

 • Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Thyness, Else Merete; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine (). Ergoterapeuter i norske kommuner: I hvilken grad opplever de å påvirke kommunens målsettinger?.
 • Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (). «Skulder ved skulder» – felles praksis for studenter fra tre profesjonsutdanninger. Et pilotprosjekt.
 • Dolva, Anne-Stine; Sveen, Unni; Bonsaksen, Tore; Hagby, Cathrine; Horghagen, Sissel; Solbakken, Alf Inge; Thyness, Else Merete (). Hvilke undersøkelses- og vurderingsredskaper bruker norske ergoterapeuter? Resultater fra medlemsundersøkelsen i 2013: Del 3.
 • Bonsaksen, Tore; Hagby, Cathrine; Solbakken, Alf Inge; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Dolva, Anne-Stine; Thyness, Else Merete (). I hvilke situasjoner bruker norske ergoterapeuter undersøkelses- og vurderingsredskaper? Resultater fra medlemsundersøkelsen i 2013: Del 2.
 • Hagby, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Solbakken, Alf Inge; Thyness, Else Merete (). Bruker norske ergoterapeuter undersøkelses- og vurderingsredskaper? Resultater fra medlemsundersøkelsen i 2013: Del 1.
 • Dolva, Anne-Stine; Askheim, Ole Petter (). Norsk forskning om funksjonshemming : oppfyller den målet om å fremme deltakelse og likestilling?.
 • Dolva, Anne-Stine; Skaare, Sigrun Dancke (). Er aktive med foreldrenes hjelp.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena (). Is there a need to develop cultural adjusted norm values?.
 • Kleiven, Jo; Berg, Marie; Krumlinde-sundholm, Lena; Dolva, Anne-Stine (). The Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) - Differences between the US and the Norwegian Normative Samples. 81 s.
 • Dolva, Anne-Stine (). Deltagelse og samhandling : muligheter og utfordringer.
 • Dolva, Anne-Stine (). Barn accepterar Downs syndrom och olikheter.
 • Dolva, Anne-Stine (). Möjligheter för barn med Downs syndrom i vanlig skola.
 • Dolva, Anne-Stine (). Deltakelse i skole og hverdagsliv.
 • Dolva, Anne-Stine; Aalandslid, Margit (). Skolestart med muligheter : om overgangen fra barnehage til skole for barn med Downs syndrom.
 • Dolva, Anne-Stine (). De gode overgangene : når skolen fungerer bra, har vi som familie det bra.