Language: NOR | ENG

Anne Skaret

Professor
E-post:
anne.skaret@inn.no
Telefon:
+47 62 51 76 81
Mobiltelefon:
+47 482 18 119
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for humanistiske fag
Besøksadresse:
Rom: 2C264
Alf Prøysens Hus (Hovedbygg fløy C – nyeste del)
Holsetgata 31 N-2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

1.8.2020–: Professor i nordisk litteratur og assisterende instituttleder ved Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Innlandet

2019–2020: Professor i nordisk litteratur, Høgskolen i Innlandet

2011–2019: Førsteamanuensis i nordisk litteratur, Høgskolen i Innlandet / Høgskolen i Hedmark

2009–2011: Høgskolelektor i norsk, Høgskolen i Hedmark

2004–2009: Ph.d.-stipendiat, Universitetet i Oslo / Høgskolen i Hedmark

2001–2003: Høgskolelektor i norsk, Høgskolen i Hedmark

Ekspertområder

Forskningsinteresser

Jeg forsker på nordisk litteratur, særlig barne- og ungdomslitteratur. Et sentralt forskningstema er barnelitteratur og medier, som jeg blant annet undersøker ved å utforske skulpturer som et barnelitterært medium. Andre interessefelt er bildebøker, barnelyrikk, litteraturformidling på ulike arenaer og Alf Prøysens barnelitteratur.

Andre aktiviteter

Jeg har en bistilling ved Norsk barnebokinstitutt, hvor jeg sammen med Hilde Hagerup leder forskningsprosjektet  Barnelitterære dannelsesprosesser. Kunstnerisk og vitenskapelig utforskning av forestillinger om hva barnelitteratur skal være og gjøre (2020–2022).

Sammen med Silje Harr Svare leder jeg forskergruppa  Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet. Jeg sitter i redaksjonsrådet til tidsskriftet Barnboken og har tidligere vært redaktør i  Barnelitterært forskningstidsskrift.

Siste publikasjoner

Svare, S. I. H. & Skaret, A. (2020). Menneske og natur i Hanne Bramness’ barnelyrikk. Skogen i hjartet som illustrert langdikt og som forestilling for barn. Nordisk samtidspoesiIX, s. 179-222.

Ørjasæter, K. & Skaret, A. (2019). Litteraturformidling og kunstopplevelse. En studie av Den kulturelle skolesekken. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Skaret, A. (2019). "Det er egentlig yndlingsstedet mitt på skolen". Litteraturformidlingspraksiser i skolebiblioteket. I K. Ørjasæter & A. Skaret (Red.), Litteraturformidlingens arenaer og praksiser (s. 63-78). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Skaret, A. & Ørjasæter, K. (2019). Litteraturformidling for barn og unge finner sted: bidrag til en teoriutvikling. I K. Ørjasæter & A. Skaret (Red.), Litteraturformidlingens arenaer og praksiser (s. 173-186). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Skaret, A. (2018). Annerledeshet i dyrefortellinger, slik barn ser det. En resepsjonsanalyse av bildeboka Prikken av Margret Rey og H. R. Rey. I A. M. V. Danbolt, G. T. Alstad & G. T. Randen (Red.), Litterasitet og flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning (s. 123-140). Bergen: Fagbokforlaget/LNU.

Skaret, A. (2018). Kulturelt mangfald i fantastisk barnelitteratur: Kulturmøte i dyreforteljinga Fremmed av Kaia, Bendik og Trond Brænne og Per Dybvig. I S. Slettan (Red.), Fantastisk litteratur for barn og unge (s. 25-40). Bergen: Fagbokforlaget.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Forskningsområder

Språk og litteratur