Anne Jørgensen Nordli

Førsteamanuensis

Faglige interesser

Faglig interesse/veileder innen: markedsføring, merkevareledelse, innovasjon/tjenesteinnovasjon/ innovasjon i reiselivet. Anne har i sin PhD avhandling forsket på måling av tjenesteinnovasjon, mer spesifikt bruken av det kvantitative instrumentet CIS (Community Innovation Survey) til måling av tjenesteinnovasjon i en reiselivs kontekst. Faglig interesse er spesielt knyttet til branding (merkevareledelse), og tjenesteinnovasjon på prosess/bedriftsnivå og reiseliv.

Bakgrunn

Anne har master I markedsføring fra Høgskolen I Buskerud (HiBu) og bachelor fra Høgskolen i Lillehammer innen økonomi/administrasjon. I sin master avhandlingen skrev hun om effektene av produkt plassering i film.

Arbeidsoppgaver

Undervisning, Forskning

Forskningsområder

Økonomi og ledelse

Forskningsemner

Forretningsutvikling, virksomhetsstyring og markedsføringsledelse

Ekspertområder

Marketing, Brand management and Service Innovation