Anne Mette Bjørgen

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Anne Mettes forskningsinteresser og -virksomhet er på det mediepedagogiske feltet, og spenner fra undervisning og læring med teknologi, barn og unges digitale kompetanser, til fleksibel undervisning og voksnes læring. Anne Mette er medlem i Senter for mediepedagogikk ( https://www.inn.no/forskning/hva-forsker-vi-paa/oppvekst-og-utdanning/mediepedagogikk), hvor hun f.t. er prosjektleder for prosjektet "Nettbrett i barneskolen". Hun har erfaring fra en rekke prosjekter med IKT i utdanning, både nasjonale (Lærende nettverk) og internasjonale (EU- og Erasmus+-prosjekter). Hun deltar også i forskningssenteret for Ph.D-programmet «Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling» ( https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/ph.d.-i-barn-og-unges-deltakelse-og-kompetanseutvikling). Anne Mette Bjørgen underviser og veileder først og fremst på BA-emnene «Mediepedagogikk» og «BA-oppgave med metode». Hun veileder også MA-studenter. 

Bjørgen`s research interests evolves around how we use and interpret media technology within and across educational settings and everyday life. Her research interests are primarily within the field of media education, particularly how participation in digital practices develop digital competence (digital literacies) among children and youth. She has published a number of articles on these matters. In her Ph.D. (University of Oslo, Dept. of Education) she investigated how young students between 9 – 13 years of age make sense of connections and disconnections in their digital practices across school and leisure time ( https://www.duo.uio.no/handle/10852/39302).

Bakgrunn

Anne Mette har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, ved Institutt for Pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Hun disputerte i april 2014 med avhandlingen «Digitale praksiser i samspill mellom kontekster. En undersøkelse av 9 - 13 åringers bruk, opplevelser og fortolkninger av digital teknologi i overganger mellom skole og fritid». Avhandlingen diskuterer hvordan skolen kan arbeide med digital kompetanse med utgangspunkt i elevenes digitale praksiser fra fritiden:  https://www.duo.uio.no/handle/10852/39302

Tidligere utdanning er hovedfag i Medier og kommunikasjon, mellomfag i sosiologi og engelsk grunnfag fra UiO. Hun har tidligere jobbet i flere år som prosjektleder på Senter for livslang læring ( https://www.inn.no/om-hoegskolen/fagavdelinger/senter-for-livslang-laering-sell). Her hadde hun ansvar for utvikling og gjennomføring av fleksibel undervisning, og for forskning- og utviklingsarbeid på dette feltet. 

Anne Mette har publisert flere artikler, bokkapitler, forsknings- og evalueringsrapporter på de nevnte feltene. Hun bidrar jevnlig som fagfelle/reviewer på artikler og bokkapitler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift og bøker. Hun har erfaring som sensor på BA- og MA-oppgaver, samt som opponent på doktorgradsarbeid.  

Bjørgen has previously worked as project manager at Centre for Lifelong Learning as head of the Research group and as responsible for media educational matters in flexible learning programs. She has extensive experience in developing and evaluating flexible learning programs online and campus-based. Her educational background is within the fields of Pedagogy (PhD), Media and communication studies and Sociology from University of Oslo. 

 

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning , Kultur, kommunikasjon og samfunn

Forskningsemner

Pedagogikk , Fagdidaktikk , Medier og digital kommunikasjon

Publikasjoner (70)

Utvalgte (70)

 • Bjørgen, Anne Mette (). Opponent på PhD prosesseminar.
 • Bjørgen, Anne Mette; Kristiansen, Line Heitman (). Hvordan kan yrkesidentiteten som paramedic utvikles gjennom videreutdanning? En undersøkelse av paramedic-studenters læringserfaringer på studieemnet Kommunikasjon og etikk..
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Bjørgen, Anne Mette; Haugsbakk, Geir Olav; Berild, Sveinung; Antonsen, Stein; Gillund, Mari; Akre, Ann-Grete Dybvik (). Introducing Digital Storytelling across the University.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Brett eller blyant?.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Brett eller blyant?.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Trenger barneskoleelever nettbrett?.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Skal vi bruke brett eller blyant i skolen?.
 • Fritze, Yvonne; Bjørgen, Anne Mette (). Media practices and media literacy in Media Education. A case study of student`s use of media in a Norwegian university college.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). When students and teachers' expectations of media use collide. Preliminary results from a Norwegian case study.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Når det enkle kan bli mer komplekst. Læreres refleksjoner om muligheter og utfordringer med bruk av nettbrett i barneskolen.
 • Kristiansen, Line Heitman; Bjørgen, Anne Mette (). Flipped classroom in Empowering leadership.
 • Bjørgen, Anne Mette; Lund, Øystein (). "Men det skjer ikke av seg sjøl likevel..." Utvidet brukerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. Sluttrapport 2017. 52 s.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Der voksne ser skjermen, ser barn og unge verden.
 • Bjørgen, Anne Mette (). 2. opponent på Jan Erik Dahls avhandling "An empirical and conceptual study of an emerging medium for communication and learning" ved Universitetet i Oslo.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Om barn og unges bruk av sosiale medier.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Lokalkunnskap gir forankring.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Tablets in primary schools – teachers balancing possibilities and challenges. Preliminary results from a research project in two Norwegian primary schools.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). Vet ikke om nettbrett virker.
 • Bjørgen, Anne Mette; Lund, Øystein (). «Det er godt å bli utfordret på egen praksis» Midtveisrapport Utvidet deltakerundersøkelse av kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. 39 s.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Hva er viktig å tenke på når du skal tilrettelegge for god (e-) læring for voksne studenter.
 • Kristiansen, Line; Bjørgen, Anne Mette (). Knowledge in motion between formal education and professional practice - how to design for learning across boundaries.
 • Dobson, Stephen; Svoen, Brit Ragnhild; Bjørgen, Anne Mette; Poce, Antonella; Caramelo, João; Poulovassilis, Alexandra; Heitink, Maaike (). LIBE project : Supporting Lifelong learning with Inquiry-based education. 30 s.
 • Bjørgen, Anne Mette; Berntsen, Astrid (). Faglærere som ressurs i prosjekter med teknologi i fleksibel høyere utdanning.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Bro mellom hjem og skole.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Slik virker databruk i skolen.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Elevenes digitale kompetanse blir ikke utnyttet i skolen.
 • Bjørgen, Anne Mette; Erstad, Ola (). The connected child: tracing digital literacy from school to leisure.
 • Svoen, Brit Ragnhild; Bjørgen, Anne Mette (). Developing and evaluating audio-visual learning objects : Scandinavian experiences.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Svoen, Brit Ragnhild; Bjørgen, Anne Mette (). Barne- og ungdomskulturen i endring : Om å vokse opp i et komplekst nettverkssamfunn.
 • Meland, Vegard Målnes; Dobson, Stephen R; Bjørgen, Anne Mette (). Mathematics online to develop teachers` professional practice - preliminary results from a research project.
 • Bjørgen, Anne Mette; Svoen, Brit Ragnhild; Dobson, Stephen R; Meland, Vegard Målnes (). Developing the 21st skills of low achievers. An exploration of European challenges in literacy, numeracy, problem solving and ICT.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Digital praksis og kompetanse i relasjonene elev – lærer, hjem – skole..
 • Bjørgen, Anne Mette (). Tracing digital literacies between school and leisure : How do pupils between the age of 9 – 13 years experience and frame digital practices?.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Elevenes digitale kunnskaper blir ikke utnyttet i skolen.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Skolen utnytter ikke barnas digitale kunnskap.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Skolen utnytter ikke barnas digitale kunnskap.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Skolen utnytter ikke barnas digitale kunnskap.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Skolen utnytter ikke barnas digitale kunnskap.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Skolen utnytter ikke barnas digitale kunnskap.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Digitale praksiser i samspill mellom kontekster : En undersøkelse av 9 - 13 åringers bruk, opplevelser og fortolkninger av digital teknologi i overganger mellom skole og fritid.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Digital practices between school and leisure - some results from a study of three primary schools in Norway.
 • Bjørgen, Anne Mette; Kristiansen, Line (). Dialogue and reflection on practice across formal learning and professional development.
 • Hartberg, Egil Weider; Bjørgen, Anne Mette; Dobson, Stephen R (). Enriching cultures for learning management and assessment in two Norwegian upper secondary schools - preliminary results from an ongoing research project.
 • Bjørgen, Anne Mette; Kristiansen, Line (). I Feel lucky and proud! The significance of dialogic collaborative groups in developing professional competence among ambulance workers.
 • Kristiansen, Line; Bjørgen, Anne Mette; Svoen, Brit Ragnhild; Fritze, Yvonne (). I Feel Lucky and Proud! The Significance of Dialogic Collaborative Groups in Developing Professional Competence among Ambulance Workers.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Skolen som brobygger mellom digital lek og læring. Om hvordan elever på barnetrinnet opplever likheter og forskjeller med bruk av datamaskin i overgangene mellom fritid og skole.
 • Bjørgen, Anne Mette; Hartberg, Egil Weider; Kristiansen, Line; Meland, Vegard Målnes (). Designing for online dialogue and reflection among adult students in collaborative online learning environments : what is the success formula?.
 • Bjørgen, Anne Mette (). «Vi bestemte nesten alt selv – det var kjempemorsomt»: om hvordan digitale fortellinger i barneskolen kan fremme elevenes læringsidentitet og digitale kompetanser.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nygren, Pär (). Childrens Engagement in Digital Practices in Leisure Time and School : a Socio-Cultural Perspective on Development of Digital Competencies.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Boundary crossing and learning identities : digital storytelling in primary schools.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Digital practices in school and development of digital competencies : some results from a study of three primary schools in Norway.
 • Bjørgen, Anne Mette; Svoen, Brit (). Fritidskultur, skolekultur og barn og unges mediekompetanse.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Skoleelevers utvikling av digitale kompetanse i spenningsfeltet mellom fritid og skole.
 • Bjørgen, Anne Mette (). How do children's leisure time digital practices challenge school? : some results from a case study in three Norwegian primary schools.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Children, media and education : achieving and using digital literacy outside and within school.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Hvilken kompetanse trenger lærere i møte med elevenes digitale kompetanse?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). Fra digitale mapper 1.0 til 2.0?.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Children, media and education : achieving and using digital literacy outside and within school.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Ungdomsskoleelevers utvikling av digital kompetanse i spenningsfeltet mellom fritid og skole.
 • Helseth, Tore; Bjørgen, Anne Mette (). Har kunden alltid rett? : deltidsstudenters forventninger og læringsstrategi i møtet med et høgskolestudium.
 • Bjørgen, Anne Mette; Vangen, Pia (). Evaluering av prosjektet LÆRNO - Lærende nettverk i Oppland : hva har Høgskolen i Lillehammer lært om det å drive og lede et lærende ettverk?. 1 s.
 • Bjørgen, Anne Mette; Haaland, Svein Oddvar (). Lærer møter nett : digitalt grep på didaktikken?.
 • Bjørgen, Anne Mette; Vangen, Pia (). Lærende nettverk Oppland (LÆRNO).
 • Bjørgen, Anne Mette; Haaland, Svein Oddvar (). Lærer møter nett - digitalt grep på didaktikken :fleksiblisering av mastergradsutdanninger i helse- og sosialfag ved HiL.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Selv-evaluering og organisasjonslæring ved bruk av Learning Management Systems.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Hvordan legge til rette for dialog og samarbeid i nettbaserte læringsmiljøer? : evaluering av studiet "Fleksibel og nettstøttet læring". 1 s.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye (). Self-evaluation and organizational learning using learning management systems.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Evaluation of on-line education : the role of self-evaluation for a "learing organization".
 • Bjørgen, Anne Mette (). Tilværelsens uutholdelige "netthet?" - fjernstudenters muligheter for bruk av nettbaserte læringsmiljøer med familien som læringsmiljø.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Eriksson, Per; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Om didaktikk i fleksibel undervisning. ISBN 8271842552. 96 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (15)

 • Bjørgen, Anne Mette; Kristiansen, Line Heitman (). Hvordan kan yrkesidentiteten som paramedic utvikles gjennom videreutdanning? En undersøkelse av paramedic-studenters læringserfaringer på studieemnet Kommunikasjon og etikk..
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Når det enkle kan bli mer komplekst. Læreres refleksjoner om muligheter og utfordringer med bruk av nettbrett i barneskolen.
 • Bjørgen, Anne Mette; Berntsen, Astrid (). Faglærere som ressurs i prosjekter med teknologi i fleksibel høyere utdanning.
 • Bjørgen, Anne Mette; Erstad, Ola (). The connected child: tracing digital literacy from school to leisure.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Svoen, Brit Ragnhild; Bjørgen, Anne Mette (). Barne- og ungdomskulturen i endring : Om å vokse opp i et komplekst nettverkssamfunn.
 • Kristiansen, Line; Bjørgen, Anne Mette; Svoen, Brit Ragnhild; Fritze, Yvonne (). I Feel Lucky and Proud! The Significance of Dialogic Collaborative Groups in Developing Professional Competence among Ambulance Workers.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Skolen som brobygger mellom digital lek og læring. Om hvordan elever på barnetrinnet opplever likheter og forskjeller med bruk av datamaskin i overgangene mellom fritid og skole.
 • Bjørgen, Anne Mette (). «Vi bestemte nesten alt selv – det var kjempemorsomt»: om hvordan digitale fortellinger i barneskolen kan fremme elevenes læringsidentitet og digitale kompetanser.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nygren, Pär (). Childrens Engagement in Digital Practices in Leisure Time and School : a Socio-Cultural Perspective on Development of Digital Competencies.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Boundary crossing and learning identities : digital storytelling in primary schools.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Hvilken kompetanse trenger lærere i møte med elevenes digitale kompetanse?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). Fra digitale mapper 1.0 til 2.0?.
 • Helseth, Tore; Bjørgen, Anne Mette (). Har kunden alltid rett? : deltidsstudenters forventninger og læringsstrategi i møtet med et høgskolestudium.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Selv-evaluering og organisasjonslæring ved bruk av Learning Management Systems.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Tilværelsens uutholdelige "netthet?" - fjernstudenters muligheter for bruk av nettbaserte læringsmiljøer med familien som læringsmiljø.

Bøker (8)

 • Bjørgen, Anne Mette; Lund, Øystein (). "Men det skjer ikke av seg sjøl likevel..." Utvidet brukerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. Sluttrapport 2017. 52 s.
 • Bjørgen, Anne Mette; Lund, Øystein (). «Det er godt å bli utfordret på egen praksis» Midtveisrapport Utvidet deltakerundersøkelse av kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. 39 s.
 • Dobson, Stephen; Svoen, Brit Ragnhild; Bjørgen, Anne Mette; Poce, Antonella; Caramelo, João; Poulovassilis, Alexandra; Heitink, Maaike (). LIBE project : Supporting Lifelong learning with Inquiry-based education. 30 s.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Digitale praksiser i samspill mellom kontekster : En undersøkelse av 9 - 13 åringers bruk, opplevelser og fortolkninger av digital teknologi i overganger mellom skole og fritid.
 • Bjørgen, Anne Mette; Vangen, Pia (). Evaluering av prosjektet LÆRNO - Lærende nettverk i Oppland : hva har Høgskolen i Lillehammer lært om det å drive og lede et lærende ettverk?. 1 s.
 • Bjørgen, Anne Mette; Haaland, Svein Oddvar (). Lærer møter nett : digitalt grep på didaktikken?.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Hvordan legge til rette for dialog og samarbeid i nettbaserte læringsmiljøer? : evaluering av studiet "Fleksibel og nettstøttet læring". 1 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Eriksson, Per; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Om didaktikk i fleksibel undervisning. ISBN 8271842552. 96 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (28)

 • Bjørgen, Anne Mette (). Opponent på PhD prosesseminar.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Bjørgen, Anne Mette; Haugsbakk, Geir Olav; Berild, Sveinung; Antonsen, Stein; Gillund, Mari; Akre, Ann-Grete Dybvik (). Introducing Digital Storytelling across the University.
 • Fritze, Yvonne; Bjørgen, Anne Mette (). Media practices and media literacy in Media Education. A case study of student`s use of media in a Norwegian university college.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). When students and teachers' expectations of media use collide. Preliminary results from a Norwegian case study.
 • Kristiansen, Line Heitman; Bjørgen, Anne Mette (). Flipped classroom in Empowering leadership.
 • Bjørgen, Anne Mette (). 2. opponent på Jan Erik Dahls avhandling "An empirical and conceptual study of an emerging medium for communication and learning" ved Universitetet i Oslo.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Tablets in primary schools – teachers balancing possibilities and challenges. Preliminary results from a research project in two Norwegian primary schools.
 • Kristiansen, Line; Bjørgen, Anne Mette (). Knowledge in motion between formal education and professional practice - how to design for learning across boundaries.
 • Svoen, Brit Ragnhild; Bjørgen, Anne Mette (). Developing and evaluating audio-visual learning objects : Scandinavian experiences.
 • Meland, Vegard Målnes; Dobson, Stephen R; Bjørgen, Anne Mette (). Mathematics online to develop teachers` professional practice - preliminary results from a research project.
 • Bjørgen, Anne Mette; Svoen, Brit Ragnhild; Dobson, Stephen R; Meland, Vegard Målnes (). Developing the 21st skills of low achievers. An exploration of European challenges in literacy, numeracy, problem solving and ICT.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Tracing digital literacies between school and leisure : How do pupils between the age of 9 – 13 years experience and frame digital practices?.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Digital practices between school and leisure - some results from a study of three primary schools in Norway.
 • Bjørgen, Anne Mette; Kristiansen, Line (). Dialogue and reflection on practice across formal learning and professional development.
 • Hartberg, Egil Weider; Bjørgen, Anne Mette; Dobson, Stephen R (). Enriching cultures for learning management and assessment in two Norwegian upper secondary schools - preliminary results from an ongoing research project.
 • Bjørgen, Anne Mette; Kristiansen, Line (). I Feel lucky and proud! The significance of dialogic collaborative groups in developing professional competence among ambulance workers.
 • Bjørgen, Anne Mette; Hartberg, Egil Weider; Kristiansen, Line; Meland, Vegard Målnes (). Designing for online dialogue and reflection among adult students in collaborative online learning environments : what is the success formula?.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Digital practices in school and development of digital competencies : some results from a study of three primary schools in Norway.
 • Bjørgen, Anne Mette; Svoen, Brit (). Fritidskultur, skolekultur og barn og unges mediekompetanse.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Skoleelevers utvikling av digitale kompetanse i spenningsfeltet mellom fritid og skole.
 • Bjørgen, Anne Mette (). How do children's leisure time digital practices challenge school? : some results from a case study in three Norwegian primary schools.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Children, media and education : achieving and using digital literacy outside and within school.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Children, media and education : achieving and using digital literacy outside and within school.
 • Bjørgen, Anne Mette (). Ungdomsskoleelevers utvikling av digital kompetanse i spenningsfeltet mellom fritid og skole.
 • Bjørgen, Anne Mette; Vangen, Pia (). Lærende nettverk Oppland (LÆRNO).
 • Bjørgen, Anne Mette; Haaland, Svein Oddvar (). Lærer møter nett - digitalt grep på didaktikken :fleksiblisering av mastergradsutdanninger i helse- og sosialfag ved HiL.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye (). Self-evaluation and organizational learning using learning management systems.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Evaluation of on-line education : the role of self-evaluation for a "learing organization".

Annet (19)