Anne K. Kostøl

Førstelektor
E-post:
anne.kostol@inn.no
Telefon:
+47 62 51 78 75
Mobiltelefon:
+47 920 14 283
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Besøksadresse:
Rom: 2M34-4
Kirsten Flagstads Hus (Midtbyen skole)
Skolegata 1 N-2317 Hamar
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (11)

Pågående (1)

Avsluttede (10)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (54)

Utvalgte (54)

 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Ledelse av inkluderende læringsmiljøet i barnehage: Oppgaver, utfordringer og resultater av fire års målrettet forbedringsarbeid gjennom Flik-prosjektet..
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Ledelse av inkluderende læringsmiljøer i barnehagen: Oppgaver, utfordringer og resultater av fire års målrettet forbedringsarbeid gjennom FLiK-prosjektet.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Styrers rolle og betydningen av ledelse tilknyttet barnehagens læringsmiljø.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Utviklingsarbeid og bruk av kartleggingsresultater i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Kultur for læring i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Kvalitet i barnehagen.Barnehagene i Eidskog, Kongsvingerregionen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Kvalitet i barnehagen. Voksnes interaksjon med barn..
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Datadrevet utviklingsarbeid i barnehagen.Hvordan kartlegginger i barnehagen kan danne utgangspunkt for utviklingsarbeid..
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Utfordringer relatert til inkludering i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Teacher professional development in Kindergarten, School and Educational psychology service.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Skole og barnehage i forandring.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Motivasjon, forventning og mestring.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Barns medvirkning på egen barnehagehverdag - små barn som deltakere i en digital spørreundersøkelse om barnehagens innhold.
 • Lekhal, Ratib; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Vigmostad, Inger; Myhr, Lars Arild (). Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-921-5. 94 s.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Struktur, regler og konflikthåndtering i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Betydningen av medvirkning og inkludering i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Struktur, regler og konflikthåndering i skolen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Barns trivsel i barnehagen.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Knudsmoen, Hege; Vigmostad, Inger (). En god kartleggingsmetode som ikke er uttrykk for en skoleforståelse av læring.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Betydningen av å satse på de små.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Et løft for læring i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Lærerens rolle og lærerens utøvelse av klasseledelse.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Et løft for læring.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Marginalisering av minoritetsspråklige elever.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Kvalitet i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Betydningen av skolegang.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Klasseledelse og relasjoner.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Bergaust, Unni; Lyngar, Inger-Lise; Korsvold, Marit; Rogne, Anne Kristin; Lauritzen, Liv Skåland (). Kommunikasjon mellom voksen og barn. ISBN 978-82-7671-890-4. 20 s.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Sammenhengen mellom ordinær undervisning og spesialundervisning i grunnskolen.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Det ved vi om - vurdering for læring. ISBN 978-87-7281-739-2. 48 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Dobson, Stephen R; Knudsmoen, Hege (). Vurderingspraksis : beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205423077. 55 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Knudsmoen, Hege; Johnsen, Trond; Qvortrup, Lars (). Kvalitet i dagtilbuddet - set med børneøjne. En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud. Dafolo A/S. ISBN 9788772816821. 120 s.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Mausethagen, Sølvi (). Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap. Kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer.
 • Hansen, Line Skov; Sunnevåg, Anne-Karin; Kostøl, Anne Kristoffersen (). E-learning and School Development - Strengths and challenges of capacity building in school development projects.
 • Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). "Det gjelder å holde ut": En kvalitativ og kvantitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGO). Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718355. 221 s.
 • Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Evaluering av pilotprosjektet "LP i videregående skole".
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Dobson, Stephen R; Vigmostad, Inger (). Vurdering for læring. Rettet mot videregående opplæring. SePU-FAGSERIE. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-848-5. 49 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Vurdering for læring. Rettet mot grunnskolen. SePU-fagserie. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-840-9. 48 s.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer.
 • Mausethagen, Sølvi; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Det relasjonelle aspektet ved lærerrollen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Utdanningsnivå og sosialhjelp - en sammenheng.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Farlig skolefrafall.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Kvalitative kartleggingsresultater Pilotprosjektet LP i videregående opplæring 2008-2010.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Uligheder og variationer - Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer. ISBN 9788799140886. 123 s.
 • Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Wilson, Dordy (). «Onger er rare»: Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune «Kids are funny»: Evaluation of special education in East Toten. ISBN 9788276717945. 143 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Uligheder og variationer: Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer. ISBN 9788799140886. 123 s.
 • Mausethagen, Sølvi; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis.
 • Mausethagen, Sølvi; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Presentasjon av undersøkelsen:"Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer".
 • Mausethagen, Sølvi; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis : en casestudie av læreres forståelser, klasseromsdiskurs og elevperspektivet i fire klasserom på 7. trinn The relationship between teacher and student and teacher practice. A case study of teacher understandings, classroom discourse and student perspective in four grade seven classrooms. ISBN 9788276717686. 195 s.
 • Mausethagen, Sølvi; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Schools with limited and large signs of behavioural problems.
 • Nordahl, Thomas; Mausethagen, Sølvi; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer : en kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene / Schools with limited and large signs of behavioral problems. ISBN 9788276717297. 119 s.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Verdier i skolen Implementering og operasjonalisering av verdibegreper, en case-studie av 5 skoler tilknyttet verdi- og utviklingsnettverket Skal - skal ikke.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Implementering og operasjonalisering av verdibegreper : en casestudie av 5 skoler tilknyttet verdi- og utviklingsnettverket Skal - skal ikke / Values in school : how five schools operationalized and implemented concepts related to values in the network Skal - skal ikke. ISBN 9788276716948. 95 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (6)

Bøker (12)

Vitenskapelige konferansebidrag (15)

 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Teacher professional development in Kindergarten, School and Educational psychology service.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Betydningen av å satse på de små.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Et løft for læring i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Lærerens rolle og lærerens utøvelse av klasseledelse.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Et løft for læring.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Marginalisering av minoritetsspråklige elever.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Kvalitet i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Betydningen av skolegang.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Klasseledelse og relasjoner.
 • Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Evaluering av pilotprosjektet "LP i videregående skole".
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Kvalitative kartleggingsresultater Pilotprosjektet LP i videregående opplæring 2008-2010.
 • Mausethagen, Sølvi; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Presentasjon av undersøkelsen:"Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer".
 • Mausethagen, Sølvi; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Schools with limited and large signs of behavioural problems.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Verdier i skolen Implementering og operasjonalisering av verdibegreper, en case-studie av 5 skoler tilknyttet verdi- og utviklingsnettverket Skal - skal ikke.

Annet (21)

 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Ledelse av inkluderende læringsmiljøet i barnehage: Oppgaver, utfordringer og resultater av fire års målrettet forbedringsarbeid gjennom Flik-prosjektet..
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Ledelse av inkluderende læringsmiljøer i barnehagen: Oppgaver, utfordringer og resultater av fire års målrettet forbedringsarbeid gjennom FLiK-prosjektet.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Styrers rolle og betydningen av ledelse tilknyttet barnehagens læringsmiljø.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Utviklingsarbeid og bruk av kartleggingsresultater i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Kultur for læring i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Kvalitet i barnehagen.Barnehagene i Eidskog, Kongsvingerregionen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Kvalitet i barnehagen. Voksnes interaksjon med barn..
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Datadrevet utviklingsarbeid i barnehagen.Hvordan kartlegginger i barnehagen kan danne utgangspunkt for utviklingsarbeid..
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Utfordringer relatert til inkludering i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Skole og barnehage i forandring.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Motivasjon, forventning og mestring.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Struktur, regler og konflikthåndtering i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Betydningen av medvirkning og inkludering i barnehagen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Struktur, regler og konflikthåndering i skolen.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen (). Barns trivsel i barnehagen.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Knudsmoen, Hege; Vigmostad, Inger (). En god kartleggingsmetode som ikke er uttrykk for en skoleforståelse av læring.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Dobson, Stephen R; Vigmostad, Inger (). Vurdering for læring. Rettet mot videregående opplæring. SePU-FAGSERIE. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-848-5. 49 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Vurdering for læring. Rettet mot grunnskolen. SePU-fagserie. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-840-9. 48 s.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Utdanningsnivå og sosialhjelp - en sammenheng.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Farlig skolefrafall.