Publikasjoner (20)

Utvalgte (20)

 • Bregnballe, Anne (). Citizens participation in environmental actions.
 • Bregnballe, Anne (). How can we fight dominant rationalities in environmental politics? Some reflections inspired by Foucault.
 • Bregnballe, Anne (). Marginalisering av borgernes systemutfordrende stemmer : en Foucault-inspirert studie av maktmekanismer i norsk miljøpolitikk.
 • Bregnballe, Anne; Skaare, Sigrun Dancke (). Etterlyser en mer positiv miljøpolitikk.
 • Lysfjord, Linda Alexandra; Bregnballe, Anne (). Livsarbeid – innsatsen for et godt liv. 95 s.
 • Bregnballe, Anne (). En faglig, pedagogisk og demokratisk genistrek? Om science shops.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Samfunnsforskningen er relevant : men for hva og hvem?.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Samfunnsforskning er løsningen, men hva er problemet? To forskningsarbeideres spørsmål om relevans.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Prosjektet : Trivsel i Skåbu.
 • Bregnballe, Anne (). En beretning om hvordan etablerte institusjoner skaper uvitende og egoistiske konsumenter av godtfolk.
 • Øvrelid, Bjarne; Bregnballe, Anne (). Spis, elsk, le.
 • Bregnballe, Anne (). Valg for framtida.
 • Bregnballe, Anne (). Samfunnsforskning for en bærekraftig utvikling?.
 • Bregnballe, Anne (). Samfunnsfag : nettkurs for videregående skole.
 • Bregnballe, Anne (). Miljøelitens ekspertvelde.
 • Bregnballe, Anne (). New Institutions are not sufficient.
 • Bregnballe, Anne (). Når opplysning blir hindring : legfolk og fagfolk i dialog om utviklings- og miljøpolitikk. 1 s.
 • Begg, Ingvild Sigstad; Bregnballe, Anne; Johansen, Astrid Smedsrud; Leonardsen, Dag; Qureshi, Naushad Ali; Øvrelid, Bjarne (). Fra reproduksjon til læring : erfaringer fra "mapper" som lærings- og evalueringsform på 1.år ved Avdeling for helse- og sosialfag. 45 s.
 • Bregnballe, Anne (). Diskursanalyse og semiotisk analyse i praksis : forelesning ved hovedfag.
 • Bregnballe, Anne (). En snegel i sitt norske hus : tolkninger av en tekst fra Miljøverndepartementet. ISBN 82-7184-205-6. 70 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (4)

 • Bregnballe, Anne (). Marginalisering av borgernes systemutfordrende stemmer : en Foucault-inspirert studie av maktmekanismer i norsk miljøpolitikk.
 • Bregnballe, Anne (). En faglig, pedagogisk og demokratisk genistrek? Om science shops.
 • Bregnballe, Anne (). En beretning om hvordan etablerte institusjoner skaper uvitende og egoistiske konsumenter av godtfolk.
 • Bregnballe, Anne (). Samfunnsforskning for en bærekraftig utvikling?.

Bøker (4)

 • Lysfjord, Linda Alexandra; Bregnballe, Anne (). Livsarbeid – innsatsen for et godt liv. 95 s.
 • Bregnballe, Anne (). Når opplysning blir hindring : legfolk og fagfolk i dialog om utviklings- og miljøpolitikk. 1 s.
 • Begg, Ingvild Sigstad; Bregnballe, Anne; Johansen, Astrid Smedsrud; Leonardsen, Dag; Qureshi, Naushad Ali; Øvrelid, Bjarne (). Fra reproduksjon til læring : erfaringer fra "mapper" som lærings- og evalueringsform på 1.år ved Avdeling for helse- og sosialfag. 45 s.
 • Bregnballe, Anne (). En snegel i sitt norske hus : tolkninger av en tekst fra Miljøverndepartementet. ISBN 82-7184-205-6. 70 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (4)

 • Bregnballe, Anne (). Citizens participation in environmental actions.
 • Bregnballe, Anne (). How can we fight dominant rationalities in environmental politics? Some reflections inspired by Foucault.
 • Bregnballe, Anne (). New Institutions are not sufficient.
 • Bregnballe, Anne (). Diskursanalyse og semiotisk analyse i praksis : forelesning ved hovedfag.

Annet (8)

 • Bregnballe, Anne; Skaare, Sigrun Dancke (). Etterlyser en mer positiv miljøpolitikk.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Samfunnsforskningen er relevant : men for hva og hvem?.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Samfunnsforskning er løsningen, men hva er problemet? To forskningsarbeideres spørsmål om relevans.
 • Bregnballe, Anne; Øvrelid, Bjarne (). Prosjektet : Trivsel i Skåbu.
 • Øvrelid, Bjarne; Bregnballe, Anne (). Spis, elsk, le.
 • Bregnballe, Anne (). Valg for framtida.
 • Bregnballe, Anne (). Samfunnsfag : nettkurs for videregående skole.
 • Bregnballe, Anne (). Miljøelitens ekspertvelde.