Faglige interesser

Behavioural ecology, large carnivores, communication, mate choice, predator-prey interactions, habitat selection

Bakgrunn

I completed my PhD in 2011 on song learning in oscine songbirds at the University of Oslo. I used a method of experimental intraspecific cross-fostering to assess the importance of early learning on song tutor choice and mate preferences in free-living birds.

My MSc and postdoctoral work has been on large carnivore ecology, habitat selection and predator-prey interactions in a variety of species, such as wolves, moose, brown bears, polar bears and eagle owls.

Prosjekter (1)

Pågående (1)

 • Grensevilt

Forskningsområder

Anvendt økologi og landbruk

Forskningsemner

Småvilt , Hjortevilt , Rovvilt , Økosystemer

Ekspertområder

Large Carnivores, Animal Communication, Behavioural Ecology, Wildlife Ecology, Bird Song, Mate Choice, Ecology and Evolution, Predator-Prey Interactions, Habitat Selection

Publikasjoner (32)

Utvalgte (32)

 • Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane (). Beräkningar av beskattning av den Skandinaviska vargpopulationen. 19 s.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Zimmermann, Barbara (). Den site selection by male brown bears at the population’s expansion front.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter (). Activity patterns at the Arctic Circle: nocturnal eagle owls and interspecific interactions during continuous midsummer daylight.
 • Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Mathisen, Karen Marie; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Persson, Jens; Aronsson, Malin (). GRENSEVILT. Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning. Interreg-prosjekt 2018-2020.
 • Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Eriksen, Ane; Zimmermann, Barbara; Flagstad, Øystein; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (). Betydningen av ulvens spredningsmønster for tap av bufe, tamrein og hund i Norge.
 • Eriksen, Ane (). From backyard songbirds to outback bears (and backyard wolves).
 • Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (). Who is outside the door? Wolf movement in relation to human settlements.
 • Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Zimmermann, Barbara; Flagstad, Øystein; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (). Wolf depredation on livestock, semi-domestic reindeer and domestic dogs in Norway.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Zimmermann, Barbara (). Do brown bears plan for breakfast? Den site selection for easy access to ungulates in spring.
 • Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Eriksen, Ane; Zimmermann, Barbara; Flagstad, Øystein; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (). Ulv som skadegjører på bufe, tamrein og hund i Norge: skadehistorikk og skadepotensiale i forhold til ulvens spredningsmønster. ISBN 978-82-8380-003-6. 57 s.
 • Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Holen, Frode; Dahl, Espen R.; Nordli, Kristoffer; Teräväinen, Malin; Fuchs, Boris; Svarstad, Ingvild B.; Fredriksson, Øyvind; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (). Atferdsstudier på ulv i Slettås- og Osdalsreviret: Foreløpige resultater fra feltperioden januar–februar 2017. ISBN 9788283800005. 20 s.
 • Eriksen, Ane (). Sangfugler – fuglesang, fuglekasser, og glimt fra forskning vha. eksperimentell kryssfostring.
 • Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Strømseth, Thomas Holm; Holen, Frode; Maartmann, Erling; Ahlquist, Per; Arnemo, Jon Martin; Milleret, Cyril; Liberg, Olof; Pedersen, Hans-Christian (). Ulven som rovdyr på klauvvilt i Skandinavia.
 • Slagsvold, Tore; Eriksen, Ane; de Ayala, Rosa Mary; Husek, Jan; Wiebe, Karen (). POSTFLEDGING MOVEMENTS IN BIRDS: DO TIT FAMILIES TRACK ENVIRONMENTAL PHENOLOGY?.
 • Slagsvold, Tore; Kleiven, Kari; Eriksen, Ane; Johannessen, Lars Erik (). Vertical and horizontal transmission of nest site preferences in titmice.
 • Eriksen, Ane; Slagsvold, Tore; Lampe, Helene M. (). Song learning in oscine songbirds: tutor choice, timing, and the relationship with sexual imprinting. 132 s.
 • Eriksen, Ane; Slagsvold, Tore; Lampe, Helene M. (). Vocal Plasticity - are Pied Flycatchers, Ficedula Hypoleuca, Open-Ended Learners?.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Dahl, E.; Fremming, Odd Reidar; Gundersen, Hege; Bichsel, M.; Johansen, F; Maartmann, Erling; Solheim, R.; Vedal, T.; Gjershaug, Jan Ove (). Atferdsstudier og glimt fra forskning ved langtidsovervåkning - hubro og vånd i et kystlandskap uten mink.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Gundersen, Hege; Liberg, Olof; Linnell, John; Milner, Jos; Pedersen, Hans Chr.; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein (). Activity patterns of predator and prey: a simultaneous study of GPS-collared wolves and moose.
 • Eriksen, Ane (). Verdt å vite spesial.
 • Eriksen, Ane; Grydeland, Ivar (). Hvem er jeg…?.
 • Eriksen, Ane; Slagsvold, Tore (). Are mothers models for song learning - an experimental study on great tits.
 • Eriksen, Ane; Lampe, Helene M.; Slagsvold, Tore (). Interspecific cross-fostering affects song acquisition but not mate choice in pied flycatchers, Ficedula hypoleuca.
 • Eriksen, Ane (). Fuglesang - trenger fugler å lære?.
 • Eriksen, Ane; Slagsvold, Tore; Lampe, Helene M. (). Adult song learning – are pied flycatchers open-ended learners?.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Gundersen, Hege; Milner, Jos; Liberg, Olof; Linnell, John D. C.; Pedersen, Hans C.; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein (). Encounter frequencies between GPS-collared wolves (Canis lupus) and moose (Alces alces) in a Scandinavian wolf territory.
 • Eriksen, Ane; Lampe, Helene M.; Slagsvold, Tore (). Song learning and sexual misimprinting in cross-fostered great tits.
 • Storaas, Torstein; Pedersen, Simen; Pedersen, Simen; Andreassen, Harry P.; Arnemo, Jon Martin; Dötterer, Michael; Eriksen, Ane; Frugaard, Anne; Gundersen, Hege; Haug, Thor A; Milner, Jocelyn Margarey; Maartmann, Erling; Nicolaysen, Knut Barnholdt; Nilsen, Erlend Birkeland; Rønning, Håvard; Sivertsen, Therese; Solberg, Erling Johan; Steinset, Ole Knut; Strømseth, Thomas Holm; Wabakken, Petter; Aalbu, Frode; Zimmermann, Barbara (). Effekter av ulv på elgbestanden : da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen Effects of wolves on moose : when the wolf came and went from Koppangkjølen. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276716474. 57 s.
 • Storaas, Torstein; Pedersen, Simen; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Dötterer, Michael; Eriksen, Ane; Furugaard, Anne; Gundersen, Hege; Haug, Thor A; Milner, Jos; Maartmann, Erling; Nicolaysen, Knut B.; Nilsen, Erlend Birkeland; Rønning, Håvard; Sivertsen, Therese; Solberg, Erling Johan; Steinset, Ole Knut; Strømseth, Thomas H.; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Aalbu, Frode (). Effekter av ulv på elgbestanden: da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-647-4. 57 s.
 • Eriksen, Ane; Lampe, Helene M.; Slagsvold, Tore (). Interspecific cross-fostering affects song acquisition but not mate choice in pied flycatchers.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Sonerud, Geir Andreas (). TEMPORAL AND SPATIAL ACTIVITY PATTERNS OF PREDATOR AND PREY - Wolf and moose in South-Eastern Norway. 43 s.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Gundersen, Hege; Liberg, Olof; Linnell, John D. C.; Milner, Jos; Pedersen, Hans Chr.; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein (). Activity patterns of predator and prey: Wolf and moose in South-Eastern Norway.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (9)

 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Zimmermann, Barbara (). Den site selection by male brown bears at the population’s expansion front.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter (). Activity patterns at the Arctic Circle: nocturnal eagle owls and interspecific interactions during continuous midsummer daylight.
 • Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Strømseth, Thomas Holm; Holen, Frode; Maartmann, Erling; Ahlquist, Per; Arnemo, Jon Martin; Milleret, Cyril; Liberg, Olof; Pedersen, Hans-Christian (). Ulven som rovdyr på klauvvilt i Skandinavia.
 • Slagsvold, Tore; Eriksen, Ane; de Ayala, Rosa Mary; Husek, Jan; Wiebe, Karen (). POSTFLEDGING MOVEMENTS IN BIRDS: DO TIT FAMILIES TRACK ENVIRONMENTAL PHENOLOGY?.
 • Slagsvold, Tore; Kleiven, Kari; Eriksen, Ane; Johannessen, Lars Erik (). Vertical and horizontal transmission of nest site preferences in titmice.
 • Eriksen, Ane; Slagsvold, Tore; Lampe, Helene M. (). Vocal Plasticity - are Pied Flycatchers, Ficedula Hypoleuca, Open-Ended Learners?.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Gundersen, Hege; Liberg, Olof; Linnell, John; Milner, Jos; Pedersen, Hans Chr.; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein (). Activity patterns of predator and prey: a simultaneous study of GPS-collared wolves and moose.
 • Eriksen, Ane; Lampe, Helene M.; Slagsvold, Tore (). Interspecific cross-fostering affects song acquisition but not mate choice in pied flycatchers, Ficedula hypoleuca.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Gundersen, Hege; Milner, Jos; Liberg, Olof; Linnell, John D. C.; Pedersen, Hans C.; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein (). Encounter frequencies between GPS-collared wolves (Canis lupus) and moose (Alces alces) in a Scandinavian wolf territory.

Bøker (7)

 • Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane (). Beräkningar av beskattning av den Skandinaviska vargpopulationen. 19 s.
 • Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Eriksen, Ane; Zimmermann, Barbara; Flagstad, Øystein; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (). Ulv som skadegjører på bufe, tamrein og hund i Norge: skadehistorikk og skadepotensiale i forhold til ulvens spredningsmønster. ISBN 978-82-8380-003-6. 57 s.
 • Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Holen, Frode; Dahl, Espen R.; Nordli, Kristoffer; Teräväinen, Malin; Fuchs, Boris; Svarstad, Ingvild B.; Fredriksson, Øyvind; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (). Atferdsstudier på ulv i Slettås- og Osdalsreviret: Foreløpige resultater fra feltperioden januar–februar 2017. ISBN 9788283800005. 20 s.
 • Eriksen, Ane; Slagsvold, Tore; Lampe, Helene M. (). Song learning in oscine songbirds: tutor choice, timing, and the relationship with sexual imprinting. 132 s.
 • Storaas, Torstein; Pedersen, Simen; Pedersen, Simen; Andreassen, Harry P.; Arnemo, Jon Martin; Dötterer, Michael; Eriksen, Ane; Frugaard, Anne; Gundersen, Hege; Haug, Thor A; Milner, Jocelyn Margarey; Maartmann, Erling; Nicolaysen, Knut Barnholdt; Nilsen, Erlend Birkeland; Rønning, Håvard; Sivertsen, Therese; Solberg, Erling Johan; Steinset, Ole Knut; Strømseth, Thomas Holm; Wabakken, Petter; Aalbu, Frode; Zimmermann, Barbara (). Effekter av ulv på elgbestanden : da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen Effects of wolves on moose : when the wolf came and went from Koppangkjølen. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276716474. 57 s.
 • Storaas, Torstein; Pedersen, Simen; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Dötterer, Michael; Eriksen, Ane; Furugaard, Anne; Gundersen, Hege; Haug, Thor A; Milner, Jos; Maartmann, Erling; Nicolaysen, Knut B.; Nilsen, Erlend Birkeland; Rønning, Håvard; Sivertsen, Therese; Solberg, Erling Johan; Steinset, Ole Knut; Strømseth, Thomas H.; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Aalbu, Frode (). Effekter av ulv på elgbestanden: da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-647-4. 57 s.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Sonerud, Geir Andreas (). TEMPORAL AND SPATIAL ACTIVITY PATTERNS OF PREDATOR AND PREY - Wolf and moose in South-Eastern Norway. 43 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (7)

 • Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (). Who is outside the door? Wolf movement in relation to human settlements.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Zimmermann, Barbara (). Do brown bears plan for breakfast? Den site selection for easy access to ungulates in spring.
 • Eriksen, Ane; Slagsvold, Tore (). Are mothers models for song learning - an experimental study on great tits.
 • Eriksen, Ane; Slagsvold, Tore; Lampe, Helene M. (). Adult song learning – are pied flycatchers open-ended learners?.
 • Eriksen, Ane; Lampe, Helene M.; Slagsvold, Tore (). Song learning and sexual misimprinting in cross-fostered great tits.
 • Eriksen, Ane; Lampe, Helene M.; Slagsvold, Tore (). Interspecific cross-fostering affects song acquisition but not mate choice in pied flycatchers.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Gundersen, Hege; Liberg, Olof; Linnell, John D. C.; Milner, Jos; Pedersen, Hans Chr.; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein (). Activity patterns of predator and prey: Wolf and moose in South-Eastern Norway.

Annet (9)

 • Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Mathisen, Karen Marie; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Persson, Jens; Aronsson, Malin (). GRENSEVILT. Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning. Interreg-prosjekt 2018-2020.
 • Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Eriksen, Ane; Zimmermann, Barbara; Flagstad, Øystein; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (). Betydningen av ulvens spredningsmønster for tap av bufe, tamrein og hund i Norge.
 • Eriksen, Ane (). From backyard songbirds to outback bears (and backyard wolves).
 • Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Zimmermann, Barbara; Flagstad, Øystein; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (). Wolf depredation on livestock, semi-domestic reindeer and domestic dogs in Norway.
 • Eriksen, Ane (). Sangfugler – fuglesang, fuglekasser, og glimt fra forskning vha. eksperimentell kryssfostring.
 • Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Dahl, E.; Fremming, Odd Reidar; Gundersen, Hege; Bichsel, M.; Johansen, F; Maartmann, Erling; Solheim, R.; Vedal, T.; Gjershaug, Jan Ove (). Atferdsstudier og glimt fra forskning ved langtidsovervåkning - hubro og vånd i et kystlandskap uten mink.
 • Eriksen, Ane (). Verdt å vite spesial.
 • Eriksen, Ane; Grydeland, Ivar (). Hvem er jeg…?.
 • Eriksen, Ane (). Fuglesang - trenger fugler å lære?.