Anders Aschim

Professor
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for humanistiske fag
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (109)

Utvalgte (109)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (15)

 • Aschim, Anders (). Første Mosebok, introduksjon og kommentarar til løpande bibeltekst.
 • Aschim, Anders; Giskeødegård, Marte Fanneløb (). 'Vi gjer det for Gud ... og for oss sjølve'. Polske innvandrarar på dugnad.
 • Halvorsen, Lars Julius; Aschim, Anders (). Religion som ressurs. Polske arbeidsmigrantar og Den katolske kyrkja på Sunnmøre.
 • Aschim, Anders (). Bibelmisjon. Bibelselskapets misjonsarbeid.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Aschim, Anders (). "Da hadde jeg et stykke Polen her". Den katolske kirke som transnasjonalt rom for fellesskap og tilhørighet.
 • Halvorsen, Lars Julius; Aschim, Anders (). Å ta del. Polske innvandrarar, Den katolske kyrkja og lokalsamfunnet.
 • Aschim, Anders; Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (). Forord. Kristne migrantar i Noreg og Norden.
 • Aschim, Anders (). Adam Translated, Transcribed and Recycled: Ben Sira in Hebrew and Greek.
 • Aschim, Anders (). Salmar i folkesjela.
 • Aschim, Anders (). Integrering anno 1904. Rabbinar Aschkanaze og Kongeriget Norges Grundlov paa hebraisk.
 • Aschim, Anders (). Har Bibelselskapet en teologi?.
 • Aschim, Anders (). Funn som forandrer Bibelen. Dødehavsrullene og bibeloversettelse.
 • Aschim, Anders (). Elias Blix og vitskapen.
 • Aschim, Anders (). Reformasjonen.
 • Aschim, Anders (). Martin Luther.

Bøker (5)

 • Aschim, Anders; Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (). Kristne migranter i Norden. Portal forlag. ISBN 9788283140934. 243 s.
 • Aschim, Anders; Oltedal, Elizabeth; Halse, Per; Grøtting, Ketil; Koppen, Henny Marie; Hunnes, Svein; Sørbø, Jan Inge; Løvlie, Birger (). "Me syngja skal den nye song". Fornorskinga av salmeskatten. 30 s.
 • Aschim, Anders (). Bibelen 3.0. Bak Bibel 2011. ISBN 978 82 543 1223 0. 287 s.
 • Amadou, Christine; Aschim, Anders (). Bibelsk. ISBN 9788254311875. 120 s.
 • Elgvin, Torleif; Aschim, Anders; Haaland, Gunnar; Justnes, Årstein; Kvalbein, Hans; Furuli, Rolf (). Dødehavsrullene. ISBN 8252551998. 344 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (19)

Annet (70)