Publikasjoner (105)

Utvalgte (105)

 • Kjelsberg, Ronny; Hagen, Aksel (). Hva vil Norsk Tjenestemannslag med universitetene og høgskolene?.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Regional planlegging - mellom stat og kommune.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). «Communicate or Calculate» or !Innovate».
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). From diversity and hybridity to equality and uniformity in implementation of regional planning strategies,.
 • Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian; Hagen, Aksel; Higdem, Ulla; Lund, Per Olav (). Fra kommunal plan til gjennomføring. ISBN 978-82-7356-769-7.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Variasjon, mangfold og hybriditet Implementering av regional planstrategi i Norge.
 • Hagen, Aksel (). Moderator spor 1 om politikk – regional planlegging – forvaltningsstruktur m.m..
 • Hagen, Aksel (). Moderne bosetting - tradisjon/kultur innen planlegging, forvaltning og tjenester. Hvordan ser handlingsrommet ut, hvordan utnyttes det og hva er det mest aktuelt å arbeide med framover?.
 • Hagen, Aksel (). Moderne bosetting - når grensene mellom bolig og hytte, fastboende og hyttefolk mister mening. Innledning på arrangementet Grenser i fjellet..
 • Hagen, Aksel (). Diversity and hybridity of regional planning strategies, RPS.
 • Hagen, Aksel (). Regional economic development - The BYR 1 Report.
 • Hagen, Aksel (). Mentor på Innovasjonsdagen Gjøvik VGS.
 • Hagen, Aksel (). Byregionprogrammet: Prosjektet By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping. Innledning..
 • Hagen, Aksel (). Regionmeldinga. Betraktninger..
 • Hagen, Aksel (). Regionmeldinga. Betraktninger..
 • Hagen, Aksel (). Styringsparadigmer i offentlig sektor (NPM og NPG). Samhandling og partnerskap.
 • Hagen, Aksel (). Planstrategien - hva tenker vi om fremtidens Oppland. Skråblikk på planstrategien – og råd til utforming av neste i lys av samfunnstrender.
 • Hagen, Aksel (). Om splinten og bjelken i reformene.
 • Hagen, Aksel (). En uberørt stat.
 • Hagen, Aksel (). Med plan skal Innlandet bygges.
 • Hagen, Aksel (). Med plan skal Innlandet bygges, eller?.
 • Hagen, Aksel (). Gudbrandsdøler - på "heltid" og "deltid", i skjønn forening?.
 • Hagen, Aksel (). Gudbrandsdøler på heltid og deltid.
 • Hagen, Aksel (). Når det er ingen ting å melde.
 • Hagen, Aksel (). Yrkesskole? Nei, æsj og fysj!.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Hybridity and diversity in Regional Planning Strategies.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Er staten på vei ut av planstrategiarbeidet?.
 • Hagen, Aksel (). Internseminar om forholdet plan og politikk: "Hvordan takle å være fagperson i en kommune - som er så politisk av natur"....
 • Hagen, Aksel (). Innlandsutvalget har rapportert – om hva da?.
 • Hagen, Aksel (). Forvaltningsnivåene deler skjebnefellesskap.
 • Hagen, Aksel (). Lokalpolitikk = rikspolitikk.
 • Hagen, Aksel (). Rapport – om hva da?.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Oppfølging av Regional planstrategi for Oppland, 2012 – 2016 : en vurdering.
 • Hagen, Aksel (). Om samstyring.
 • Hagen, Aksel (). Innledning til paneldebatt.
 • Hagen, Aksel (). Innledning kommune- og regionreform.
 • Hagen, Aksel (). Paneldebatt om kommunereform.
 • Hagen, Aksel (). Foredrag om partnerskap.
 • Hagen, Aksel (). Paneldebatt om Høgere Utdanning og forskning.
 • Hagen, Aksel (). Innledning til debatt om kommuneplanlegging.
 • Hagen, Aksel (). Det er så Høyre.
 • Hagen, Aksel (). Det er så Høyre.
 • Selstad, Tor; Hagen, Aksel (). Anmeldelse av «Distrikts-Norge – hva nå? Veivalg i distrikts- og regionalpolitikken» av Jan Sandal.
 • Hagen, Aksel (). Fascinerende debatter.
 • Hagen, Aksel; Higdem, Ulla (). AER study on the state of regionalism in Europe (2014), country report on Norway.
 • Andersen, Torhild; Alnes, Per Kristian; Gløtvold-Solbu, Katrine; Hagen, Aksel; Røhnebæk, Maria (). God i hop. Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland. En samfunnsanalyse i ByRegionprogrammet. 191 s.
 • Asmervik, Sigmund; Olsen, Kjell Harald; Hagen, Aksel (). Has the idea of planning theory come to a dead end?.
 • Hagen, Aksel (). Praksis søker forståelse. Studie av fylkesplanlegging i Oppland 1974-1996. 286 s.
 • Hagen, Aksel; Asmervik, Sigmund (). The power of orality in planning.
 • Hagen, Aksel (). Evaluating planning - some methodological aspects. 24 s.
 • Hagen, Aksel (). From science to argument and back to science? : the "balanced scorecard", BSC, in municipal planning in Lillehammer, Norway. 24 s.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Forslag til ny plan- og bygningslov lest med planteoretiske briller.
 • Hagen, Aksel (). Lenge leve fylkesplanlegginga som arena for politisk debatt!.
 • Hagen, Aksel (). Politisk styring - et realistisk ideal?.
 • Hagen, Aksel (). Lenge leve fylkeskommunen som arena for demokratisk samfunnsplanlegging - et håpefullt utrop iblandet noen reservasjoner.
 • Hagen, Aksel (). FOU-perspektov på kommunal planlegging.
 • Hagen, Aksel (). Planleggerrollen - det (u)muliges kunst? Planleggerrollen og dens mangfoldige utfordringer - gode råd til kommuneplanleggere og deres foresatte.
 • Hagen, Aksel (). Svar til Falleth og Stokke: Hva skal kommuneplanlegging være?.
 • Hagen, Aksel (). Planlovutvalgets innstilling: arealplanlegging, arealplanlegging, arealplanlegging....
 • Hagen, Aksel (). Planlegging på kommunenivå.
 • Hagen, Aksel; Aarsæther, Nils (). planlegging.no! Innføring i samfunnsplanlegging. ISBN 8244607661. 267 s.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). An Examination of the Rhetoric of County Planning in Norway.
 • Hagen, Aksel; Higdem, Ulla (). Alternative opplegg til ny fylkesplan: a) Regionalisert, forenklet (Hagen) b) Regionalisert plan med høyere ambisjonsnivå (Higdem) c) Fylkesplan med vekt på politikkutforming (Hagen) d) Fylkesplan for Innlandet - politikkdokument for Hedmark og Oppland.
 • Higdem, Ulla; Aarsæther, Nils; Hagen, Aksel (). Planlegging på fylkesnivå.
 • Hagen, Aksel (). Meninger om fylkesplanlegging i Oppland gjennom 20 år.
 • Hagen, Aksel (). The Norwegian planned municipality.
 • Hagen, Aksel (). Om planlegging og politikk: mest i sin alminnelighet.
 • Hagen, Aksel (). The Norwegian planned municipality. 27 s.
 • Hagen, Aksel (). Uttalelse til Sluttrapport 940120-5 Lennart Hellspong:samhällsplan eringens retoriska förutsättningar och strukturer.
 • Hagen, Aksel (). En dagsorden for norsk planforskning- kommentarer til et forslag av mai 1998 til et forskningsprogram om bærekraftig utvikling og offent lig planlegging.
 • Hagen, Aksel (). Human-scientific planning theory. 16 s.
 • Hagen, Aksel (). Striving for rationality in planning theory: logical constructions of "The grand theory" or/and painting pictures of "God"?. 16 s.
 • Hagen, Aksel (). Twenty years with county planning in Oppland, Norway: practice seeking understanding. 23 s.
 • Hagen, Aksel; Fængsrud, Eva (). Ny giv i kommuneplanlegginga!?.
 • Hagen, Aksel (). Seks poenger om planlegging.
 • Hagen, Aksel (). Handlingsteori møter praksis.
 • Hagen, Aksel (). Statsstyring med regionale og lokale planer: refleksjoner med utgangspunkt i regional helseplanlegging.
 • Hagen, Aksel (). Planlegging og handling: traurig virkelighet eller naive idealer?.
 • Hagen, Aksel; Lesjø, Jon Helge (). How does spatial planning education serve the needs of professional practice?.
 • Holck, Karin E.; Hagen, Aksel (). Offentlig planlegging : studiehefte. 67 s.
 • Hagen, Aksel (). Planlegging som retorikk.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Rhetoric of Planning Documents. A rhetorical examination of Oppland County Plan 1996 - 1999. 18 s.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Planlegging som retorisk aktivitet.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Fylkesplanlegging: Samordning ved bruk av retorikk.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Retorikk & planlegging. Fylkesplanen for Oppland fylke - en plan som svikter sitt retoriske potensiale.
 • Hagen, Aksel; Asmervik, Sigmund (). Fylkesplanlegging: samordning ved bruk av retorikk ; debattinnlegg.
 • Hagen, Aksel; Asmervik, Sigmund (). Samfunnsplanlegging er ikke noe annet enn god retorikk.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Retorikk og planlegging.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Rhetoric of planning documents : a rhetorical examination of Oppland County plan.
 • Amdam, Jørgen; Røhr, Jean; Hagen, Aksel (). Challenges in Regional Development Work.
 • Amdam, Roar; Røhr, Jean; Hagen, Aksel (). Development Planning in Local Communities.
 • Hagen, Aksel; Asmervik, Sigmund (). Rhetoric and planning. 17 s.
 • Hagen, Aksel (). Forestillinger i kommunal planlegging : essay til forskerkurset Humanvetenskaplig handlingsteori, Nordplan 1995/96. 47 s.
 • Hagen, Aksel (). Planlegging i kommuner : noen ytringer om teori og praksis. 44 s.
 • Hagen, Aksel (). Traces of county planning in Oppland, Norway. 12 s.
 • Hagen, Aksel (). Undring : om å gjøre en etterstudie om fylkesplanlegging.
 • Hagen, Aksel (). Strategisk planlegging - mote eller metode? : rapport fra forskersymposium om strategisk planlegging i offentlig sektor. 202 s.
 • Hagen, Aksel (). Strategisk planlegging - mote eller metode? : rapport fra forskersymposium om strategisk planlegging i offentlig sektor, 20.-21.6.1995. 202 s.
 • Hagen, Aksel (). Planlegging og saksbehandling i Kommune-Norge: Gi næring til uenigheten! La uenigheten blomstre!.
 • Hagen, Aksel (). To lover, to departement, to kulturer. Et møte mellom Plan- og bygningslov og utkast til Lov for kommuner og fylkeskommuner.
 • Hagen, Aksel (). På spissen: Strid om miljøutvalget.
 • Hagen, Aksel; Edvardsen, Morten (). Tiltaksplanlegging og/eller fysisk planlegging.
 • Hagen, Aksel (). Reiselivsplan for Oppland.
 • Hagen, Aksel (). Kommuneplanlegging: Svar til Ingrid Bjørkums kommentarar til mitt innlegg om kommuneplanlegging i NNFsidene 5/1983.
 • Hagen, Aksel (). Kommuneplanlegging. Tre subjektive utsagn.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (23)

 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Regional planlegging - mellom stat og kommune.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Variasjon, mangfold og hybriditet Implementering av regional planstrategi i Norge.
 • Hagen, Aksel (). Lenge leve fylkesplanlegginga som arena for politisk debatt!.
 • Hagen, Aksel (). Svar til Falleth og Stokke: Hva skal kommuneplanlegging være?.
 • Hagen, Aksel (). Planlovutvalgets innstilling: arealplanlegging, arealplanlegging, arealplanlegging....
 • Hagen, Aksel (). Planlegging på kommunenivå.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). An Examination of the Rhetoric of County Planning in Norway.
 • Hagen, Aksel; Higdem, Ulla (). Alternative opplegg til ny fylkesplan: a) Regionalisert, forenklet (Hagen) b) Regionalisert plan med høyere ambisjonsnivå (Higdem) c) Fylkesplan med vekt på politikkutforming (Hagen) d) Fylkesplan for Innlandet - politikkdokument for Hedmark og Oppland.
 • Higdem, Ulla; Aarsæther, Nils; Hagen, Aksel (). Planlegging på fylkesnivå.
 • Hagen, Aksel (). Statsstyring med regionale og lokale planer: refleksjoner med utgangspunkt i regional helseplanlegging.
 • Hagen, Aksel (). Planlegging og handling: traurig virkelighet eller naive idealer?.
 • Hagen, Aksel (). Planlegging som retorikk.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Fylkesplanlegging: Samordning ved bruk av retorikk.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Retorikk & planlegging. Fylkesplanen for Oppland fylke - en plan som svikter sitt retoriske potensiale.
 • Hagen, Aksel; Asmervik, Sigmund (). Fylkesplanlegging: samordning ved bruk av retorikk ; debattinnlegg.
 • Hagen, Aksel; Asmervik, Sigmund (). Samfunnsplanlegging er ikke noe annet enn god retorikk.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Retorikk og planlegging.
 • Hagen, Aksel (). Undring : om å gjøre en etterstudie om fylkesplanlegging.
 • Hagen, Aksel (). Planlegging og saksbehandling i Kommune-Norge: Gi næring til uenigheten! La uenigheten blomstre!.
 • Hagen, Aksel (). To lover, to departement, to kulturer. Et møte mellom Plan- og bygningslov og utkast til Lov for kommuner og fylkeskommuner.
 • Hagen, Aksel (). På spissen: Strid om miljøutvalget.
 • Hagen, Aksel; Edvardsen, Morten (). Tiltaksplanlegging og/eller fysisk planlegging.
 • Hagen, Aksel (). Reiselivsplan for Oppland.

Bøker (20)

 • Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian; Hagen, Aksel; Higdem, Ulla; Lund, Per Olav (). Fra kommunal plan til gjennomføring. ISBN 978-82-7356-769-7.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Oppfølging av Regional planstrategi for Oppland, 2012 – 2016 : en vurdering.
 • Andersen, Torhild; Alnes, Per Kristian; Gløtvold-Solbu, Katrine; Hagen, Aksel; Røhnebæk, Maria (). God i hop. Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland. En samfunnsanalyse i ByRegionprogrammet. 191 s.
 • Hagen, Aksel (). Praksis søker forståelse. Studie av fylkesplanlegging i Oppland 1974-1996. 286 s.
 • Hagen, Aksel (). Evaluating planning - some methodological aspects. 24 s.
 • Hagen, Aksel (). From science to argument and back to science? : the "balanced scorecard", BSC, in municipal planning in Lillehammer, Norway. 24 s.
 • Hagen, Aksel; Aarsæther, Nils (). planlegging.no! Innføring i samfunnsplanlegging. ISBN 8244607661. 267 s.
 • Hagen, Aksel (). The Norwegian planned municipality. 27 s.
 • Hagen, Aksel (). Uttalelse til Sluttrapport 940120-5 Lennart Hellspong:samhällsplan eringens retoriska förutsättningar och strukturer.
 • Hagen, Aksel (). Human-scientific planning theory. 16 s.
 • Hagen, Aksel (). Striving for rationality in planning theory: logical constructions of "The grand theory" or/and painting pictures of "God"?. 16 s.
 • Hagen, Aksel (). Twenty years with county planning in Oppland, Norway: practice seeking understanding. 23 s.
 • Hagen, Aksel; Lesjø, Jon Helge (). How does spatial planning education serve the needs of professional practice?.
 • Holck, Karin E.; Hagen, Aksel (). Offentlig planlegging : studiehefte. 67 s.
 • Hagen, Aksel; Asmervik, Sigmund (). Rhetoric and planning. 17 s.
 • Hagen, Aksel (). Forestillinger i kommunal planlegging : essay til forskerkurset Humanvetenskaplig handlingsteori, Nordplan 1995/96. 47 s.
 • Hagen, Aksel (). Planlegging i kommuner : noen ytringer om teori og praksis. 44 s.
 • Hagen, Aksel (). Traces of county planning in Oppland, Norway. 12 s.
 • Hagen, Aksel (). Strategisk planlegging - mote eller metode? : rapport fra forskersymposium om strategisk planlegging i offentlig sektor. 202 s.
 • Hagen, Aksel (). Strategisk planlegging - mote eller metode? : rapport fra forskersymposium om strategisk planlegging i offentlig sektor, 20.-21.6.1995. 202 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (16)

 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). «Communicate or Calculate» or !Innovate».
 • Hagen, Aksel (). Diversity and hybridity of regional planning strategies, RPS.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Hybridity and diversity in Regional Planning Strategies.
 • Asmervik, Sigmund; Olsen, Kjell Harald; Hagen, Aksel (). Has the idea of planning theory come to a dead end?.
 • Hagen, Aksel; Asmervik, Sigmund (). The power of orality in planning.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Forslag til ny plan- og bygningslov lest med planteoretiske briller.
 • Hagen, Aksel (). Lenge leve fylkeskommunen som arena for demokratisk samfunnsplanlegging - et håpefullt utrop iblandet noen reservasjoner.
 • Hagen, Aksel (). FOU-perspektov på kommunal planlegging.
 • Hagen, Aksel (). Planleggerrollen - det (u)muliges kunst? Planleggerrollen og dens mangfoldige utfordringer - gode råd til kommuneplanleggere og deres foresatte.
 • Hagen, Aksel (). Meninger om fylkesplanlegging i Oppland gjennom 20 år.
 • Hagen, Aksel (). The Norwegian planned municipality.
 • Hagen, Aksel (). Om planlegging og politikk: mest i sin alminnelighet.
 • Hagen, Aksel (). Seks poenger om planlegging.
 • Hagen, Aksel (). Handlingsteori møter praksis.
 • Amdam, Jørgen; Røhr, Jean; Hagen, Aksel (). Challenges in Regional Development Work.
 • Amdam, Roar; Røhr, Jean; Hagen, Aksel (). Development Planning in Local Communities.

Annet (46)

 • Kjelsberg, Ronny; Hagen, Aksel (). Hva vil Norsk Tjenestemannslag med universitetene og høgskolene?.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). From diversity and hybridity to equality and uniformity in implementation of regional planning strategies,.
 • Hagen, Aksel (). Moderator spor 1 om politikk – regional planlegging – forvaltningsstruktur m.m..
 • Hagen, Aksel (). Moderne bosetting - tradisjon/kultur innen planlegging, forvaltning og tjenester. Hvordan ser handlingsrommet ut, hvordan utnyttes det og hva er det mest aktuelt å arbeide med framover?.
 • Hagen, Aksel (). Moderne bosetting - når grensene mellom bolig og hytte, fastboende og hyttefolk mister mening. Innledning på arrangementet Grenser i fjellet..
 • Hagen, Aksel (). Regional economic development - The BYR 1 Report.
 • Hagen, Aksel (). Mentor på Innovasjonsdagen Gjøvik VGS.
 • Hagen, Aksel (). Byregionprogrammet: Prosjektet By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping. Innledning..
 • Hagen, Aksel (). Regionmeldinga. Betraktninger..
 • Hagen, Aksel (). Regionmeldinga. Betraktninger..
 • Hagen, Aksel (). Styringsparadigmer i offentlig sektor (NPM og NPG). Samhandling og partnerskap.
 • Hagen, Aksel (). Planstrategien - hva tenker vi om fremtidens Oppland. Skråblikk på planstrategien – og råd til utforming av neste i lys av samfunnstrender.
 • Hagen, Aksel (). Om splinten og bjelken i reformene.
 • Hagen, Aksel (). En uberørt stat.
 • Hagen, Aksel (). Med plan skal Innlandet bygges.
 • Hagen, Aksel (). Med plan skal Innlandet bygges, eller?.
 • Hagen, Aksel (). Gudbrandsdøler - på "heltid" og "deltid", i skjønn forening?.
 • Hagen, Aksel (). Gudbrandsdøler på heltid og deltid.
 • Hagen, Aksel (). Når det er ingen ting å melde.
 • Hagen, Aksel (). Yrkesskole? Nei, æsj og fysj!.
 • Higdem, Ulla; Hagen, Aksel (). Er staten på vei ut av planstrategiarbeidet?.
 • Hagen, Aksel (). Internseminar om forholdet plan og politikk: "Hvordan takle å være fagperson i en kommune - som er så politisk av natur"....
 • Hagen, Aksel (). Innlandsutvalget har rapportert – om hva da?.
 • Hagen, Aksel (). Forvaltningsnivåene deler skjebnefellesskap.
 • Hagen, Aksel (). Lokalpolitikk = rikspolitikk.
 • Hagen, Aksel (). Rapport – om hva da?.
 • Hagen, Aksel (). Om samstyring.
 • Hagen, Aksel (). Innledning til paneldebatt.
 • Hagen, Aksel (). Innledning kommune- og regionreform.
 • Hagen, Aksel (). Paneldebatt om kommunereform.
 • Hagen, Aksel (). Foredrag om partnerskap.
 • Hagen, Aksel (). Paneldebatt om Høgere Utdanning og forskning.
 • Hagen, Aksel (). Innledning til debatt om kommuneplanlegging.
 • Hagen, Aksel (). Det er så Høyre.
 • Hagen, Aksel (). Det er så Høyre.
 • Selstad, Tor; Hagen, Aksel (). Anmeldelse av «Distrikts-Norge – hva nå? Veivalg i distrikts- og regionalpolitikken» av Jan Sandal.
 • Hagen, Aksel (). Fascinerende debatter.
 • Hagen, Aksel; Higdem, Ulla (). AER study on the state of regionalism in Europe (2014), country report on Norway.
 • Hagen, Aksel (). Politisk styring - et realistisk ideal?.
 • Hagen, Aksel (). En dagsorden for norsk planforskning- kommentarer til et forslag av mai 1998 til et forskningsprogram om bærekraftig utvikling og offent lig planlegging.
 • Hagen, Aksel; Fængsrud, Eva (). Ny giv i kommuneplanlegginga!?.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Rhetoric of Planning Documents. A rhetorical examination of Oppland County Plan 1996 - 1999. 18 s.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Planlegging som retorisk aktivitet.
 • Asmervik, Sigmund; Hagen, Aksel (). Rhetoric of planning documents : a rhetorical examination of Oppland County plan.
 • Hagen, Aksel (). Kommuneplanlegging: Svar til Ingrid Bjørkums kommentarar til mitt innlegg om kommuneplanlegging i NNFsidene 5/1983.
 • Hagen, Aksel (). Kommuneplanlegging. Tre subjektive utsagn.