Language: NOR | ENG

Aksel Hagen

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Levd liv: Dels veksling mellom, dels parallellengasjert i politikk og akademia: Vel 20 år som kommunestyre-, fylkestings- og stortingsrepresentant, derav 10 på heltid. Vel 20 år som lærer og forsker i samfunnsplanlegging

Ekspertområder

Samfunnsplanlegging, inkludert politikk, i teori og praksis

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin