Language: NOR | ENG

Agnieszka Moraczewska

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for humanistiske fag
Besøksadresse:
Rom: 2M11-1
Kirsten Flagstads Hus (Midtbyen skole)
Skolegata 1 N-2317 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Agnieszka Moraczewska har mastergrad i kultur- og språkfagenes didaktikk fra Høgskolen i Innlandet (2017). Hun har tidligere jobbet som høgskolelektor i norsk ved samme institusjon (2016-2019), primært med norsk som andrespråk og språkdidaktikk. Hun har vært engasjert i en rekke emner knyttet til lærerutdanningsfaget norsk og norskkurs for utenlandske studenter.

Agnieszka Moraczewska has a master’s degree in culture and language education from Inland Norway University of Applied Sciences (2017). She has worked as an assistant professor in the same institution (2016-2019), primarily with Norwegian as a second language and language didactics. She has been involved in a variety of courses connected to teacher education in Norwegian and language courses for international students.

Ekspertområder

Agnieszka Moraczewska forsker på hvordan bruken av elevens og lærerens samlede språklige repertoar kan bidra til utvikling av emnekunnskaper, språkferdigheter og identitet. Hun er tilknyttet forskergruppen Andrespråksdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Agnieszka Moraczewska is researching how the usage of students’ and teachers’ total linguistic repertoire can contribute to the development of language and subject skills and identity. She is a member of the research group Second Language Education at Inland Norway University of Applied Sciences.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Tilknyttet studieprogram

Forskningsområder

Språk og litteratur