Language: NOR | ENG

Renholdsområde Hamar og Blæstad

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ann Kristin Nyvold Bakaas
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Line Merethe Engen
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Tha Mi Gee
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Wenche Hagen
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Lene Hansen
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Novica Radivojevic
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
silhouette
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Anne Røsegg
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Ing-Mari Solhøy
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Tone Sterud
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Lena Søberg
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
silhouette
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur