Language: NOR | ENG

Seksjon for studieadministrative fellestjenester

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Berit Kletthagen
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Kari Knutsen
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Oddny Leirmo (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Heidi Linnerud
Seksjonssjef
Utdanningsavdelingen
Gro Myrum (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Rådgiver
Utdanningsavdelingen
Grethe Karin Sveen
Rådgiver
Utdanningsavdelingen