Seksjon for studenttjenester

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Kristian Brenden (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Avdelingsdirektør
Utdanningsavdelingen
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
 Torun Tøsse Løvseth (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen