Language: NOR | ENG

Seksjon for master i sosialfaglig arbeid

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Jan Andersen (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Professor Ole-Petter Askheim (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ragnhild Bjørnsen
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Cecilie Dangmann
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap