Language: NOR | ENG

Seksjon for master i sosialfaglig arbeid

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Liv Altmann
Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Jan Andersen (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Professor Ole-Petter Askheim (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Anne Bregnballe
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Cecilie Dangmann
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Halvor Fauske
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Laila Førsund
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Marit Godeseth
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Marie Dahlen Granrud
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Astrid Halsa
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
silhouette
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Henrik Ravneng Johansen
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Mehmet Siddik Kaya
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Anne Kjersti Myhrene
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Halvor Nordby (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Liv Randi Roland
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap