Language: NOR | ENG

Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Hans Brox (foto:privat)
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Stein Eriksen
Førstelektor
Utdanningsavdelingen
Knut Helberg
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Siw Huatorpet
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Baoxin Long
Rådgiver
Utdanningsavdelingen
Olav Gjertsen Ørum
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen