Language: NOR | ENG

Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Hans Brox (foto:privat)
Rådgiver
Utdanningsavdelingen
Svein Foss
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Rådgiver
Utdanningsavdelingen
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen