Language: NOR | ENG

Østlandsforskning

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Per Alnes (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Tor Arnesen
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Hans Bråtå (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Trude Eide
Senterleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Winfried Ellingsen (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Birgitta Ericsson (foto: ØF)
Forsker 1
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Stine Kvamme (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
asbjorn.karstein@inn.no
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Tonje Lauritzen (foto: ØF)
Instituttleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Merethe Lerfald (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Per Olav Lund (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Iveta Malasevska (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eivind Merok (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Vigdis Olsvik (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Mona Stokke (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Portrett Mette Sønderskov (foto: HINN)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap