Language: NOR | ENG

Seksjon for opptak

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Brit Eva Huskebakk
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Hanne Sagerud
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
silhouette
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
ida.tveiten@inn.no
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen