Language: NOR | ENG

Enhet for utdanningsadministrasjon

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Gunhild Tomter Alstad
Prodekan utdanning
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Ingeborg Amundrud
Seniorrådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Åshild Holm
Prosjektleder
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk