Language: NOR | ENG

Eiendomsavdelingen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Jan Aasen
Eiendomsdirektør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur