Language: NOR | ENG

Kommunikasjons- og markedsavdelingen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Kommunikasjons- og markedsavdelingen".

Knut Bjørndal
Grafisk Designer
Avdeling for samfunnskontakt
Noorit Larsen
Rådgiver
Avdeling for samfunnskontakt
Erlend Moe
Kommunikasjonsrådgiver
Avdeling for samfunnskontakt
frode.skar@inn.no
Kommunikasjon- og markedsdirektør
Avdeling for samfunnskontakt
Gro Vasbotten (Foto: Marit Roland Udnæs/HINN)
Seniorkonsulent
Avdeling for samfunnskontakt