Language: NOR | ENG

Eksternt finansiert virksomhet

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

John Trygve Aavik
Prosjektleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Katrin Austned (foto: ØF)
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Stephen Dobson
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Annelise Eng-Øvermo (Foto: Kirsti Hovde)
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Per-Ambjørn Eriksson (Foto: Kirsti Hovde)
Prosjektleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Elin Marie Paulsrud Halvorsen
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Gunn Heidi Sorknes Holme
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Lars Teppan Johansen (Foto: Kirsti Hovde)
Prosjektleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Linda Kiønig
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Line Kristiansen (Foto: Kirsti Hovde)
Prosjektleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Bent Kure
Seniorrådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Kristin Larsen (Foto: Kirsti Hovde)
Prosjektleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Johan Lie
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Anders Lindstad (Foto: Lars Teppan Johansen)
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Henriette Melsom
Forskningsrådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Windy Moe (foto: ØF)
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap