Language: NOR | ENG

Eksternt finansiert virksomhet

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Katrin Austned (foto: ØF)
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Elin Marie Paulsrud Halvorsen
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Linda Kiønig
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Henriette Melsom
Forskningsrådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Windy Moe (foto: ØF)
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Tor Paulson
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Asbjørn O. Pedersen (foto: Ricardo foto)
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ingunn Schult
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap