Language: NOR | ENG

Institutt for organisasjon, ledelse, styring

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Institutt for organisasjon, ledelse, styring".

Kristian Aasbrenn
Høgskoledosent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Stein Amundsen (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ole Gunnar Austvik (Foto: Erland Flaten)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Bjørn Bakken
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Tore Bakken
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Svein Bergum
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Sveinung Berild (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Amanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Randi Bredvold
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Trond Feiring
Førstelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Erik Fjell (foto: Ricardo foto)
Førstelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Live Kjos Fjell
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Hanne Haave (foto: Ricardo foto)
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Aksel Hagen (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Mathias Hansson
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Øyvind Høie Henriksen
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Inge Hermanrud
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap