Language: NOR | ENG

Institutt for psykologi

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Institutt for psykologi".

Per Normann Andersen (Foto: Finn Olsen/HiNN)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Marita Andreassen
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Inge Brechan (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Instituttleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Gisela Petra Bøhm
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Mark Cropley
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Petra Filkukova
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ingeborg Flagstad (Foto: Privat)
Førstelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Åshild Lappegard Hauge
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Marin Kristine Henriksen
Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Kjell Tore Hovik
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ulrika Christina Håkansson
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Tryggve Sagen Inderhaug
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Svein Åge Kjøs Johnsen (foto: HINN)
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Nils Kaland
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Jo Kleiven (foto: HINN)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Carolien Konijnenberg
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap