Language: NOR | ENG

Høgskoleadministrasjonen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Synnøve Arntzen
Seniorrådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Randi Kvamme (Foto: Erland Flaten)
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Astri Botillen (foto: Ricardo foto)
Underdirektør
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Elisabeth Haugen Dalbak
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Emina Druzic (Foto: Gro Vasbotten/INN)
HR-rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Thale Waaler Eggen
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Hilde Evensen
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Line Fjellberg (foto: privat)
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Hanne Furuheim (foto: Ricardo foto)
Seniorrådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Nina Hafstad (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Silje Marlen Robinsborg Haugen
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Anne Christel Johnsgaard
Direktør
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Randi Knudsen
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ann Iren Linnerud
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Christina Løvlund
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Remo Andre Sjonfjell Martinsen
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap